Innehåll

 • Då Edelfelt tänkt svara på morbror Gustaf Brandts brev anlände till hans glädje ett brev från Alexandra Edelfelt; han hade inte genast kunnat sätta sig ner och skriva då sommarens enda lusttur för "bättre folk" till Visingsö väntade.

  Visingsö Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • De senaste dagarna har varit livligare än vanligt; fröken Cederschöld har varit på besök; likaså anlände kapten Johan Ahlberg med fru Emma från Kiob.havn [Köpenhamn]; tante Idens (Adelaide Lauhusen) planer för veckan gick i stöpet; farbror Alexander Leuhusen fick lov att resa på skjutövningar till Grenna; tante kunde inte följa med på lustfärden till Visingsö då fru Ahlberg på inga villkor hade lust att följa med.

  Köpenhamn Visingsö Gränna Adelaide Leuhusen Johan Georg Ahlberg Alexander Leuhusen Gustava Cederschiöld (osäker koppling) Emilia Ahlberg
 • Edelfelt var bjuden över natten till Torpa för att träffa unge Fredrik von Steyern, men stannade i stället hos Mobecks för att vänta på sitt resesällskap fröken Gustava Cederschöld, som besökte sin släkt och vänner i Jönköping; Edelfelt som redan vistats föregående dag och natt på Torpa anser att i synnerhet herr Henning för ofta påpekar att Torpa är "ett utmärkt intelligent och godt hem"; fru Margareta, fröken Gertrud och gymnasist Carl Odencrantz är alla utmärkt hyggliga och snälla.

  Jönköping Torpa Eljert Edvard Mobeck Jakobina Odencrantz Gustava Cederschiöld Henning Odencrantz Fredrik Vult von Steijern Gertrud Odencrantz Carl Odencrantz
 • Bildning, intelligens och gott huvud är ord som om de används för mycket blir triviala; det är ungefär som när en obetydlig författare framför en misslyckad vers som om de var tagna ur Shakespeare eller Göthe.

  William Shakespeare Johann Wolfgang von Goethe
 • Leuhusens och Edelfelt fördrev tiden då de väntade på herrskapet Ahlbergs ankomst med att besöka hotellträdgården, som bar på minnen från Alexandra Edelfelts besök då hon hade släckt en gaslåga som slagit ut vid ett bord där två slaktare satt; Doktor Eljert Mobeck visade Edelfelt de historiska ställena; i trädgården tilltalades Edelfelt av en finländare som tre år vistats på polyteknikum i Zürich och Hannover.

  Zürich Hannover Adelaide Leuhusen Johan Georg Ahlberg Eljert Edvard Mobeck Alexander Leuhusen Emilia Ahlberg
 • Herrskapet Ahlberg kom ut till Granbäck; de är ett vackert par, särskilt mannen, Johan Ahlberg; frun, Emma Ahlberg, var något loj och stockholmsk.

  Stockholm Granbäck Johan Georg Ahlberg Emilia Ahlberg
 • Eftersom fru Emma Ahlberg inte ville följa med till Visingsö, förföll planen på att hela "kotteriet" av Ahlbergs, Mobecks, tante Adelaide Leuhusen och Edelfelt skulle företa utfärden; Edelfelt fick åka ensam då inte heller Ekströms kom med och han blev på kajen presenterad för kapten Salomon Silfversparre och brukspatron Emil Anckarkrona; med på båten fanns också assessor Hjalmar Uggla (gift med fröken Ida Faxe) och kapten Carl Ridderstedt (72 år), som bevarade Alexandra Edelfelts besök från föregående år i varmt minne.

  Visingsö Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Johan Georg Ahlberg Eljert Edvard Mobeck Emilie Augusta Mobeck Ida Uggla Salomon Silfversparre (osäker koppling) Emil Ankarcrona Hjalmar Uggla Carl Ridderstedt Emilia Ahlberg
 • Edelfelt samtalade med "gubben" Carl Ridderstedt om Hampus Mörner, som kaptenen varit bekant med: "Hampus husar, dålig hushållare, men för resten bra karl".

  Carl Ridderstedt Hampus Mörner af Morlanda
 • På den tvåtimmar långa färden ut till ön växlade Edelfelt också några ord med kapten Salomon Sliversparre och Assessor Hjalmar Uggla men lämnades i övrigt mycket åt sig själv.

  Salomon Silfversparre Hjalmar Uggla
 • Från Visingsö såg man med kikare till Grenna; Edelfelt besåg Visingsborgs ruiner och gjorde en liten teckning av stora salen; han besökte och tecknade även kyrkan med gravarna och stamträden för släkterna Brahe och Stenbock; klockaren förevisade också Visingsö guldkrona och kyrksilvret, som mestadels hade skänkts av greve Pehr Brahe; på dansbanan nere vid ruinen dansade "bokhållare och handtverkare mamseller af hjertans lust" medan gräddan av societeten åt sina matkorgar i spridda grupper längre upp på höjderna.

  Visingsö Visingsborg Gränna Per Brahe Stenbock Brahe
 • Eftersom Salomon Silfversparre och Carl Ridderstedt dragit sig undan mera inåt ön och Edelfelt var ensam presenterade assessor Hjalmar Uggla honom för sin fru Ida Uggla, sin syster hovrättsrådinnan Westring och hennes unga dotter, och två andra systerdöttrar, mamsellerna Söderblom; alla visste att Edelfelt bodde på Granbäck och Leuhusens bekanta blev hans bekanta.

