Brev - riksdag (folkrepresentation)

Granbäck d. 31 Aug. 1872 31.8.1872

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Granbäck den 31 augusti 1872, 4 sidor.

Odaterat Berlin 1885

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Berlin den 1885, 2 sidor.