Brev - Finska kriget 1808-1809

Paris d 22 Maj 74 22.5.1874

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 22 maj 1874, 12 sidor.