Innehåll

 • Edelfelt har känt dubbelt behov av att skriva hem, sedan Alexandra Edelfelt berättat om Ellen Edelfelts sjukdom.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Edelfelt har varit hos Odencrantz på Torpa, häradshövding Hartvig Odencrantz och äldste sonen Tor Odencrantz och dottern Gertrud Odencrantz var inte på plats; tante Adelaide Leuhusen bad Edelfelt uppträda med samma sånger som en tidigare kväll; den rampfeber Edelfelt drabbades av anser tante Iden (Adelaide) och farbror Alexander Leuhusen onödig att gräma sig över; med undantag för denna "malheure", sångfadäsen, hade Edelfelt roligt på Torpa, som är ett ovanligt angenämt hem; fru Margareta Odencrantz gör ett gott intryck; landshövdingskan Hildegard Ekström bad Edelfelt stanna kvar i staden över vintern för att se Jönköpings omtalade skönheter samlade, hon bjöd honom också att på nytt besöka Ryhof; ungdomarna, fröknarna Ellen Ekström och Ellen Odencrantz, samt studenterna Carl Boheman och Henning Odencrantz, pikade mamsell Berg för hennes svaghet för herr John Landegren, "herr Jonas"; Boheman, som inte är "stockholmare för ros skull", var med sitt ordrytteri ytterst skicklig att på alla upptänkliga sätt väva in herr Jonas i samtalet; bland de övriga gästerna fanns Walléens, Faxes och löjtnant Axelson, och alla är bjudna till Granbäck ett par dagar senare.

  Granbäck Jönköping Ryhof Torpa Adelaide Leuhusen Hartvig Odencrantz Alexander Leuhusen Tor Odencrantz Arvid Gustaf Faxe Carl Ekström Hildegard Ekström Ellen Ekström Carl Rudolf Helmer Boheman Berg Jakobina Odencrantz Ellen Odencrantz John Landegren Theodor Walleen Hilda Faxe Axelsson Anna Walleen Henning Odencrantz Gertrud Odencrantz
 • Herr Henning Odencrantz på Torpa förefaller vara en hyperestetiker.

  Torpa Henning Odencrantz
 • Troligen är det Jonas Castréns förtjänst att man hos Odencrantz har förvånande väl reda på finska förhållanden i språkfrågan.

  Hartvig Odencrantz Jonas Castrén Jakobina Odencrantz
 • Gustaf Leuhusen och Johnsson har på dagen åkt in till staden för att skaffa ett och annat till "assemblén", tillställningen, på Granbäck, där löjtnanterna Axelson och Adolf Lövenadler samma förmiddag var på besök; löjtnant Axelson förhörde sig om Alexandra Edelfelt och berättade godmodigt om att han detta år endast satt potatis i trädgården.

  Granbäck Gustaf Leuhusen Johnsson Axelsson Adolf Ludvig Löwenadler
 • Edelfelt beskriver friherre och friherrinnan Leuhusen; tante Adelaide Leuhusen är lättroad, tack vare Alexandra Edelfelt möts Edelfelt av en vänlighet som gör honom ovanligt hemmastadd; friherrre Alexander Leuhusen har berättat roliga historier om lägret vid Hald, dit han kommenderats av kung Karl XV som utländsk officer, andra kom från Köpenhamn, Berndorf o.s.v.; friherren var bjuden till middag vid hovet, hos krigsminister Wolfgang Haffner, Lave Beck-Friis och general Paul Scharffenberg; han berättade om fältherren, general Ernst Wilster, som var så liten till växten att soldater måste bära fram en soffa att stiga på varje gång denne skulle upp på hästryggen.

  Köpenhamn Hald Berndorf Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Alexander Leuhusen Karl XV Paul Scharffenberg Ernst Wilster Wolfgang Haffner Lave Beck-Friis
 • Edelfelt har tillsammans med farbror Leuhusen ridit till Dunke Hallar för att se soldater exercera med att skjuta mål; kompaniet under kapten Fredrik Kugelbergs ledning bestod av både unga svenska soldater, "söner till krigare som blödde på Leipzigs slätter Lützens kullar", och gamla fredliga krigsmän som påminde om korpral Lorentz Mollberg.

  Leipzig Dunke-hallar Lützen Alexander Leuhusen Fredrik Kugelberg Lorentz Mollberg
 • Edelfelt var ute med unge herr Georg Pauli en hel dag för att göra studier; denne är ännu "just intet framstående", men bedömmer med myndig ton allt som hör konsten till, vilket roade tante Adelaide Leuhusen.

  Adelaide Leuhusen Georg Pauli
 • Georg Pauli berättade om den nordiska konst- och industriexpositionen i Köpenhamn, där greve Georg von Rosens tavla "Erik den fjortonde undertecknar en dödsdom" liksom i Stockholm skall ha väckt uppseende och Georg von Rosen omtalas som Sveriges mest lovande konstnär.

  Sverige Stockholm Köpenhamn Georg Pauli Georg von Rosen Erik XIV
 • Farbror Alexander Leuhusen har rått Edelfelt att besöka Kinnekulle och Trollhättan före han reser; Edelfelt är inte säker på att hans ekonomiska situation tillåter en sådan utflykt, i synnerhet då han inte får försumma det planerade besöket i Uppsala; farbror Leuhusen har lovat skriva till intendent Fredrik Ekenstierna på Gripsholm, för att Edelfelt skall få tillåtelse att måla på slottet.

  Gripsholm Uppsala Kinnekulle Trollhättan Alexander Leuhusen Fredrik Ekenstierna
 • Edelfelt har funderat på att avporträttera Gustaf Leuhusen, men har ingen duk att måla på; Gustafs bestämda drag borde inte "bli svåra att träffa"; Mannes ansikte är inte lämpat för målning, medan Reinhold och Fredrik är för unga.

  Gustaf Leuhusen Alexander Leuhusen Fredrik Leuhusen Reinhold Leuhusen
 • Edelfelt såg fram emot Alexandra Edelfelts brev och hälsar till alla på Kiala, liksom alla stora och små på Granbäck hälsar till Alexandra Edelfelt.

  Kiala Alexandra Edelfelt