Brev - snö

d. nov. ca 10.11.1876

Albert Edelfelts brevkort från Aarhuus till Alexandra Edelfelt, skrivet i november troligen år 1876.

Paris d. 9 december 85 9.12.1885

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 9 december 1885, 4 sidor.