Innehåll

 • Edelfelt har skjutit upp att besvara Alexandra Edelfelts brev i några dagar.

  Alexandra Edelfelt
 • Det har varit ett "fullständigt lasarett" därhemma; syskonen har legat sjuka i mässling.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • De Behrska barnen, som Alexandra Edelfelt berättar om i sitt brev, har Edelfelt redan läst om i de finska tidningarna och förstår hur ett dåd som detta verkar i Helsingfors; Edelfelt var skolkamrat med den "stackars galna" Behr.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Behr Behr
 • Under den senaste veckan har Edelfelt arbetat på Cluny och i aftonskolan.

  École des Beaux-Arts Musée de Cluny
 • Edelfelt har arbetat på en skiss som han hoppas utföra snart; det är en scen från 1630-talet, en sårad finsk-svensk ung officer i tyskt slott, berättar om sina öden för en ung vacker fröken och hennes lilla bror; interiören skulle han få från Cluny; officerens enkla dräkt skulle vara i kontrast till sidenet och sammenet hos det tyska värdfolket; han hoppas få tavlan antagen av Brummer; i somras kom de överens om att han inte skulle måla något från Carl Brummers dödshistoria, och är således är han, som Alexandra Edelfelt märker, fri att välja ett helt oberoende ämne.

  Musée de Cluny Alexandra Edelfelt Karl Gustaf Brummer Alexander Wilhelm Brummer
 • Tavlan han beskrev skulle gå lättare att måla än den med den döda fanbäraren.

 • Paul Robert och Eugène Burnand har under veckan varit bjudna till Monsieur Girardet, en av Frankrikes mest utmärkta gravörer, i Versailles; Roberts farbror Leopold Robert har varit bjuden till farfadern Charles Samuel Giradet för att lära sig etsning och nu var hans brorson hos sonen Paul Girardet i samma avsikt; Burnand är bekant och lite släkt med familjen.

  Frankrike Versailles Paul Robert Léopold Robert Eugène Burnand Paul Girardet Charles Samuel Girardet
 • Tvillingbröderna Jules och Léon Girardet, söner till gravören Paul Girardet, är elever till Alexandre Cabanel.

  Alexandre Cabanel Paul Girardet Jules Girardet Léon Girardet
 • Paul Robert har lovat att lära Edelfelt etsning.

  Paul Robert
 • Julian Alden Weir och Alfred Henri Berthoud har blivit ovänner efter en onödig ordväxling; om vi därhemma skulle fästa sig vid ord på samma sätt som utlänningarna gör det skulle vi stå och slåss med värja varje kväll; studentgrälen hemma är gemena, i ateljén säger man också dumheter och sanningar till varandra men det görs på ett mera skämtsamt och mindre elakt sätt.

  Julian Alden Weir Alfred Henri Berthoud
 • På lördag kväll tänkte Julian Alden Weir och Edelfelt gå på Français för att se Fille de Roland; en vecka tidigare hade de sett Esther av Racine, Un Caprice av Alfred de Musset och komedin la Gageur.

  Théâtre-Français Julian Alden Weir Alfred de Musset Jean Racine Roland Ester Berthe
 • Edelfelt har tidigare sett Un Caprice med Gripenberg, fröken Molander och fröken Constance Mellin; nu spelades den med Sophie Croizette i fröken Molanders roll och Edmond Got i Gripenbergs.

  Sophie Croizette Edmond Got Gripenberg Molander Constance Ekelund
 • Platserna var slut när Julian Alden Weir och han kom till Theatre Français; Edelfelt skulle vilja se Sarah Bernhardt; Pauline Ahlberg är förtjust i Croizette, som hon sett i Demimonde.

  Théâtre-Français Pauline Ahlberg Sarah Bernhardt Sophie Croizette Julian Alden Weir
 • Medan Julian Alden Weir begav sig till en engelska familj på artighetsvisit gick Edelfelt till Café Suède där det var stor finsk samling; där fanns många nya: ingenjör Robert Runeberg, 3 Wolffar, herrar Lydecken och Hoving från Viborg, doktorerna Hårdh och Holsti; där var Anders Ramsay, som blivit mera ensam sedan Philip Forsten börjat dra sig undan honom; likaså fanns där Jac. Ahrenberg och Oscar Kleineh.

  Viborg Café Suède Johan Jacob Ahrenberg Robert Runeberg Julian Alden Weir Filip Forstén Anders Ramsay Oscar Kleineh Robert Lydecken (osäker koppling) Walter Hoving (osäker koppling) Axel August Hårdh (osäker koppling) Hugo Östen Leonhard Holsti Gustaf Alexander Gideon Wolff Gustaf Alexander Gideon Wolff Eugen Wolff
 • På söndagen måste Edelfelt ställa in ett möte med Pauline Ahlberg p.g.a. att han blivit ombedd att vara fadder till Berndt Lindholms lilla flicka; han kunde inte följa med Pauline till Buolognerskogen och försökte istället få tag på Philip Forsten som kavaljer åt henne.

  Bois de Boulogne Pauline Ahlberg Berndt Lindholm Filip Forstén Sigrid Lindholm
 • Dopet hölls i protestantiska kyrkan Rue Couchat; andra faddrar var Arvid Liljelund, Adolf von Becker, baron Olof Hermelin och fröken Hilda Granstedt; Berndt Lindholms dotter döptes till Sigrid Helena av en norsk präst.

  Adolf von Becker Arvid Liljelund Berndt Lindholm Hilda Granstedt Sigrid Lindholm Olof Hermelin
 • Efter dopet var det gudstjänst, den norska prästen predikade raskt, varmt och bra; psalmerna "Gud är oss en väldig borg" och "Ack hör mig Herre Jesu Krist" gjorde djupt intryck på Edelfelt; efter gudstjänsten gjorde herrarna en lång promenad och bjöds sedan av Lindholms på middag i Weplers restaurang i Batignolles.

  Batignolles Wepler Berndt Lindholm Carolina Lindholm Kristus
 • Edelfelt hade lovat att gå med amerikanen Frank Fowler till Austins, men amerikanen var inte hemman när han kom för att hämta honom; Edelfelt hittade inte dit på egen hand så han gick hem.

  Sarah Austin Elizabeth Austin Mary Austin Frank Fowler
 • Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt och syskonen godnatt och Guds välsignelse; *han hoppas att syskonen är friska hemma.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • *Salongsjuryn lär vara sträng och alla är rädda; Jean-Léon Gérôme har avsagt sig jurymedlemskapet p.g.a. en resa till Konstantinopel; Julian Alden Weir är rädd för att bli refuserad.

  Konstantinopel Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir
 • *Edelfelt blev inte lurad på 1 april, förutom en gång av Julian Alden Weir; annat var det med Pauline Ahlberg; i Paris hör man överallt talas om "poisson d'Avril" [motsv. "April, april din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill"]; sedan första april öppnar ateljen 7 på morgonen; Edelfelt har morgon och kväll arbetat på Ecole des Beaux Arts.

  Paris École des Beaux-Arts Pauline Ahlberg Julian Alden Weir