Brev - balett (konstarter)

Paris d. 12 Maj 1875 12.5.1875

Albert Edelfelts brev från Paris till Alexandra Edelfelt, skrivet den 12 maj 1875, 8 sidor.

[...] På tisdags morgon kom min gamla vän fr. Antw. de Pape, som nu fått guldmedaljen der vid årets concours och sökte mig. jag tillbringade ...

Paris d. 5 December 5.12.1885

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 5 december 1885, 8 sidor.

d. 15 december 15.12.1885

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt den 15 december 1885, 4 sidor.