Innehåll

 • Edelfelt sitter hos Filip Forsten och skriver svar på Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt Filip Forstén
 • Som Alexandra Edelfelt kunde läsa i brevet till Ellen Edelfelt är Edelfelt installerad hos Julian Alden Weir på Rue du Pont de Lodi 5 och trivs förträffligt.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Julian Alden Weir
 • Deras dagar ser ut som följande: Edelfelt och Julian Alden Weir gör kaffe på morgnarna och går till École des Beaux Arts; frukost [lunch] tar de tillsammans med andra elever från Jean-Léon Gérômes ateljé på restaurangen "la Mère Nail"; klockan 4-6 går de till Adolphe Yvons klass och sist kl. 7-9 i aftonskolan efter att ha dinerat [ätit middag] hos Mère Nail eller på Crêmerie de Brui, eller på studentrestaurangen hos "la Mère François".

  École des Beaux-Arts skolan vid Rue de l'École de Médicine Mère Nail Mère François Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir Adolphe Yvon
 • Edelfelt tycker mycket om Julian Alden Weir; han är den mest begåvade av amerikanerna, 22 år, lika lång som Edelfelt men bredare om axlarna, ser bra ut, men gnolar falskt; Weir läser varje kväll en psalm av David och ett kapitel ur Nya Testamentet; han och Edelfelt har kommit överens om att läsa på franska ur Bibeln eftersom Edelfelt inte förstod hälften då Weir läste på engelska; Weirs religiositet är levande och varm, som man föreställer sig den vara i gamla amerikanska familjer; Weirs släkt har bott i Amerika i sekler, nära New-York; efter college tillbringade Weir ett år i Minnesota där han lärde känna sin fästmö; han lever lika sparsamt som Edelfelt men lägger mera pengar på en massa saker och resor.

  Amerika New York Minnesota Julian Alden Weir David
 • Dewey Bates klagar över sin fattigdom, och jämför avundsjukt landsmän som Julius Stewart, John Singer Sargent, Mason, Carroll Beckweeth, som är amerikanska miljonärer i Jean-Léon Gérômes ateljé; som Alexandra Edelfelt redan fått höra refuserades Bates i concoursen [tävlingen] till aftonskolan, vilken är den enda i Paris som är kostnadsfri; Julian Alden Weir har gett pengar åt Bates för att denne skall kunna teckna i Léon Bonnats ateljé om kvällarna; Edelfelt tycker det är skamligt av Bates att ta emot pengarna, i synnerhet som han hade möjlighet att teckna efter naken modell i Gobelins-fabriken [gobelängfabrik] gratis; Bates eviga prat om kolorit och kraftig färg förargar Weir; Bates påstår att målare som Rafael, J.A.D. Ingres, Hippolyte Flandrin ingenting är värda för att de inte har "stora färghögar" på sina tavlor.

  Paris École des Beaux-Arts Manufacture des Gobelins Alexandra Edelfelt Jean-Léon Gérôme Rafael John Singer Sargent Julian Alden Weir Dewey Bates Léon Bonnat J. A. D. Ingres Hippolyte Flandrin Julius Stewart Mason Carroll Beckwith
 • En morgon hade Edelfelt och Julian Alden Weir kaffebjudning för två av Weirs vänner från Jean-Léon Gérômes ateljé, schweizarna Alfred Henri Berthoud och Paul Robert, den senare brorson till Leopold Robert; de bjöd på kaffe och ett glas kirsch.

  Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir Alfred Henri Berthoud Paul Robert Léopold Robert
 • Alfred Henri Berthoud har varit guvernör [informator] för furst Grigorij Gagarins barn i Moskva och Rom; förutom hans modersmål franska (född i Neuchatel) talar han tyska, ryska, engelska och italienska; som informator har han vistats i Ryssland och kommit in i den finaste ryska societeten; Berthoud umgås med Aleksandr Bariatinsky och Lev Tolstoj när de är i Paris; han känner Aleksej Bogeljubow, ungraren Mihály Munkacky och alla målare i Rom; efter studierna tänker han slå sig ner i Sankt Petersburg; han har reda på sociala förhållanden i Finland och förundrar sig över att Edelfelt inte lärt sig ryska och sökt stipendium från Petersburgerakademin; Berthoud är den enda utlänningen som är medlem i amerikanernas klubb i Paris; Edelfelt ser fram emot att umgås med Berthoud och Paul Robert.

  Finland Paris Moskva Sankt Petersburg Ryssland Rom Neuchâtel Lev Tolstoj Aleksej Bogoljubov Mihály Munkácsy Alfred Henri Berthoud Paul Robert Grigorij Gagarin Aleksandr Barjatinskilj
 • Filip Forsten har lidit av svullnader i halskörtlarna och undergått en operation; de flesta sångare och talare har gjort samma operation för att aldrig "generas av heshet".

