Brev - färg (egenskap)

Paris d. 12 maj 87 12.5.1887

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 12 maj 1887, 6 sidor.