Brev - segling (sport och fritid)

Paris d 17 Juli 1874. 17.7.1874

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 17 juli 1874, 12 sidor.