Brev - glasögon

Reval kl. 4 ½ e.m. 1873

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Reval [Tallinn] antagligen den 26 september 1873, 4 sidor.

Älskade Mamma!

Det är ännu icke 5 timmar sedan vi skildes, och dock känner jag det redan som ett behof att skrifva ti...

Paris onsdag d. 25 25..1885

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 25 i 1885, 8 sidor.