Brev - rösträtt

Paris 18 dec. 85 18.12.1885

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 18 december 1885, 8 sidor.