Brev - serviser

Odaterat fragment 1885

Odaterat fragment av Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt i 1885, 2 sidor.

d. 16 maj kl. ½ 5 e.m. 16.5.1885

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt den 16 maj 1885, 4 sidor.