Innehåll

 • Edelfelt reflekterar över lyckan, där sol och värme utgör de kungsådror genom vilka livselixir flyter.

 • Edelfelt har varit på konsert hemma hos doktor Eljert Mobeck; en kvartett, bestående av två direktörer Gustaf och Wilhelm Heintze, far och son, en yngling Qvarnström samt doktor Mobeck, spelade ett stycke som Ludvig Nohrman komponerat åt Tante Adelaide Leuhusen; Mozart och Mendelsohn, blomsterdoften och Vetterns speglingar bidrog till att göra kvällen angenäm.

  Vättern Wolfgang Amadeus Mozart Adelaide Leuhusen Felix Mendelssohn Eljert Edvard Mobeck Gustaf Wilhelm Heintze Wilhelm Heintze Qvarnström Ludvig Norman
 • Doktor Eljert Mobeck var på sitt briljantaste humör och drev oförskämt med Gustaf och Wilhelm Heintze som han kallade Tikjobarna, efter en dansk bok om Anders Tikjobs resa till Köpenhamn.

  Köpenhamn Eljert Edvard Mobeck Gustaf Wilhelm Heintze Wilhelm Heintze Anders Tikjøb
 • Morgonens brev fick sin förklaring; fru Ebba Ramsay har köpt Haraldsbo av stadsfogden Enoch Moberger.

  Haraldsbo Ebba Ramsay Enoch Gottfrid Moberger
 • Edelfelt blev besviken då Johnsson kom för att köra dem tillbaka till Granbäck; han och tante Iden (Adelaide) Leuhusen hade på förmiddagen åkt in till staden för att följa med på en lusttur till Visingsö; turen ställdes in på grund av regnet och de blev i stället inbjudna till Eljert Mobecks soirée, musikafton.

  Granbäck Visingsö Adelaide Leuhusen Eljert Edvard Mobeck Johnsson
 • Direktörerna Heintze är utmärkta, beskedliga och oförargliga typer; fadern Gustaf Heintze påminner om "gubben" Karl Bergholm och ser glad och "nyfödd" ut då han spelar; sonen Wilhelm Heintze är musikdirektör vid Jönköpings regemente, där han är illa omtyckt då han saknade "fjong" och krigsmannaskick; han har varit föremål för den mest hänsynslösa drift under Skillingaryds-mötet; den ende som stått upp för denne är doktor Eljert Mobeck; unge Heintzes fästmö från Stockholm hade blivit förtvivlad över den "opinion nationale" som riktats mot hennes fästman.

  Skillingaryd Eljert Edvard Mobeck Gustaf Wilhelm Heintze Wilhelm Heintze Karl Fredrik Bergholm (osäker koppling)
 • Herrskapet Odencrantz har varit på besök; Edelfelt konverserade med fröken Gertrud Odencrantz och unge herr Henning Odencrantz; fru Margareta Odencrantz är snäll och trevlig, och har bjudit Edelfelt till Torpa, för att med herrskapet åka till Steyerns på Axamo; det gläder tante Iden (Adelaide) Leuhusen att Edelfelt kunde få träffa den hygglige unge Fredrik von Steyern, till vilken han har hälsningar från Jonas Castrén.

  Torpa Axamo Adelaide Leuhusen Hartvig Odencrantz Jonas Castrén Jakobina Odencrantz Julius Vult von Steijern Henning Odencrantz Fredrik Vult von Steijern Gertrud Odencrantz Carin Magdalena Vult von Steijern
 • Herrskapet Odencrantz har under sommaren varit i Marstrand, där Frenckells väckt uppseende; man beklagar att fru Laura Zaûme i år inte var där; hon var huvudpersonen i frenckellska familjen, övriga "Frencklar" tituleras enbart som generalskan Zaûmes mor, bror, syster o.s.v.; hon har varit hjältinnan i otaliga roman-historier.

  Marstrand Theodor von Frenckell Waldemar von Frenckell Laura von Seüme Hartvig Odencrantz Jakobina Odencrantz Frans von Frenckell Markus von Frenckell Signe Ellen Olga Aimée von Frenckell Ida Mathilda Bublina von Frenckell
 • Andra nyheter från Marstrand handlade om fröken Elisabet Cronstedts ljusa hår och fröken Guseffs ofantligt höga klackar; bröderna Frans och Lars Krogius, assessorn och kaptenen anses hyggliga och trevliga.

  Marstrand Elisabet Cronstedt (osäker koppling) Guseff Frans Krogius Lars Krogius
 • Brevet fortsatt lördagen den 17 augusti.

