Brev - protokoll

Paris 16 april 1885 16.4.1885

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 16 april 1885, 4 sidor.