Brev - synskadade

Paris d 10 maj 85 10.5.1885

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 10 maj 1885, 4 sidor.