Innehåll

 • "De' ha' lell regnat redigt idåg!" Till följd av ihållande regn uteblev alla gäster utom friherre och friherrinnan Walleen och löjtnant Axelsson från bjudningen hos Leuhusens.

  Adelaide Leuhusen Alexander Leuhusen Theodor Walleen Axelsson Anna Walleen
 • Friherre Theodor Walleen var vänlig och intresserad av allt som rörde Finland; Edelfelt kunde förse honom med upplysningar om de flesta personer i Helsingfors, med undantag för Carl Brakel och Georg Federleys bror Carl Federley; friherrinnan Anna Walleen frågade efter Alexandra Edelfelt och bad Edelfelt komma till Eriksberg.

  Helsingfors Finland Eriksberg Alexandra Edelfelt Theodor Walleen Carl Gustaf Brakel Georg Gottfrid Federley Carl Berndt Federley Anna Walleen
 • Friherre Alexander och friherrinnan Adelaide Leuhusens värdskap och löjtnant Axelssons närvaro bidrog till att kvällen trots de svikna förhoppningarna inte alls blev tråkig; löjtnant Axelsson var glad och trevlig; han berättade om sin studenttid i Lund och om en resa till Köpenhamn under vilken kravaller uppstått.

  Köpenhamn Lund Adelaide Leuhusen Alexander Leuhusen Axelsson
 • Edelfelt skulle hälsa på Georg Pauli, för att tillsammans fortsätta måla studier; från Granbäck fick Edelfelt skjuts med mjölkbudet; medan han tillsammans med "mjölkmadamen" skumpade fram på vägen och "räsonnerade" om jordbruk och trädgårdsskötsel och övade på det småländska bygdemålet utbröt "det välsignade regnet" som piskade på hela dagen; efter en kort visit hos Pauli hade han sedan tre timmar att tillbringa i Jönköping innan mjölkbudet på nytt åkte ut.

  Granbäck Jönköping Georg Pauli
 • I Jönköping hade Edelfelt inte lust att bese stadens "märkverdigheter", sevärdheter, utan klev in i Leuhusens folktomma våning, där han i ro kunde läsa Illustrierte Zeitung som låg framme.

  Jönköping Alexander Leuhusen
 • Brevet fortsatt lördagen den 10 augusti 1872.

 • Edelfelt har gjort en utfärd till Taberg tillsammans med Georg Pauli och dennes vän artisten Olof Sörling som tecknar för Illustreret Tidende och N. I. T. [Ny Illustrerad Tidning]; farbror Alexander Leuhusen gav honom skjuts till Paulis; de hade knappt kommit till Jungarums skog förrän regnet började ösa ner; regnguden Jupiter Pluvius tycktes ha föresatt sig att vara envis den dagen; utrustade med regnkläder klättrade sällskapet ändå upp till toppen av malmberget, varifrån man kunde se tretton sjöar och en hel hop med kyrkor.

  Taberg Jungarum Georg Pauli Alexander Leuhusen Olof Sörling Jupiter
 • Georg Pauli och Olof Sörling har vistats hela sommaren i Köpenhamn och har mycket att berätta om expositionen [nordiska konst- och industriexpositionen]; om Edelfelt hade mer pengar skulle även han bege sig dit för att se Hans Gudes, Georg von Rosens och Adolfph Tidemans tavlor, samt Thorvaldsens museum.

  Köpenhamn Georg Pauli Georg von Rosen Bertel Thorvaldsen Olof Sörling Hans Gude Adolph Tidemand
 • Farbror Alexander Leuhusen har skrivit till intendent Fredrik Ekenstierna på Gripsholm.

  Gripsholm Alexander Leuhusen Fredrik Ekenstierna
 • I Sverige finns ett överflöd av studenter och brist på platser, samma sak i Finland och Danmark; farbror Alexander Leuhusen har berättat om två juris studerande som tagit tjänst som banvaktare vid en bana på Seeland.

  Finland Sverige Danmark Själland Alexander Leuhusen
 • ”Någon klarhet om hvad jag engång skall bli, har jag ej kunnat vinna här"; Edelfelt har en brinnande lust åt ett bestämt håll, dit han med säkerhet skulle vända sig om han vore rentier och kunde leva på avkastningen från en förmögenhet; om det vore på svenska tiden skulle han ha gå in vid militären; då skulle han varit fri att andra halvan av året ägna sig åt det som intresserar honom och samtidigt ha allmänt anseende och tillfälle att, om det behövdes, "värna rätt och fosterland".

