amerikaner bär båtar blommor bussar dagstidningar ekonomi fartyg födelsedagar föreläsningar helgdagar hyreslägenheter kläder konserter kungligheter kvinnor melankoli musik parker parlament pensionat pingst politik politiker post revolutioner sällskapsliv slott sommar träd utflykter utställningar vänner

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Paris till Alexandra Edelfelt, skrivet den 17 maj 1875, 8 sidor.

[...] Som Mamma vet att Pauline bor i andra ändan af verlden vandrade jag af till henne, ty att på pingstdagen få plats på en ångbåt eller omnibus var ej att tänka. I det herrligaste väder foro vi af till Ville d’Avray, detta jordiska paradis, Corots älsklingsort, der vi, Gérômes elever i höstas hade den roliga viften. Det var stekande varmt (vi ha alla dagar haft 24, 25 o. 26 °C i skuggan) och det har jag i allmänhet ingenting emot. Från Ville d’Avray begåfvo vi oss till fots till St Cloud. här var musik, mycket folk i parken med buteljer matkorgar, rodbrusiga barn och glada sinnen. – St Cloud och utsigten öfver Paris derifrån är dock bland det vackraste man kan tänka sig. Vi stego upp i det lilla tornet der man har kikare att se på staden med, och Pauline, som första gången var här var alldeles hänryckt. – Hela taflan med det sköna stora Paris i fonden, med Seinens blå gördel och de lummiga ekarna och kastanjerna i förgrunden – det glada folket den blå himmelen, – var särdeles förvånande. – Kl. 7 kommo vi hem till Paris. [...]

[...] Idag, annandag pingst är vädret lika vackert. Vi äta smultron alla dagar (idag har jag t.o.m. köpt mogna körsbär) och frossa af doften från liljekonvaljer, rosor, löfkojor och syrener (De sistnämnda börjar dock nu blomma ut). I dag på e.m. roade jag mig att taga lös mina studier från ramarna för att skicka dem till Hfors. På aftonen var jag med Filip F. bjuden till Jaquinots. Men jag glömmer ju rakt att berätta det jag söndagsafton igår var hos Sargents och passerade en utmärkt rolig qväll. Jag pratade nästan hela tiden med Miss Sarah och hennes yngre syster. De voro båda så vackra, så graciösa så roliga och glada att jag fullt förstod Mussets:

”Combien peuvent sur nous, pour guérir toute peine

Les biens jumeaux qui nous rendent le Bonheur,

Jeunesse du visage et jeunesse du Coeur.

Vid afskedet sade Mme Sargent skrattande, att hon gerna velat tala med mig om Salongen, men att hon icke vågat störa mig då jag tycktes ha så vigtiga saker att förkunna hennes systerdöttrar. [...]

[...] Då Pauline i dag som vanligt klagade öfver sin olycka, sin ensamhet o.d. kunde jag ej låta bli att säga henne hur otacksamt, orätt hon talade. Hon har allt hvad en menniska kan önska sig i yttre måtto: Frihet, pengar, helsa och är dock ej nöjd. Ensam är hon visst men det är hennes eget fel till stor del – hvarföre söker hon ej att trifvas der hon är. Skall i hela Stockholm ej en enda menniska finnas, som är möjlig att trifvas med. Jag sade henne att jag sett Mamma ha stora sorger och bekymmer och dock alltid med mod och förtröstan se emot framtiden och aldrig klaga och jamra sig, att äfven mamma haft stora pretentioner på menniskorna, men vant sig att se deras bästa sidor, äfven om deras gåfvor icke varit så utom ordentliga, och sist att jag alltid hört mamma säga att man med hjertlighet och god vilja ofta kan förbinda menniskor och göra dem till verkliga varaktiga vänner. – Detta tog skruf! Jag tycker ej såsom hon att man vandrar i en öken. tvertom tycker jag man öfverallt ser spår af godhet, öfverallt något af gudabelätet hos menniskan. Kanske är jag dum, kanske har jag inskränkta vuer och sakna högre flygt – men jag tycker så, och sorglig vore den stund då jag kände mig beröfvad denna illusion. [...]

