Brev - partier

d. 23 Juni 1877 23.6.1877

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt den 23 juni 1877, 4 sidor.

[...] Ja det tyckes verkligen vara midsommarafton i dag, om man får tro almancken. Jag kommer ej att veta mycket deraf, och det är endast då jag tänker på huru ...

Paris d 22 mai 85. 22.5.1885

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 22 maj 1885, 4 sidor.