Brev - tjänstemän

Fragment 1872

Fragment av Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från 1872, 2 sidor. Brevet saknar början.

Paris d. 29 maj 1877 29.5.1877

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 29 maj 1877, 4 sidor.

[...] Dessa rader skrifver jag hos Petit-Gerard hos hvilken jag arbetat alla eftermiddagar sedan några dagar, emedan solen förhindrar mig att måla hem...

Paris d. 27 april 1887 27.4.1887

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 27 april 1887, 16 sidor.