Brev - klichéer

Paris d. 5 December 5.12.1885

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 5 december 1885, 8 sidor.