brev dagstidningar korrespondenter utställningar

Beskrivning

Tillägg till oidentifierat brev av Albert Edelfelt till Alexandra Edelfelt, skrivet i maj 1875 från Paris. 2 sidor.

Innehåll

  • Edelfelt får läsa tidningar hos Adolf von Becker, Berndt Lindholm eller på Café de la Régence, så Alexandra Edelfelt behöver inte besvära sig med detta mera.

    Café de la Régence Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Berndt Lindholm
  • Edelfelt skall snart börja på med något för Robert Lagerborg.

    Robert Lagerborg
  • Det förvånar Edelfelt att tavlor inte kommit fram till Helsingfors, de skickades den 8 maj; han skall skriva till B.O.Schauman.

    Helsingfors Berndt Otto Schauman