  Filip Forstén
 • Nästa lördag skall Edelfelt gå med Filip Forsten till Madame Jaquinot.

  Filip Forstén Jacquinot
 • Pauline Ahlberg har föreslagit att hon och Edelfelt kallar varandra "du"; fröken Pauline är varmt kristligt sinnad men inte orthodox, hon förklarar många punkter på annat sätt än augsburgska bekännelsen; hon anser att apostlarnas och evangelisternas berättelser är inspirerade av det hänförda intrycket och den brinnande kärleken till Kristus, vilket utgör en grundval för en kristendom som motsvarar talesättet: bokstaven dödar men anden gör levande; det är roligt att umgås med ett "fruntimmer" som kommit så långt att hon tänker; genom Alexandra Edelfelt har Edelfelt blivit övertygad om att kvinnan lika väl som mannen bör kunna våga sig in på "reflexionens gebiet", tankens område.

  Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg Kristus
 • I ett fall är Edelfelt inte överens med Pauline Ahlberg; även om han känner släktskap med tyskarna kan han inte stöda Preussen, den tyska militären, det tyska kejsardömet och kejsar Wilhelm; kanske har hans aversioner mot den kungliga Spree's stränder stärkts av att hans tyska vänner i Antwerpen, Karel Scriba och Frédéric Matthæi var preusshatare.

  Antwerpen Preussen Spree Pauline Ahlberg Karel Scriba Frédéric Matthæi Wilhelm I
 • Ett prov på den preussiska politiken var Otto von Bismarcks senaste tal i tyska riksdagen, där han säger att Elsass och Lothringen inte blivit erövrade för att de är gamla tyska provinser, utan på grund av helt strategiska skäl.

  Elsass-Lothringen Otto von Bismarck
 • Edelfelt påmindes om det gemytliga umgänget med tyskar i Antwerpen då han tillsammans med Julian Alden Weir besökte en amerikan med tyska föräldrar, Göttelmeyer; Göttelmeyer är gravör och elev till Jean-Léon Gérôme; han talade med förtjusning om Tyskland och lovade till våren hjälpa Edelfelt med några eau-forter [etsningar].

  Tyskland Antwerpen Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir Göttelmeyer
 • Nu till en nyhet som kommer att ge stoff åt en korrespondens i Helsingfors Dagblad; Edelfelt har med några kamrater och Julian Alden Weir fått tillstånd att se det inre av nya operan; det enda som i lika hög grad imponerat på honom i rikedom är Isaakskyrkan; där finns målningar av Frankrikes bästa målare, Paul Baudry, Isidore Pils och Gustave Boulanger; allt är framdanat av arkitekten Charles Garniers produktiva snille; inträdesbiljetten hade de fått av Joseph Blanc, vars far målat några dekorativa pannåer.

  Frankrike Isakskyrkan Parisoperan Julian Alden Weir Paul Baudry Joseph Blanc (osäker koppling) Gustave Boulanger Isidore Pils Charles Garnier
 • Beträffande det ekonomiska, så har Edelfelt köpt stövlar, betalat av skulden till Karl Alfred Caveen, månadshyra för rummet på Rue Cassette och annat; paletå har han ännu inte köpt; han önskar Alexandra Edelfelt god natt och hälsar alla.

  Alexandra Edelfelt Karl Alfred Caveen
 • *Edelfelt ber om förlåtelse för det gräsliga slarvet, som beror på dålig penna och dåligt bläck; för tillfället finns en utmärkt exposition av Carolus Durans arbeten, ett porträtt av comtesse d’Harcourt är mästerligt.

  Carolus-Duran d' Harcourt
 • P.S. Edelfelt har skickat paket med några småsaker till systrarna med assessor Gustaf Idestam; Rafael Hertzberg har också skickat ett paket, kan Alexandra Edelfelt vidarebefordra det till hans familj i Brunnsparken?

  Brunnsparken Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Rafael Hertzberg Gustaf Richard Idestam Hertzberg
 • Alexandra Edelfelts omdöme om Adolf von Beckers tavlor är detsamma som Edelfelts.

  Alexandra Edelfelt Adolf von Becker
 • Edelfelt har tänkt skriva till Axel Antell och Lulle (Julian) Serlachius, men har inte tid; denna vecka har varken han eller Julian Alden Weir gått i aftonskolan; hans brev borde komma fram i tid till julutställningen vid Luciatiden.

  skolan vid Rue de l'École de Médicine Axel Antell Julian Serlachius Julian Alden Weir
 • *Filip Forsten och Oscar Kleineh bor i samma pension på Rue Lafayette där Mellins bodde.

  Filip Forstén Wilhelmina Mellin Oscar Kleineh