Brev - statskupper

Paris d 21 maj 1877 21.5.1877

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 21 maj 1877, 4 sidor.

[...] I går var jag som jag redan skref till Anni, bjuden till Engolras’ på middag. Frun och de tre abbéerna (stamgäster) riktigt pomaderade in mig me...

Paris d. 18 januari 87 18.1.1887

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 18 januari 1887, 4 sidor.