Innehåll

 • Edelfelt hade tänkt svara på Alexandra Edelfelts brev med en längre epistel, men är för trött.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har de två sista dagarna arbetat mer än på länge och varit i stor "själsspänning" eftersom han målat färdig Berndt Lindholms pojke och fört den till juryn för Parissalongen; det är än så länge en hemlighet eftersom han är säker på att bli refuserad; i och med att Jean-Léon Gérôme inte är i Paris visade han tavlan för Gustave Boulanger som rådde honom att pröva lyckan; Edelfelt gick med tavlan till Industripalatset och tilldelades nummer 4235.

  Paris Industripalatset i Paris Jean-Léon Gérôme Berndt Lindholm Ragnar Lindholm Gustave Boulanger
 • 8000 tavlor är inlämnade och bara 900-1000 kommer att antas.

 • Juryn skall bli sträng i år; Becker är rädd att han blir refuserad; Berndt Lindholm är mera säker och har 2 bra tavlor.

  Adolf von Becker Berndt Lindholm
 • Julian Alden Weir har lämnat in 2 porträtt; från Jean-Léon Gérômes ateljé har dessutom Joseph Wencker, Eugène Burnand, Jean-André Rixens, Wyatt Eaton, Douglas Volk, Istres Contencin, Jean-Baptiste Duffaud lämnat in bra saker.

  Jean-Baptiste Duffaud Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir Istres Contencin Eugène Burnand Wyatt Eaton Douglas Volk Joseph Wencker Jean-André Rixens
 • Edelfelt har inte kunnat utföra något riktigt bra på grund av att modellen [Ragnar Lindholm] inte varit dräglig ens ett ögonblick; det är "rysligt" att måla barn; Gustave Boulanger höll med om att det var ett "helvete".

  Ragnar Lindholm Gustave Boulanger
 • Om tavlan refuseras på salongen skickar Edelfelt den till Helsingfors.

  Helsingfors
 • Arvid Liljelund blir säkert refuserad.

  Arvid Liljelund
 • Camille Corot blev refuserad 7 år i rad.

  Camille Corot
 • Théodore Géricaults Les naufrages [de skeppsbrutna / Medusas flotte] som nu är en av Louvrens prydnader, refuserades på sin tid av juryn.

  Louvren Théodore Géricault
 • Adolf von Becker refuserades senast i fjol.

  Adolf von Becker
 • Edelfelt vill hålla sitt deltagande hemligt; även om det i Paris inte är någon skam att refuseras kunde det misstolkas i Helsingfors.

  Helsingfors
 • Edelfelt gläder sig över Finska konstföreningens pris.

 • I concours des places [tävling om platser] blev Edelfelt 6:e av 70, senaste gång var han 15:de; senaste måndag hade de concours de composition [kompositionstävling]; Edelfelt placerade sig inte bland de tio främsta; hans vän Eugène Burnand, som rått honom att ställa ut Berndt Lindholms pojke, tog första platsen.

  Berndt Lindholm Ragnar Lindholm Eugène Burnand
 • Nils Forsberg, som är elev hos Léon Bonnat, trodde att tavlan går igenom; Alfred Henri Berthoud var mera pessimistisk.

  Nils Forsberg Léon Bonnat Alfred Henri Berthoud
 • Hos Berndt Lindholm har Edelfelt blivit bekant med en svensk målare, baron Olof Hermelin; de andra nordborna fruktar att Hermelins två stora tavlor får göra en tur-retur, refuseras.

  Berndt Lindholm Olof Hermelin
 • Utifrån resultatet i concoursen verkar Edelfelt ha gått framåt med teckningen sedan hösten.

 • Edelfelt skall börja med någon tavla för Helsingfors, kanske den åt Alexander Wilhelm Brummer.

  Alexander Wilhelm Brummer
 • Till nästa års Salong skall Edelfelt måla något bra.

 • Blir Edelfelt refuserad blir nog Julian Alden Weir också.

  Julian Alden Weir
 • Edelfelt funderar på att fira priset i Helsingfors genom att bjuda Filip Forsten, Alfred Henri Berthoud, Paul Robert, Dewey Bates och Rafael Hertzberg hem till sig på en vin/grogg; det blir inget dyrt, eleverna vid École des Beaux Arts är inte vana vid sådana fester som därhemma.

  Helsingfors École des Beaux-Arts Dewey Bates Filip Forstén Rafael Hertzberg Alfred Henri Berthoud Paul Robert
 • Edelfelt har hälsat på hos Sargents och träffat den vackra och förtjusande miss Sarah Austin; hennes syster Mary är vackrare, men Edelfelt föredrar den andra; han fick komplimanger för skissen i albumet; "gumman modren", Elizabeth Austin bad honom välkommen till dem varje söndag, förutsatt att de inte var hos Sargents.

  FitzWilliam Sargent Sarah Austin Elizabeth Austin Mary Austin Mary Sargent
 • Julian Alden Weir är så kär och inställd på sin amerikanska på andra sidan havet att han inte bryr sig om de vackra misserna Sarah och Mary Austin.

  Julian Alden Weir Sarah Austin Mary Austin
 • Sonen Monseiur John Singer Sargent placerade sig som nr 40 i concours des places och således antagen; Julian Alden Weir gjorde inte tävlingen och för Dewey Bates lyckades det inte bättre än senast, han blev inte antagen.

  John Singer Sargent Julian Alden Weir Dewey Bates
 • Julian Alden Weir är ute och spelar biljard med en amerikan medan Edelfelt sitter med Alexandra Edelfelts brev framför sig; Pauline Ahlberg och andra menar att ett kort fruntimmersöverplagg fås för 50–80 francs, sidenklänning vet han inget om.

  Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg Julian Alden Weir
 • Följande dag går Edelfelt till Pauline Ahlberg; hon stannar till början av maj när Salongen öppnas.

  Pauline Ahlberg
 • Edelfelt önskar godnatt; snart skall han skriva till Ellen Edelfelt.

  Ellen Edelfelt