Brev - grekiska

Paris 13 april 1888 13.4.1888

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 13 april 1888, 4 sidor.