Årstider avskedstagande båtar beställningar brev dagstidningar ekonomi fartyg författare franska franskhet fransmän kaféer kläder kvinnor litteratur lyrik musik pensionat politik resor sällskapsliv slang (språk) sommar språk stipendier studenter studentnationer tåg tjänstefolk tyskhet utställningar

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Paris till Alexandra Edelfelt, skrivet den 25 maj 1875, 8 sidor.

[...] I söndags på e.m läste vi fr. kl. 2 till 7 bara Victor Hugo. Sedan några veckor är han min förtjusning ja, jag kan säga att han näst Runeberg är den skald som gjort det största intryck på mig. Hvad det skall bli roligt att då jag kommer hem med mamma få läsa les Orientales, les feuilles d’Automne och les chants de crepuscule. Pauline var alldeles förtjust. Vi kunde icke nog beundra och hänföras. Mlle Suzanne säger, att om hon mota V. H. på gata så skulle hon ej kunna svara för att hon ej skulle flyga honom om halsen, - och i sanning, denna stora genomädla ande som alltid ställer sig på de fortrycktas, de svagas och lidandes sida, måste bli oss kär och bekant. Liksom Runeberg är han mångsidig, – men är dock ständigt densamma storslagna, stolta, genomfranska anden. [...]

[...] Saken var näml. den att Filip och jag voro bjudna till Mme Jaquinots på middag – en afskedsmiddag för Pauline. Det var utmärkt roligt det. Filip muntrade hela sällskapet med sitt tokroliga prat. Efteråt då stämningen blef alldeles ofantligt lifvad – Mme Jaquinot sjelf är mycket glad och har ett utmärkt godt hufvud förelsogo att Filip och Mlle Friberg i kostym skulle utföra den scen ur Faust som de så ofta sjungit. Sagdt och gjortd. F. får en röd nattmössa en dº schal, jag tar en kork och ritar diaboliska ögon och mustasch om honom och så var det färdigt. Vi skrattade alla så vi voro alldeles förderfvade åt Filip-Mephisto som for af och an genom rummet med de mest stort-tragiska atbörder och miner. – Det blef allt lustigare och lustigare. – Sedan vi litet lugnat oss sjöng han, då naturligtvis demaskerad en massa duetter med Friberg. – Vid middagen holl Mme Jaquinot ett kort hjertligt tal (skål?) för Pauline; Filip för Mlle Marguerite, Mme Jaquinots söta älskvärda dotter, men genom vännen Fs lustiga sätt blef det bara ett rysligt skoj af hans storartadt började discours. Det är märkvärdigt vad Filip talar bra franska. Jag har hört ingen finne (af dem som äro här eller varit här) ha en så ren accent som han, fastän han ibland öfverdrifver, och söker härma gatuspråket – ”l’argot”. [...]

Innehåll

 • Fastän brev från Alexandra Edelfelt ännu inte kommit sätter han sig ner för att skriva på systrarnas födelsedag; planen att skriva till Ellen så att brevet kom fram på den stora dagen gick upp i rök.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Pauline Ahlberg reser bort om några dagar; hon skulle resa redan den 23 men blev p.g.a. ångbåtarna från Lübeck tvungen att stanna här ända till torsdag.

  Lübeck Pauline Ahlberg
 • Pauline Ahlberg har velat tillbringa så mycket tid som möjligt tillsammans med Edelfelt; några kvällar har han varit hos Jaquinots, andra kvällar har han hämtat henne för att gå ut i det stora Paris, till boulevarderna, champs elysées, och Boulognerskogen; ofta har Pauline velat stiga in på något kafé eller café-chantant där det sett livligt ut; under en och en halv veckas tid har han därför kommit i säng först kl.1 (ofta 2) och ändå behövt vara uppe kl. 7 på morgonen. I kväll har han meddelat Pauline att han har förhinder och tänker sova ut.

  Paris Bois de Boulogne Champs-Élysées Pauline Ahlberg Jacquinot
 • Följande kväll är Edelfelt och Filip Forstén bjuden till Madame Jacquinot; dagen därpå skall han följa Pauline Ahlberg till bangården.

  Pauline Ahlberg Filip Forstén Jacquinot
 • Pauline Ahlberg har ingen lust att åka hem från Paris; när hon kom var hon genompreussisk, Bismarkisk, könig Wilhelmsk; dag för dag har hon fått lov att erkänna goda sidor hos fransmännen och Frankrike, så till den grad att hon nu säger sig inte vilja dröja i Tyskland för att slippa det plågsamma skällandet på allt franskt.

  Frankrike Paris Tyskland Pauline Ahlberg Otto von Bismarck Wilhelm I
 • Senaste söndag läste Edelfelt Victor Hugo tillsammans med Pauline Ahlberg; Hugo är den skald som näst efter Johan Ludvig Runeberg gjort störst intryck på Edelfelt; det skall bli roligt att tillsammans med Alexandra Edelfelt läsa les Orientales, les feuilles d'automne och les chants de crepuscule; Mademoiselle Suzanne säger sig kunna kasta sig om halsen på Hugo om hon mötte honom på gatan.

