GET /api/artworks/
HTTP 200 OK
Allow: GET, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 405,
  "next": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/?limit=50&offset=50",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/11/",
      "id": 11,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "Litet porträtt av doktor Mobeck",
      "title4": "Porträtt av doktor Mobeck",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/11/portratt-av-doktor-mobeck/",
      "comments": "Målat sommaren 1872 på Granbäck, oklart om porträttet någonsin blivit fullbordat",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2146/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/13/",
      "id": 13,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "Studier",
      "title4": "Landskapsstudier, Granbäck",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/13/landskapsstudier-granback/",
      "comments": "Landskapsstudier i Granbäcks omgivningar, utförda sommaren 1872",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2165/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2157/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/14/",
      "id": 14,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Porträtt av Gustaf Leuhusen",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/14/portratt-av-gustaf-leuhusen/",
      "comments": "Oklart om detta porträtt någonsin blev av.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2160/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/15/",
      "id": 15,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Utsikt från Granbäcks corps de logi",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/15/utsikt-fran-granbacks-corps-de-logi/",
      "comments": "Tecknad sommaren 1872 på Granbäck för Edelfelts morbror Gustaf Brandt",
      "type": "Teckning",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2179/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/23/",
      "id": 23,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "Perikles hos den döende Anaxagoras",
      "title4": "Perikles hos den döende Anaxagoras",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/23/perikles-hos-den-doende-anaxagoras/",
      "comments": "",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2490/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2536/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2498/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2530/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/25/",
      "id": 25,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "Moses moder",
      "title4": "Moses moder",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/25/moses-moder/",
      "comments": "Kompositionsstudie vid konstakademien i Antwerpen, utförd i november 1873",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2560/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2543/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2629/"
      ],
      "pictures": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1095/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/28/",
      "id": 28,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/28/illustration-i-brev/",
      "comments": "kostymer från maskeraden vid akademin i Antwerpen i slutet av december 1873",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/29/",
      "id": 29,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/29/illustration-i-brev/",
      "comments": "de två medpassagerarna på ångbåten, brev till Alexandra Edelfelt 28.9.1873",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2375/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/515/",
      "id": 515,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/515/illustration-i-brev/",
      "comments": "Dagnans porträtt av Edelfelt.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/13259/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/30/",
      "id": 30,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Teckningar från Reval",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/30/teckningar-fran-reval/",
      "comments": "",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2373/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/516/",
      "id": 516,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Teckning",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/516/teckning/",
      "comments": "Utförd för Charles Baude i februari 1887.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/13271/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/31/",
      "id": 31,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/31/illustration-i-brev/",
      "comments": "de tre däckspassagerarna på ångbåten Porthan, brev till Alexandra Edelfelt 28.9.1873",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2378/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/32/",
      "id": 32,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/32/illustration-i-brev/",
      "comments": "M. Joseph Van Loon, brev till Alexandra Edelfelt 2.10.1873",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/518/",
      "id": 518,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/518/illustration-i-brev/",
      "comments": "Planer för ny ateljébyggnad i Haiko.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/13301/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/33/",
      "id": 33,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/33/illustration-i-brev/",
      "comments": "två kvinnor i folkdräkt, brev till Alexandra Edelfelt 2.10.1873",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/34/",
      "id": 34,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/34/illustration-i-brev/",
      "comments": "två katolska präster, brev till Alexandra Edelfelt 2.10.1873",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/35/",
      "id": 35,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/35/illustration-i-brev/",
      "comments": "skomakare Lambrecht står på ett bord och berättar om sina bedrifter under 1848 i Frankrike, omgiven av lyssnande akademielever, brev till Alexandra Edelfelt 18.10.1873",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1106/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/36/",
      "id": 36,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/36/illustration-i-brev/",
      "comments": "Van Lerius, brev till Alexandra Edelfelt 29.10.1873",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2493/"
      ],
      "pictures": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1173/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/37/",
      "id": 37,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/37/illustration-i-brev/",
      "comments": "Claus och Anthonies, brev till Alexandra Edelfelt allhelgonadagen 1873",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/38/",
      "id": 38,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/38/illustration-i-brev/",
      "comments": "Arthur, Devey Bates, Adams, Dubois, med anteckning om ålder, brev till Alexandra EDelfelt allhelgonadagen 1873",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/39/",
      "id": 39,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/39/illustration-i-brev/",
      "comments": "Matthei, Boudry, de Pape, med ålder, brev till Alexandra Edelfelt allhelgonadagen 1873",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/40/",
      "id": 40,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/40/illustration-i-brev/",
      "comments": "Mr. Even, brev till Alexandra Edelfelt 8.11.1873",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/41/",
      "id": 41,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/41/illustration-i-brev/",
      "comments": "Mr. Lenærts, brev till Alexandra Edelfelt 13.11.1873",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/527/",
      "id": 527,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Porträtt av fröken Lyon / Subercaseaux",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/527/portratt-av-froken-lyon-subercaseaux/",
      "comments": "",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/13605/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/13606/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/14219/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/14289/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/14375/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/42/",
      "id": 42,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/42/illustration-i-brev/",
      "comments": "Neros moder Agrippina, brev till Alexandra Edelfelt 19.11.1873",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/43/",
      "id": 43,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/43/illustration-i-brev/",
      "comments": "man som talat svenska med finsk dialekt, brev till Alexandra Edelfelt 14 och 15.12.1873",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/44/",
      "id": 44,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/44/illustration-i-brev/",
      "comments": "Dekoration på balen: byst av Rubens, förfärdigad av Peeters och de la Montagne, brev till Alexandra Edelfelt 23.12.1873",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/45/",
      "id": 45,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/45/illustration-i-brev/",
