Innehåll

 • Edelfelt skriver på Julian Alden Weirs amerikanska papper; han tackar för Alexandra Edelfelts brev och för växeln.

  Alexandra Edelfelt Julian Alden Weir
 • Edelfelt har senaste tiden haft dystra tankar om sin framtid; stipendiet är snart slut, och han kan inte ta pengar för tavlor som han ännu inte har målat; han vill inte göra samma misstag som med August Eklöfs tavla; han har bett om en barnslig säker förtröstan till Guds hjälp, men ofta har reflexioner försatt honom i en dyster stämning; kamraterna smickrar honom och han känner själv att det borde gå, därför är tanken på att den stränga nödvändigheten snart kanske slår drömmarna ur hågen förfärlig.

  August Eklöf
 • Alexandra Edelfelts brev inger alltid förtröstan och mod; nu är han lycklig och glad och tror att allt går bra.

  Alexandra Edelfelt
 • Finnarna höll föregående lördag möte på Café de Suède om hur de skulle fira jul; Adolf von Becker kan inte erbjuda sin ateljé; Anders Ramsay kom med sina "vapendragare" Oscar Kleineh och Filip Forsten och bjöd dem till sina två rum på Hôtel du Monde; de kommer således att inta diner [middag] på ett hotell på Rue Pelletier och sedan samlas hos Ramsay, som även ordnar julgran.

  Café Suède Hôtel du Monde Adolf von Becker Filip Forstén Anders Ramsay Oscar Kleineh
 • Edelfelt har ofta träffat Pauline Ahlberg de senaste dagarna; de har besökt Cluny, St. Sulpice och närvarat på en föreläsning av Elme Marie Caro i Sorbonne, på humanistiska fakulteten i Paris.

  Paris Saint-Sulpice Musée de Cluny Sorbonne Pauline Ahlberg Elme Marie Caro
 • Elme Marie Caro har skrivit en recension av ett diktverk av Madame Ackermann; fru Louise-Victorine Ackermann har trätt i modig opposition mot tron och kristendomen, men överallt i hennes dikter lyser en förtvivlan över det hon har mist igenom; boken lär snarast att vi behöver en Gud och att vi måste ha försoning; Edelfelt har läst diktsamlingen med Pauline Ahlberg och tycker det är ovanligt att hitta ett så kraftigt och storslaget språk hos en kvinna; han citerar utdrag för Alexandra Edelfelt och skall i ett senare skede skriva ut hela stycken.

  Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg Louise-Victorine Choquet Ackermann Elme Marie Caro
 • Elme Marie Caros recesion var utmärkt och då han inte bara är en god skriftställare utan också utmärkt talare (kanske den bästa vid Parisuniversitetet); föredraget var "utomordentligt" spännande och sådana talare finns inte i Finland eller Norden; Caro påminner i ledighet och elegans om Leo Mechelin.

  Finland Norden Leopold Mechelin Elme Marie Caro
 • Det goda intrycket av föreläsningen förstördes när Pauline Ahlberg vid utgången stoppades av en vaktmästare som meddelade att "fruntimmer" inte hade rätt att gå på föreläsningar utan särskild tillåtelse av ministern; Edelfelt får således i frack följande vecka söka upp Elme Marie Caro och möjligen även kulturministern Arthur de Cumont, för Pauline kommer att göra allt för att fortsätta kunna höra på föreläsningar.

  Pauline Ahlberg Elme Marie Caro Arthur de Cumont
 • Edelfelt börjar få Pauline Ahlbergs varelse klar för sig; hon har en outtömlig reflexion, en omättlig vetgirighet, men saknar poesi och ungdom; i konst söker hon först filosofin och sedan skönheten, vilket Edelfelt tycker är en brist; han tycker också att hon för ofta ägnar sig åt de allra högsta mänskliga frågorna, alltid är människans bestämmelse, det subjektiva och objektiva onda, andevärlden, Immanuel Kant och Friedrich Schleiermacher "på tapeten".

  Pauline Ahlberg Friedrich Schleiermacher Immanuel Kant
 • Ibland kan Edelfelt inte hålla sig på topp i resonemangen med Pauline Ahlberg, hans dialektiska förmåga och brist på kunskap hindrar honom från att vinna i diskussioner och tankeutbyten; Pauline är mindre sangvinisk än Edelfelt och Alexandra Edelfelt, de kan därför inte alltid vara lika djupa och lika reflekterande; Edelfelt skulle gärna vara mera beläst, men ser även att all världens filosofi stannat vid erkännandet att det högsta aldrig kan avgöras med mänsklig tanke; "hufvudsaken är att ens liv genomgås av en allvarlig princip, ett sökande efter sanningen, och ett ödmjukt medgifvande av vår egen svaghet gentemot Gud."

  Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg
 • Edelfelt har under senaste veckan målat en bra studie.

 • "Juden" Bassan har fått lida för sitt tal till Jean-Léon Gérôme på festen.

  Jean-Léon Gérôme Bassan
 • Julian Alden Weir funderar att redan efter jul resa till Holland.

  Nederländerna Julian Alden Weir
 • Edelfelt tänker under jullovet måla skisser eller stilleben.

 • Adolf von Becker tycker om utkastet till ”Den första bägaren hurrah”, och anser att Edelfelt borde utföra den i olja; Edelfelt tror själv att det blir för svårt.

  Adolf von Becker
 • *Edelfelt önskar Gott nytt år.