  Johan Ludvig Runeberg Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg Victor Hugo Suzanne
 • Liksom Johan Ludvig Runeberg är Victor Hugo mångsidig, men ändå ständigt densamma storslagna, stolta, genomfranska anden.

  Johan Ludvig Runeberg Victor Hugo
 • Brevet fortsatt den 27.

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev, som väckte tacksamhet och hemlängtan i honom.

  Alexandra Edelfelt
 • Pauline Ahlberg reste idag.

  Pauline Ahlberg
 • Föregående kväll hade Madame Jaquinot hållit en avskedsmiddag för Pauline Ahlberg; Edelfelt och Filip Forstén var bjudna; Filip underhöll sällskapet med sitt tokroliga prat; Madame Jaquinot föreslog att Filip och Marie Friberg i kostym skulle framföra den scen ur Faust som de så ofta sjungit; alla skrattade sig fördärvade åt Filips Mefisto som for av och an genom rummet.

  Pauline Ahlberg Filip Forstén Jacquinot Marie Friberg Faust Mefistofeles
 • Under middagen höll Madame Jaquinot ett hjärtligt tal till Pauline Ahlberg; Filip Forstén höll ett tal till Mademoiselle Marguerite, Madame Jaquinots dotter.

  Pauline Ahlberg Filip Forstén Jacquinot Marguerite Jacquinot
 • Det är märkvärdigt vad Filip Forstén talar bra franska; Edelfelt har inte hört någon finne ha en så ren accent som Filip, även om han ibland överdriver och försöker härma gatuspråket "l'argot"; han och Filip får ofta komplimanger för franskan.

  Filip Forstén
 • Edelfelt följde Pauline Ahlberg och hennes trogna jungfru till bangården i dag; hon var ledsen över att lämna Paris; hon lever i förhoppningen att Edelfelt skall stanna till i Stockholm på resan hem och att Alexandra Edelfelt skall möta honom där; Edelfelt tror att han möjligen stannar någon dag i Holland, men vill i övrigt komma hem så fort som möjligt; det blir tomt efter Pauline även om de sista veckorna och det långa avskedstagandet berövat mycket av hans tid.

  Paris Stockholm Nederländerna Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg
 • Alexandra Edelfelt frågar om Pauline Ahlbergs porträtt; det är bara en teckning han gjort och han skall visa den då han kommer hem.

  Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg
 • Edelfelt håller med Alexandra Edelfelt om att han kunnat komma hem nu och återvända i höst; när han gjorde upp sina planer visste han inte om nyländska avdelningens "pension" och ville därför dra ut på vistelsen så länge som möjligt eftersom han inte visste om han hade möjlighet att komma tillbaka; han skall använda tiden till att göra färdigt illustrationerna till Julkvällen och börja på August Eklöfs kopia; han skulle hinna hem för att se en bit av den vackra sommaren och göra studier efter naturen; Julian Alden Weir råder honom att resa medan det ännu är vackert; det vore roligt att vara med Mamma och syskonen på landet, om inte blir det lika roligt i Helsingfors.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt August Eklöf Julian Alden Weir
 • Gustave Boulanger tyckte att Edelfelts studie var utsökt och stilfull.

  Gustave Boulanger
 • Den enda kväll i sista veckan som Edelfelt inte var med Pauline Ahlberg, tillbringade han hos Austins; de reser följande måndag till något av baden vid havet och sedan i höst till Italien; det är ledsamt att inte mer få se Miss Sally Austin.

  Italien Pauline Ahlberg Sarah Austin Elizabeth Austin Ivers James Austin
 • Edelfelt hade stämt möte med Sarah och Mary Austin på salongen idag, men salongen var stängd på grund av att juryn skulle göra sina domslut; förra veckan hade han träffat på systrarna Austin på salongen och gått omkring med dem hela eftermiddagen.

  Sarah Austin Mary Austin
 • Klockan är mycket och Julian Alden Weir kom just hem från en amerikanska bjudning, så Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt godnatt.

  Alexandra Edelfelt Julian Alden Weir
 • *Alexandra Edelfelt skall inte bli förskräckt över Edelfelts hastigt nedskrivna kommentar om att lämna utförandet av August Eklöfs tavla till nästa vinter; han skall försöka göra den färdig redan nu.

  Alexandra Edelfelt August Eklöf
 • *Snart borde Edelfelt kunna skicka några utkast till Julqvällen.

 • *Det lockar att åka till nordiska studentmötet på vägen hem genom Sverige, men Edelfelt har redan fått så mycket och tycker det nästan är syndigt med ett sådant extra nöje; han befarar dessutom att han kommit långt bort från studentvärlden och att det skulle bli dyrt; han hoppas finländarna hedrar sig och lyckönskar de av hans kamrater som åker.

  Sverige
 • *Edelfelt har bestält och fått ett par byxor för 30 francs; han tror att utgifterna för den svarta rocken är för dryga för tillfället och sparar dem till senare på sommaren; han kommer att gå till Jacquinots, men tror att han klarar sig utan den svart rocken.

  Jacquinot