      "comments": "fönster med utsikt mot trång gränd, brev till Alexandra Edelfelt 19.7.1872",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/46/",
      "id": 46,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/46/illustration-i-brev/",
      "comments": "Moberger, brev till Alexandra Edelfelt 8.8.1872",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2182/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/47/",
      "id": 47,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/47/illustration-i-brev/",
      "comments": "Madame Matthei, brev till Alexandra Edelfelt 2.1.1874",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/49/",
      "id": 49,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/49/illustration-i-brev/",
      "comments": "Fischer, brev till Alexandra Edelfelt 14.1.1874",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/50/",
      "id": 50,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/50/illustration-i-brev/",
      "comments": "Scriba, brev till Alexandra Edelfelt 14.1.1874",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/536/",
      "id": 536,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Porträtt av hertiginnan de Morny",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/536/portratt-av-hertiginnan-de-morny/",
      "comments": "Porträttbeställning som inte blev av våren 1888. Förmedlare var den svenska diplomatfrun, grevinnan Augusta Lewenhaupt. ",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/13866/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/13867/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/13868/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/13868/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/13874/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/13874/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/13898/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/13950/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/53/",
      "id": 53,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "Skelett",
      "title4": "Skelettstudie",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/53/skelettstudie/",
      "comments": "Utförd i Antwerpen i februari 1874 hos studiekamraten Sidney Adams som övning inför konstakademiens concours",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2806/"
      ],
      "pictures": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1135/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/537/",
      "id": 537,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Porträtt av Vicomtesse Benedetti",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/537/portratt-av-vicomtesse-benedetti/",
      "comments": "Porträttbeställning som inte blev av våren 1888. Förmedlare var den svenska diplomatfrun, grevinnan Augusta Lewenhaupt. ",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/13866/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/13867/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/13874/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/13950/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/55/",
      "id": 55,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Skisser efter Rubens och Van Dyck",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/55/skisser-efter-rubens-och-van-dyck/",
      "comments": "Skisser efter verk av Peter Paul Rubens och Anthonis van Dyck utförda på konstmuseet i Antwerpen våren 1874. Edelfelt gjorde åtminstone skisser av Peter Paul Rubens Pietà, Christus nedtagning från korset och St. Francois sista nattvard.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2885/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2892/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2914/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2897/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2829/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2832/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/540/",
      "id": 540,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Akvarell från Edelfelts hem i Paris",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/540/akvarell-fran-edelfelts-hem-i-paris/",
      "comments": "Målad för Alexandra Edelfelt i februari 1888 för att berätta hur Edelfelt och Ellan de la Chapelle inrett sitt första hem i Paris.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/13883/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/57/",
      "id": 57,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "Verlats madonna",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/57/illustration-i-brev/",
      "comments": "Brev till Alexandra Edelfelt 9.2.1874",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/58/",
      "id": 58,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/58/illustration-i-brev/",
      "comments": "Tre gossar sovande på provisoriska britsar under concoursen vid akademin i Antwerpen, brev till Alexandra Edelfelt 8.3.1874",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2895/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/60/",
      "id": 60,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Gustav II Adolf",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/60/gustav-ii-adolf/",
      "comments": "Komposition påbörjad i Antwerpen våren 1874, ett av alternativen Edelfelt övervägde att sända till Finska Konstföreningens utställning i Helsingfors samma år.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2991/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2918/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3018/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3171/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/544/",
      "id": 544,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/544/illustration-i-brev/",
      "comments": "Två teckningar av \"finare sommarhattar\" åt Annie och Berta Edelfelt",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/14107/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/62/",
      "id": 62,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Hackmans beställning",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/62/hackmans-bestallning/",
      "comments": "Beställningen gjord i maj 1874",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3479/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3118/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3230/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3234/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3440/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/64/",
      "id": 64,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Landskapsstudier i St Cloud",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/64/landskapsstudier-i-st-cloud/",
      "comments": "Utförda i juni 1874",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3164/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/548/",
      "id": 548,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/548/illustration-i-brev/",
      "comments": "Soldatorkester från rekonstruktionen av Bastiljen före 1789.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/14279/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/66/",
      "id": 66,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Stilleben",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/66/stilleben/",
      "comments": "Målat i Gérômes ateljé i månadsskiftet juni-juli 1874.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3211/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/549/",
      "id": 549,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/549/illustration-i-brev/",
      "comments": "teatersällskap från rekonstruktionen av Bastiljen före 1789.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/14279/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/68/",
      "id": 68,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/68/illustration-i-brev/",
      "comments": "Människor i Paris ur olika sammanhang: bl.a. M. Melon, den egyptiska paschan Demirgian, Mr Fuchs, kyparen Michel, konstnärer: Madrès, le comte de Nouij, Campagnol, fransk soldat; brev till Alexandra Edelfelt 21.7.1874",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/551/",
      "id": 551,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Porträtt av J. J. Grancher",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/551/portratt-av-j-j-grancher/",
      "comments": "",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/14289/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/14375/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/69/",
      "id": 69,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Stilleben",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/69/stilleben/",
      "comments": "I juli 1874 nämns planer på att måla ett stilleben tillsammans med Chevrenil, en elev från Gérômes ateljé.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3270/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/70/",
      "id": 70,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/70/illustration-i-brev/",
      "comments": "Bassan; brev till Alexandra Edelfelt 4.8.1874",
      "type": "",
      "events": [],
      "pictures": []
    }
  ]
}