Brev - kommunikation

Paris d. 18 maj 1877. 18.5.1877

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 18 maj 1877, 8 sidor.

[...] Att jag icke skall kunna få min dröm uppfyld att få Mamma hit på något år!! Det är numera helt och hållet en question d’argent för mig, men jag ...

Paris d 11 Juli 77. 11.7.1877

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 11 juli 1877, 8 sidor.