Innehåll

 • I förra brevet skrev Edelfelt att han denna dag skulle sända sina studier, men Adolf von Becker och Berndt Lindholm har övertygat honom om att de skissartade nakna studierna inte skulle tala för honom i tävlingen; de menar att Calle Holms tavla ensam gör bättre intryck; om det inte blir för dyrt med posten skall han i alla fall skicka studierna till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Berndt Lindholm Carl Holm
 • De har haft concours des places [tävling om platser]; i måndags var det perspektiv, idag anatomi; Edelfelt tror att båda gick bra.

 • Julian Alden Weir har målat färdig tavlan som han började på förra sommaren och som skall sändas till utställningen i New York; tavlan föreställer en bretonsk gumma och gubbe som förnöjda sitter vid spisen; Weir har kanske fått inspiration av Robert Burns "John Anderson my Jo"; det är något av Hans Christian Andersens sagor över de två gamla som håller av varandra ännu i livets sena höst; en ceremoni hölls när tavlan skickades iväg, gravöl dracks och då Paul Robert, Alfred Henri Berthoud, Weir och Edelfelt bar ut kistan med tavlan stämde de 15 unga målare som närvarade upp en vers ur Marlboroughvisan.

  New York Julian Alden Weir Alfred Henri Berthoud Paul Robert Hans Christian Andersen Robert Burns John Anderson
 • När blir det Edelfelts tur att skicka hem något "duktigt"?; om Gud vill skall han i vår måla färdigt sina krigare, dem som Jean-Léon Gérôme kritiserade.

  Jean-Léon Gérôme
 • Edelfelt har skrivit till Calle Holm och morbror Gustaf Brandt; han ber Alexandra Edelfelt föra bok över utgifterna och skriva upp dem på hans räkning.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Carl Holm
 • Hela kvällen har Edelfelt läst Alfred de Musset, Auguste Barbier och dikter av den unga författaren Paul Déroulède; han har fått Déroulèdes Chants de Soldat av Rafael Hertzberg; dessa "soldatsånger" påminner om Fänrik Ståls sägner och har rönt allmänt erkännande och har belönats av Franska Akademien; bokens första del är dedikerad till författarens mor, som lärt honom älska fosterlandet, den andra delen till hans kamrater i armén; flera av de enkla styckena har rört Edelfelt till tårar och han sänder några avskrifter; sången "le Sergent" påminner om "Munter" och de övriga fänrikarna; "Jeanne d'Arc" är full av patriotism och liv.

  Alfred de Musset Rafael Hertzberg Paul Déroulède Auguste Barbier Jeanne d' Arc Stål
 • *Många anser att Emmanuel Fremiets ryttarstaty av Jeanne d’Arc är bondaktig och okvinnlig, bl.a. Carl Gustaf Estlander.

  Carl Gustaf Estlander Emmanuel Frémiet Jeanne d' Arc
 • Alexandra Edelfelt får genom de korta utdragen ingen bild av boken som helhet, men Edelfelt frågar sig om sådana saker känns och skrivs av ett folk, som enligt Karl Eneberg, har spelat ut sin roll i världshistorien; Eneberg brukar säga att de romanska folken håller på att gå sin undergång till mötes för att lämna plats åt de germanska.

  Alexandra Edelfelt Karl Eneberg
 • Rafael Hertzberg och dr Grünwald från Böhmen översätter Gustaf Erik Euréns grammatik till franska.

  Böhmen Rafael Hertzberg Grünwald Gustaf Erik Eurén
 • Karl Alfred Caveen tycker att man arbetar för strängt på Jean-Louis Pascals ateljé.

  Karl Alfred Caveen Jean-Louis Pascal
 • Berndt Lindholm och Adolf von Becker målar flitigt.

  Adolf von Becker Berndt Lindholm
 • Pauline Ahlberg har varit hos fotografen; Edelfelt kunde inte gå med henne på Elme Marie Caros föreläsning; Rafael Hertzberg följde med henne i stället.

  Pauline Ahlberg Rafael Hertzberg Elme Marie Caro
 • På kvällen är finländarna på theatre Français för att se den nya tragedin av Vicomte Henri de Bornier, la Fille Roland; i pjäsen förekommer Carl den Store; Rolands dotter spelas av Sarah Bernard; Pauline Ahlberg har föreslagit att de tillsammans någon gång skulle gå och se pjäsen; Rafael Hertzberg kommer kanske att översätta den till svenska.

  Théâtre-Français Pauline Ahlberg Sarah Bernhardt Rafael Hertzberg Henri de Bornier Karl Roland Berthe
 • Edelfelt skall skicka ett nummer av Figaro med en biografi över den utmärkte landskapsmålaren Camille Corot, som dog i förrgår; följande dag är begravning och hela Paris kommer att följa honom till graven.

  Paris Camille Corot
 • August Eklöf anländer snart; Edelfelt avslutar och ber Alexandra Edelfelt hälsa alla.

  Alexandra Edelfelt August Eklöf
 • *Edelfelt ber Alexandra Edelfelt skriva vad hon tyckte om utdragen ur Paul Déroulèdes dikter; han ber henne hälsa Ellen Edelfelt att han skall skriva så snart han får tid.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Paul Déroulède
 • *Det är fortfarande rätt kallt; Edelfelt önskar att våren skall komma.

 • *Edelfelt ber om förlåtelse för att han i brevet talat så mycket strunt, franska verkser och annat.