Brev - bokförare

Paris onsdag d. 25 25..1885

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 25 i 1885, 8 sidor.