 • Brevet fortsatt söndagen den 11 augusti 1872.

 • Edelfelt har fått brev från Alexandra och Ellen Edelfelt och gläder sig över att Ellen mår bättre, Tajta (Fredrika Snygg) likaså.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Fredrika Snygg
 • Planen att måla tante Adelaide Leuhusens porträtt "slog mycket an"; Edelfelt befarar endast att det blir svårt "att träffa likheten"; Leuhusens menar att han skulle måla det för Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Alexander Leuhusen
 • Det är redan nästan en månad sedan Edelfelt lämnade Kiala.

  Kiala
 • Alexandra Edelfelt föreslår en resa till Köpenhamn i sitt brev; Edelfelt är entusiastisk och menar att han kunde ha råd med en sådan resa om han får tillåtelse att måla på Gripsholm.

  Köpenhamn Gripsholm Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt kommer ihåg att det samma dag är kappsegling vid Haxalö, vilket han föreställer sig är en epok, något att se fram emot, för dem som är kvar i Borgå och på Kiala.

  Borgå Kiala Haxalö
 • Han är ledsen över att inte kunna läsa om kappseglingen i tidningarna i Sverige; finska nyheter förekommer sparsamt i svenska tidningar, med undantag av Aftonbladet.

  Sverige
 • Om Edelfelt kommer sig i väg till Köpenhamn och Gripsholm måste han ta ett lån från Finland, vilket får likvideras [betalas tillbaka] med pengarna för porträttet.

  Finland Köpenhamn Gripsholm
 • Edelfelt har gjort teckningar av utsikten från sitt fönster för morbror Gustaf Brandt; det är en tråkig uppgift som lättas upp av att fonden utgörs av Vättern och Skärstasidan.

  Vättern Skärsta Gustaf Brandt
 • Den yngste, Edvard Leuhusen, har varit sjuk; tante Adelaide Leuhusen har fruktat för bröstinflammation; amman har också insjuknat; en slags förstämning har vilat över huset de sista dagarna.

  Adelaide Leuhusen Edvard Leuhusen
 • Doktor Eljert Mobeck kommer på kvällen på besök med sin fru Emilie Mobeck, som har återvänt från sin hälsobrunnskur.

  Eljert Edvard Mobeck Emilie Augusta Mobeck
 • Doktor Eljert Mobeck har sänt ett "mystiskt" brev där han insinuerar att en mycket poetisk och svärmisk fru Ebba Ramsay har en viss "inklination" för den rike stadsfogden Enoch Moberger; Edelfelt har sett Moberger köpslå om oxar med arrendatorn, som påstått att hans stutar var de redigaste i Småland, för att inte tala om Bankeryds socken; uppgifterna om förlovningen verkar så oförklarliga att man tar det som ett nytt prov på doktorns "spektakel", [skämtlynne]; Edelfelt infogar en teckning av Moberger i brevet.

  Småland Bankeryd Eljert Edvard Mobeck Ebba Ramsay Enoch Gottfrid Moberger
 • Fru Emilie Mobeck har anlänt och frågade efter Alexandra Edelfelt; Edelfelt väntar på att få höra doktor Eljert Mobeck förklara förmiddagens brev; tante Iden (Adelaide) Leuhusen har talat om att skriva brev till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Eljert Edvard Mobeck Emilie Augusta Mobeck
 • Edelfelt lovar skriva hem oftare.

 • Följande dag har de tänkt åka till Limugnen för att lyssna på musik; Edelfelt har ännu inte besökt varken Limugnen eller Hotelträdgården då de haft musikuppträdanden.

  Limugnen
 • Mamsellerna Johansson är i Marstrand och Edelfelt kan således inte göra deras bekantskap.

  Marstrand Johansson
 • Edelfelt har däremot sett en annan celebritet, Spjut; han är en "utmärkt typ för en uttjänad knekt" och hans "Gud' bevarrrrre öfversten" har den mest militäriska ton man kan tänka sig.

  Spjut
 • Edelfelt har rätt ofta varit i staden och därmed är det förståeligt att han sett en och annan omtalad "persedel" [person] bland annat artisten Harald Uddén.

  Jönköping Harald Theodor Uddén