Brev - avhandlingar

Paris, onsdag d. 18 Augusti 1875. 18.8.1875

Albert Edelfelts brev från Paris till Alexandra Edelfelt, skrivet den 18 augusti 1875, 8 sidor.

[...] Efter dinern i går på aftonen gingo vi och promenerade (nous balader, säger man på pariser-argot) i Champs Elysees, och gingo kl. 1...

Paris d. 14 dec 86 14.12.1886

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 14 december 1886, 6 sidor.