Innehåll

 • Alexandra Edelfelts brev med de vänliga uppmaningarna att hålla sig vid gott kurage [mod] gjorde verkan.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt tänkte skaffa sig en svart rock då han skulle med Pauline Ahlberg till Ville d'Avray och sedan på kvällen till Austins; han fann ingen passande, men köpte några par bomullsstrumpor och en vit väst.

  Ville-d'Avray Pauline Ahlberg Elizabeth Austin Ivers James Austin
 • Edelfelt vandrade till Pauline Ahlbergs eftersom det inte var att tänka på att få plats på en ångbåt eller omnibus på pingstdagen; de åkte till Ville d’Avray, Camille Corots älsklingsort, där Jean-Léon Gérômes elever i höstas hade den roliga "viften"; det var mycket varmt; de gick till fots till St. Cloud där det var mycket folk i parken; utsikten därifrån över Paris är bland det vackraste man kan tänka sig, i förgrunden ser man Seinens blå gördel och de lummiga ekarna och kastanjerna.

  Paris Saint-Cloud Ville-d'Avray Seine Pauline Ahlberg Jean-Léon Gérôme Camille Corot
 • Annandag pingst är vädret lika vackert; Edelfelt äter smultron alla dagar (han har t.o.m. köpt mogna körsbär) och frossar i doften från liljekonvaljer, rosor, lövkojor och syrener.

 • Edelfelt har tagit lös sina studier från ramarna för att skicka dem till Helsingfors.

  Helsingfors
 • På kvällen var Edelfelt bjuden med Filip Forstén till Jaquinots; men han glömmer nästan att berätta om föregående kväll hos Sargents; han pratade nästan hela kvällen med Miss Sarah Austin och hennes yngre syster Mary; de var båda så vackra, graciösa och roliga att han fullt förstod Alfred de Mussets rader om de två tvillingdygderna ungdom i ansiktet och ungdom i hjärtat; Madame Mary Sargent sade skrattande vid avskedet att hon inte hade vågat störa honom då han verkat ha så viktiga saker att säga hennes systerdöttrar.

  Filip Forstén Alfred de Musset Jacquinot FitzWilliam Sargent Sarah Austin Mary Austin Mary Sargent
 • Edelfelt var som sagt bjuden med Filip Forstén till Jaquinots; Forstén sjöng med Mademoiselle Marie Friberg, medan Edelfelt talade med Mademoiselle Suzanne.

  Filip Forstén Jacquinot Marie Friberg Suzanne
 • Brevet fortsatt två dagar senare, onsdag.

 • De senaste dagarna har Pauline Ahlberg tagit all hans lediga tid i anspråk, eftersom hon reser följande vecka; de tre senaste månaderna har han tillbringat söndagarna med henne (förutom de kvällar han har varit hos Austins eller Sargents) och har dessutom träffat henne på Elme Marie Caros föreläsningar; han har varit på en rolig exkursion med henne till Versailles, på Nationalförsamlingen, dit Mademoiselle Suzanne skaffat dem biljetter; som Alexandra Edelfelt vet har församlingen sina seancer i hovteatern i palatset; de såg Léon Gambetta (som påminner om Gösta Philip Armfelt), Adolphe Crémieux, Jules Ferry, Émmanuel Arago, Jules Favre, Edmond de Pressensé och Édouard Laboulaye på vänster sida; höger och vänster sida skiljs åt av en gång som på Helsingfors teater; av högerns medlemmar kände han bara igen ärkebiskopen av Orleans, Monseigneur Félix Dupanloup, samt tidigare inrikesministern Oscar Bardi de Fourtou och krigsministern Ernest de Cissey; om Alexandra Edelfelt har hört normalskolisterna tjuta till då de anfaller i snöbollskrig i Esplanaderna får hon en uppfattning om bullret och oljudet i Nationalförsamlingen, där presidenten, hertig af Audiffret-Pasquier (liknar senator Johan Vilhelm Snellman), försöker upprätthålla ordningen.

