Brev - telegraf

d. 29 april 77. 29.4.1877

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt den 29 april 1877, 6 sidor.

[...] Jag är mycket nyfiken att se dagens tidningar, för att läsa om kriget. I går talade Bien Public om en drabbning der ryssarne skulle ha blifvit totalt sla...

Paris d. 15 mars 87 15.3.1887

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 15 mars 1887, 8 sidor.