 • Edelfelt hade ställts i en "pliktkollission" då herrskapet Odencrantz på Torpa bjöd honom med till Axamo samtidigt som familjen Ekström väntades till Leuhusens, vilket doktor Eljert Mobeck hänvisar till i ett brev till Alexandra Edelfelt; situationen löstes av att Odencrantz sköt upp sin resa och Edelfelt kunde närvara vid Ekströms besök; andra gäster var hovrättsrådet Herman Gegerfelt (som satt i 1sta kammaren i riksdagen), hovintendent Johan Killander, auditören [militärjurist] och auskultanten i hovrätten August Rundberg och mamsell Berg (syster till den som gift sig med Lina Sandell) som även denna gång svärmade för Tyskland; Gustaf Leuhusen hade klätt ut sig till ridande amazon och överraskade gästerna med att komma galopperande in på gården; fröken Ellen Ekström blev så livad att även hon hoppade upp i sadeln.

  Tyskland Torpa Axamo Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Johan Fredrik Killander Eljert Edvard Mobeck Hartvig Odencrantz Gustaf Leuhusen Alexander Leuhusen Carl Ekström Hildegard Ekström Ellen Ekström Berg Jakobina Odencrantz Herman von Gegerfelt August Rundberg Carl Oscar Berg Carolina Vilhelmina Sandell
 • Mamsell Berg är ett "intressant fruntimmer" och högt värderad av både Odencrantz och Ekströms; hon hade fått en minnesring av löjtnant Bror Munck, vilken doktor Eljert Mobeck försökte köpa.

  Eljert Edvard Mobeck Hartvig Odencrantz Carl Ekström Hildegard Ekström Berg Jakobina Odencrantz Carl Bror Munck af Fulkila
 • Herman Gegerfelt bad Edelfelt läsa upp någon av Fänrik Ståls sägner; Edelfelt reciterade "Schwerin" och "No 15 Stolt".

  Wilhelm von Schwerin Herman von Gegerfelt Stål N:o 15 Stolt
 • Landshövdingskan Hildegard Ekström bjöd dem än en gång till Ryhof; efter soupéen hade de beundrat månskenet över Vättern före han och auditör August Rundberg, som skulle sova över, kröp upp till sig.

  Vättern Ryhof Hildegard Ekström August Rundberg
 • Brevet fortsatt söndagen den 18 augusti 1872.

 • Edelfelt har fått brev av morbror Gustaf Brandt, Axel Antell och Gunnar Berndtson, som för närvarande vistas i Falun.

  Falun Axel Antell Gunnar Berndtson Gustaf Brandt
 • Ett brev har anlänt till farbror Alexander Leuhusen, där intendent Fredrik Ekenstjerna meddelar att Edelfelt har tillåtelse att när som helst komma till Gripsholm för att göra sin kopia; intendenten har lovat ordna logi på slottet så att Edelfelt inte behöver resa fram och tillbaka till Stockholm eller Mariefred.

  Stockholm Gripsholm Mariefred Alexander Leuhusen Fredrik Ekenstierna
 • Då inkomsten är säkrad har Edelfelt funderat på att resa till Köpenhamn, "Konges smukke Bye"; han kunde få sällskap av doktor Eljert Mobeck som ännu inte kommit sig i väg till den nordiska konst- och industriexpositionen; för att kunna resa och för att i Stockholm kunna köpa material till arbetet på Gripsholm är det ett "conditio sine qua non" [en oumbärlig förutsättning] att Alexandra Edelfelt sänder pengar, hon kunde skicka av Calle Holms utlovade pengar.

  Stockholm Köpenhamn Gripsholm Alexandra Edelfelt Carl Holm Eljert Edvard Mobeck
 • Alexandra Edelfelts brev gjuter liv i Edelfelt; han önskar alltid kunna korrespondera med hemmet; Edelfelt har talat med tante Adelaide Leuhusen om hur i Alexandra Edelfelts närhet hans "hjärta klappat renast och starkast för Sanning och Rätt, för ljus och fosterland".

  Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen
 • Edelfelt jämför svenskarna med finländarna; det ryska inflytandet har börjat ställa de nordiska dygderna öppenhet och enkelhet på reträtt i Finland; svenskarnas främsta vapen är gudsfruktan, frihet och folkbildning.

 • Med tante Adelaide Leuhusen har Edelfelt varit på ett kort besök till Ryhof; mamsell Berg var missbelåten över att Edelfelt inte kunde sentera signaturen Fjalars sentimentala förtvivlan, Edelfelt fick flankstöd av Ellen Ekström; fröken Elisabeth Faxe var även där, hon liknar sin syster, fru Ida Uggla, förklarar Edelfelt för Alexandra Edelfelt.

  Ryhof Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Ellen Ekström Berg Elisabeth Faxe Ida Uggla Carl Östergren
 • Edelfelt kinesar [sover över] hos doktor Eljert Mobeck ifall de följande dag skulle resa till Köpenhamn tillsammans med "gubben" Johan Killander; det smärtade honom att Alexandra Edelfelt tror att han slösar pengar i Jönköping; han har fått 300 mark av Calle Holm till statyetterna och klarar därför Köpenhamnsresan; han hälsar till morbror Gustaf Brandt.

  Köpenhamn Jönköping Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Carl Holm Johan Fredrik Killander Eljert Edvard Mobeck