Innehåll

 • Alexandra Edelfelts brev var en angenäm överraskning.

  Alexandra Edelfelt
 • Professorerna Wilhelm Lagus och Jakob Estlander har anlänt; Edelfelt träffade dem på café Suede, där fanns även Adolf von Becker, Arvid Liljelund, Karl Alfred Caveen, Karl Eneberg, samt doktor Esaias Tégner från Lund.

  Lund Café Suède Adolf von Becker Jakob Estlander Arvid Liljelund Esaias Tegnér Karl Eneberg Karl Alfred Caveen Wilhelm Lagus
 • Edelfelt var bjuden på en "soirée familière" [informell/familjär kväll] hos Alfred Henri Berthoud och Paul Robert, vilken han sett fram emot men missade.

  Alfred Henri Berthoud Paul Robert
 • Jakob Estlander hade på Alexandra Edelfelts uppdrag läxat upp Edelfelt beträffande hans diet; de diskuterade också Ellen Edelfelts hälsa, som verkade bättre än i fjol.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Jakob Estlander
 • Wilhelm Lagus har blivit gammal; han talade om Annas sjukdom; han blev glad över sin frus brev.

  Anna Lagus Wilhelm Lagus Kristina Vilhelmina Lagus
 • Sällskapet lämnade café Suède för att gå till Grand Café där det fanns mera utrymme och där Herrarna Wilhelm Lagus och Jakob Estlander skulle beskriva festligheterna i Leyden; på vägen till kafét hade Lagus för Edelfelt framhållit nödvändigheten av en kandidatexamen; bara grundlig lärdom kan bringa en människosjäl den jämvikt som är nödvändig; Edelfelt höll inte med och försökte försäkra att han i framtiden alltid skulle bemöda sig om att inte bli en "dummerjöns" även om han inte fullföljde en akademisk examen; Edelfelt trodde inte att examensstudier gick att undanstöka på ett till två år, Lulle (Julian) Serlachius som har ett bättre läshuvud än honom använde fyra år för graduala studier. Kl. 12 följde de Herrarna till Hôtel Corneille, mitt emot Odéon i Quartier Latin.

  Quartier Latin Grand Café Café Suède Théâtre de l'Odéon Leiden Hôtel Corneille Jakob Estlander Julian Serlachius Wilhelm Lagus
 • Det beslöts att Rafael Hertzberg och några andra följande dag skulle följa med Wilhelm Lagus och Jakob Estlander till Notre Dame och Cluny; Edelfelt kunde inte följa med dem på förmiddagen då han lovat följa med Pauline Ahlberg på Elme Marie Caros föreläsning; förgäves har han sökt Hertzberg, Karl Eneberg och Karl Alfred Caveen under dagen, men han har inte sett till någon finländare; följande dag reser Lagus och Estlander.

  Notre Dame Musée de Cluny Pauline Ahlberg Jakob Estlander Karl Eneberg Rafael Hertzberg Karl Alfred Caveen Elme Marie Caro Wilhelm Lagus
 • Viola Lewin har rest; Edelfelt var föregående dag hela eftermiddagen med henne då Pauline Ahlberg hade förhinder; Viola gav honom i avsked 9 francs för teaterbiljetter och vagn, samt meddelade att hennes far önskar en kopia av någon genretavla i Luxembourg.

  Luxembourgpalatset Pauline Ahlberg Oscar Levin Viola Levin
 • Julian Alden Weir är ännu sjuk och Edelfelt hämtar all mat åt honom; Weirs lynne är tråkigt på grund av sjukdomen och för att han inte fått någonting färdigt för en utställning i Amerika.

  Amerika Julian Alden Weir
 • Eftersom Edelfelt inte hunnit måla under veckan har han bestämt sig för att skicka några nakenstudier till tävlingen i Helsingfors; Adolf von Becker understöder honom i beslutet; Edelfelt håller på att göra en landskapsfond till en liten spelande pojke för att göra det till ett mellanting mellan studie och tavla; Becker menar att han kan ställa ut pojken och Calle Holms flicka; till Finland sänder han studierna En spelande faun, en karlrygg och en kvinnotors, vilka alla har fått beröm av Jean-Léon Gérome; han skall skriva till Calle Holm för att be honom få tavlan från Borgå.

  Helsingfors Finland Borgå Adolf von Becker Carl Holm
 • Följande dag börjar concoursen [tävlingen] för platserna i Adolphe Yvons ateljé; det är "gräsligt tråkigt" med perspektiv, anatomi och ornament.

  Adolphe Yvon
 • Edelfelt kan inte koncentrera sig för Julian Alden Weir har några amerikaner och engelsmän på besök; det är förargligt att inte kunna engelska; han önskar Alexandra Edelfelt farväl, sänder en kyss till Ellen, Anni och Butti Edelfelt och hälsar till Morbror Gustaf Brandt och alla andra.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Julian Alden Weir
 • *Edelfelt har varit ett par gånger hos Berndt Lindholm för att måla hans pojke.

  Berndt Lindholm Ragnar Lindholm
 • Edelfelt har kommit hem från middagen på Crèmerie de Buci där han av Rafael Hertzberg fått finska tidningar där han läste att nyländska avdelningen gett honom 700 mk.

  Crèmerie de Buci Rafael Hertzberg
 • I concours de peinture [målningstävling] placerade Jean-Léon Gérôme Edelfelt på 5 plats; Gérôme sade att hans studie inte hade lyckats i varken tekning eller form men han såg ett seriöst sökande.

  Jean-Léon Gérôme