Brev - kåserier

Paris 30 juni 88 30.6.1888

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 30 juni 1888, 8 sidor.