  Granbäck Adelaide Leuhusen Alexander Leuhusen Ida Uggla Salomon Silfversparre Hjalmar Uggla Carl Ridderstedt Hedvig Westring Westring Söderblom
 • Det hade varit studentmöte i Jönköping i juni; mamsell Westring är enligt tante Iden (Adelaide) Leuhusen särdeles svag för allt vad studenter heter; på kvällen hade ångbåtsdirektören ställt till ett litet fyrverkeri på Lillsjön och vid Munksjö pappersbruk; den månbeströdda utsikten över staden, Vettern och den hurrande folkmassorna bjöd på det "grannaste skådespel".

  Jönköping Vättern Lillsjön / Munksjön Adelaide Leuhusen Westring
 • Då Edelfelt stigit av båten gick han till Hotellträdgården och "slukade en kall sexa" [ett glas brännvin] innan han begav sig hemåt; det var obehagligt att på kvällen passera Dunke-hallar sedan han häromdagen hade blivit överfallen av två fulla karlar; doktor Eljert Mobeck hade uppmanat honom att anmäla orosstiftarna; hovrättsrådet Adolf Granfelt och häradshövding Brandt har lovat vara vittnen; Edelfelt skulle i så fall göra Jönköpings samhälle en tjänst.

  Jönköping Dunke-hallar Eljert Edvard Mobeck Adolf Fredrik Granfeldt från Dal Brandt
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt och de där hemma att inte tala alltför mycket om detta lilla uppträde, "efven lille fjedr kan blive fem Høns" citerar han H. C. Andersen; hemfärden gick bra, månen lyste över Vettern.

  Vättern Alexandra Edelfelt Hans Christian Andersen
 • Herrskapet Ahlberg bjöd honom till Skurö utanför Stockholm innan de åkte iväg; kapten Johan Ahlberg lovade om möjligt göra Edelfelt bekant med professor August Malmström och Georg Rosen.

  Stockholm Skurö August Malmström Georg von Rosen Johan Georg Ahlberg Emilia Ahlberg
 • Edelfelt har för en tid sedan börjat på ett porträtt av tante Adelaide Leuhusen, i olja.

  Adelaide Leuhusen
 • Alexandra Edelfelt har förhört sig om Edelfelts återresa; planen är att i början av september bege sig till Stockholm och stanna en vecka på Gripsholm, för att sedan göra en tur till Uppsala; Leuhusens vill ännu inte höra talas om någon avresa.

  Stockholm Gripsholm Uppsala Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Alexander Leuhusen
 • Edelfelt hade fått veta att Mille (Emil) Cedercreutz skall bo i hans rum, och han ber Alexandra Edelfelt städa upp rummet och hänga upp tavlor.

  Alexandra Edelfelt Emil Cedercreutz
 • Edelfelt borde skriva brev till morbror Gustaf Brandt.

  Gustaf Brandt
 • Brevet fortsatt fredagen den 23 augusti 1872.

 • I övermorgon är det Alexandra Edelfelts födelsedag; Edelfelts tankar kommer att gå till modern även om han inte är med henne på Kiala.

  Kiala Alexandra Edelfelt
 • Friherre Alexander Leuhusen har kommit hem från Grenna.

  Gränna Alexander Leuhusen
 • De är bjudna till fru Ebba Ramsay på Haraldsbo; hon är "litet målarinna, litet öfversättarinna och litet af hvarje"; hon visar stor lust att bli bekant med tante Adelaide Leuhusen, som i sin tur visar sig förunderligt liknöjd; fru Ramsay har varit ungdomsbekant med fru Charlotta Weidenhjelm, och hennes man, Carl Ramsay, hade varit finne, född på Esbo gård, Edelfelt vet inte vem han var; om inte bjudningen hos fru Ramsay hade kommit upp skulle de ha kunnat åka till Ryhof; Edelfelt frågar sig hur roligt besöket blir: "qui vivra verra!" [den som lever får se]

  Haraldsbo Esbo gård Adelaide Leuhusen Ebba Ramsay Charlotta Weidenhielm Carl Ramsay
 • Edelfelt har önskat träffa Wrangels; grevinnan Sara Wrangel har Alexandra Edelfelt redan träffat; grevinnan styr och ställer på Björneberg och hade någon vecka tidigare en kolportörspredikning därute; Edelfelt hade velat vara med om något för honom så nytt, men så karaktäristiskt för Sverige; den unge greve Carl Wrangel är en riktigt hästkarl; han kom dagen före hem från kapplöningen i Stockholm; Henning Odencrantz berättade hur det gick till då skånska ädlingar kom samman; gamle greve Anton Wrangel har varit envoyé extraordinaire och ministre plenipotientiare, men har numera blivit så "snuskig och idiotisk" att han inte längre får sitta vid bordet: "Forgyldning forgaaer, men Svineldder bestaaer!"

  Sverige Stockholm Björneberg Alexandra Edelfelt Anton Wrangel Sara Maria Wrangel Carl Gustaf Otto Christian Wrangel Henning Odencrantz
 • Edelfelt planerar inom några dagar att tillsammans med Georg Pauli besöka fru Sophie Höckert för att få se hennes utmärkte son, Janne Höckerts ateljé och skisser; hos farmodern finns en dotter till honom och tante Adelaide Leuhusen har visat den 10-åriga Alma Höckert för Edelfelt.

  Georg Pauli Johan Fredrik Höckert Sophie Elisabeth Höckert Alma Höckert
 • Pojkarna Leuhusen skall snart tillbaka till skolan; man har rådfrågat doktor Eljert Mobeck och Edelfelt om deras läsning.

  Eljert Edvard Mobeck Gustaf Leuhusen Alexander Leuhusen Reinhold Leuhusen
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa åt alla på Kiala.

  Kiala Alexandra Edelfelt
 • Han ber henne också framföra hans ursäkt till morbror Gustaf Brandt, som han ännu inte hunnit skriva brev till.

  Gustaf Brandt
 • Axel Antell har skrivit till Edelfelt flera gånger.

  Axel Antell