  Helsingfors Esplanadparken Versailles Johan Vilhelm Snellman Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg Jules Ferry Léon Gambetta Jules Favre Gustaf Philip Armfelt Elme Marie Caro Edmond de Pressencé FitzWilliam Sargent Elizabeth Austin Suzanne Mary Sargent Adolphe Crémieux Emmanuel Arago Félix Dupanloup Oscar Bardi de Fourtou Ernest de Cissey Ivers James Austin Édouard Laboulaye Gaston Audiffret-Pasquier
 • Pauline Ahlberg och Edelfelt gick länge och letade förgäves efter Bollhuset, som finns vid en avlägsen gata i Versailles; de gick upp till slottet och såg bl.a. Marie-Antoinettes sängkammare och gången genom vilken Gilbert de Lafayette räddade drottningen under franska revolutionen.

  Versailles Bollhuset Pauline Ahlberg Marie Antoinette Gilbert de Lafayette
 • Då de återvände till Paris bjöd Pauline Ahlberg Edelfelt på middag och föreslog att de skulle gå till Champs Elysees på konsert, men han avböjde; Pauline har fått en fix idé om att han och Alexandra Edelfelt skall komma till Stockholm på hösten; Edelfelt tror inte att han vill göra några extra uppehåll på resan hem.

  Paris Stockholm Champs-Élysées Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg
 • Då Pauline Ahlbergs klagade över sin ensamhet och olycka svarade Edelfelt att hon talade otacksamt och orätt; hon hade allt vad en människa kan önska i yttre avseende: frihet, pengar och hälsa; det måste finnas någon människa i Stockholm som hon måste kunna trivas med; han hänvisade till Alexandra Edelfelt, som trots stora sorger och bekymmer alltid med mod och förtröstan såg på framtiden utan att klaga och jämra sig.

  Stockholm Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg
 • Ellen och Anni Edelfelt har snart födelsedag; Edelfelt skall i morgon på konsert med Pauline Ahlberg så han får troligen inte tid att skriva till dem; han ber Alexandra Edelfelt hjärtligt gratulera dem.

  Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Idag sänder Edelfelt en låda med porträttet av Berndt Lindholms pojke och några studier till konsul Klingström i Lübeck för vidare befordran till Alexandra Edelfelt; han hoppas unge Lindholms porträtt hinner med på utställningen i Helsingfors.

  Helsingfors Lübeck Alexandra Edelfelt Berndt Lindholm Frans Oscar Klingström Ragnar Lindholm
 • Edelfelt undrar vart Alexandra Edelfelt hamnar i sommar, kanske till gamla Johannisberg? Det är ledsamt att tänka på dessa nya omsorger som Mamma har; Edelfelt önskar godnatt.

  Johannisberg Alexandra Edelfelt
 • *Edelfelt har beställt ett par byxor; någon svart rock har han ännu intet hittat; han har betalat conciergen [vaktmästaren] och Julian Alden Weir den hyra han var skyldig.

  Julian Alden Weir
 • *Edelfelt har tänkt på en korrespondens till Helsingfors Dagblad, men de vackra sommarkvällarna lockar inte till skrivande, i synnerhet då han ofta är borta hos Pauline Ahlberg och Austins.

  Pauline Ahlberg Elizabeth Austin Ivers James Austin
 • *Kamraterna börjar skingras; idag reste Eugène Burnand, Paul Robert och Evert Van Meyden; flera av amerikanerna reser till Schweiz; Carroll Beckwith är i Venedig.

  Schweiz Venedig Carroll Beckwith Paul Robert Eugène Burnand Evert van Muyden