amerikaner Årstider ateljéer bär bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar döden engelska franska kaféer konstnärer kvinnor politik resor ryskhet ryssar sällskapsliv slott sommar studenter tävlingar i yrkesskicklighet temperatur tyska utflykter väderlek vänner

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Paris till Alexandra Edelfelt, skrivet den 9 juni 1875, 8 sidor.

[- - -] Dessa dagar har jag äfven varit i den ryska målaren Huhns atelier, ditförd af min vän S. Vereschagin, elev af Gérôme, bror till målaren. – Ja jag vet ej om jag talat om att jag under ett år varit kamrat med en ryss i ateliern som kallat sig M. Serge. Som Sergei blott är ett ryskt förnamn, och personen i fråga dessutom hade en massa fina bekantskaper, ss. furstinnan Trubetskoj, Bogoljubov m.fl., så anade jag redan sedan länge att Serge blott var ett antaget namn, – emellertid var mannen ett original (han är redan 29 år) har gått till fots från Rom till Wien etc. rest verlden omkring, är förskräckligt artig och förekommande, litet ”russki” artighet men envis som synden, i allmänhet en beskedlig karl. En dag kom han i gräl med Duffaud i ateliern; Ryssen hade rätt och jag tog hans parti, och detta gjorde att han kom och bad att få aflägga besök hos mig. Jag kom samma afton hem och såg ett kort: S. Vereshagin. – Nu var således bekantskapen gjord. Han vill ej bära brodrens namn, emedan han tycker sig ingenting kunna, fastän han blott är få år yngre än Wasilij Vereshagin, Gérômes förklarade gunstling. –

Wasilij V. skall snart komma hit och då blir jag helt säkert bekant med honom genom brodren. En stor talent är det det är säkert, och mycket har jag hört talas om honom. Han är nu som Mamma kanske vet i Indien. – Utmärkta fotografier efter hans målning fr. Khiva fälttåget har han tilldragit allmän uppmärksamhet i Paris. En annan rysk målare också blott några och 30 år, Harlamoff har här ett namn. – Det är en mycket lycklig imitation af Rembrandt – skada blott att Rembrandt kommit först, och Harlamoff efter.

Huhns måleri som ryssarna mycket skriker om (de kalla honom den ryske Meissonnier) tyckte jag var mera skralt, hårdt och ängsligt utspeladt i den minsta detalj. Han målar mest småtaflor med ämnen ur franska bondlifvet. – [- - -]

Ur Albert Edelfelt och Ryssland, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2004.

Innehåll

 • Edelfelt väntar på brev från Alexandra Edelfelt, men sätter sig ändå ner för att skriva.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har i tankarna varit vid studentmötet i Uppsala; i de svenska och finska tidningarna har han läst att Otto Donner talat bra och Oksanen [Ahlqvist] skrivit verser; de kunde inte ha fått bättre professorer med sig än August Ahlqvist och Leo Mechelin; Mille (Emil) Cedercreutz, Edvard Antell, Gunnar Berndtson och Johan Edvard Juslin måste vara utom sig av glädje; han går varje dag till Café de la Régence för att läsa nordiska tidningar.

  Uppsala Café de la Régence Edvard Antell Gunnar Berndtson Emil Cedercreutz Leopold Mechelin Otto Donner August Ahlqvist Johan Edvard Juslin
 • Paris är i sommarskrud och det är hett.

  Paris
 • Edelfelt har concours [tävling] både för- och eftermiddag; Gustave Boulanger sade i dag att Edelfelts studie är den enda i ateljén som hade karaktär; i aftonskolan är han förtvivlad och gör vad han kan för att lära sig teckna.

  Gustave Boulanger
 • Edelfelt har fått brev från Carl Gustaf Estlander, som ber honom gå till konstkritikern Charles Clément på Journal de Debats för att hämta två teckningar av Charles Gleyre som dog i fjol; de två teckningarna testamenterades till Gleyres goda vän Biaudet i Helsingfors; Clément fanns inte på plats och hade för sommaren rest till Schweiz då Edelfelt sökte upp honom.

  Helsingfors Schweiz Carl Gustaf Estlander Charles Clément Charles Gleyre Gabriel Biaudet
 • Edelfelt har besökt den ryska målaren Karl Huhns ateljé, ditförd av Sergej Vereschagin, bror till målaren, och elev i Jean-Léon Gérômes ateljé.

  Jean-Léon Gérôme Karl Feodorovitj Huhn (Guhn/Gun/Hun) Sergej Vasiljevitj Veresjtjagin Vasilij Veresjtjagin
 • I ett år har Edelfelt varit kamrat med en ryss i ateljén som kallat sig Monsieur Serge; Edelfelt anade att Serge var ett antaget namn i och med att han hade en massa fina bekantskaper, t.ex. furstinnan Elisabeth Trubetskoj och Aleksej Bogeljubov, hade rest mycket och gått till fots från Rom till Wien, samt var förskräckligt artig (lite "russki" artighet) och förekommande, men envis som synden; Edelfelt fick reda på hans rätta identitet efter att han tagit Serges parti i ett gräl med Jean-Baptiste Duffaud i ateljén; Serge hade efteråt lämnat Edelfelt ett kort med S. Vereshagin och bett om att få besöka honom, och därmed var bekantskapen gjord.

  Wien Rom Jean-Baptiste Duffaud Elisabeth Trubetskoj Sergej Vasiljevitj Veresjtjagin Aleksej Bogoljubov
 • Sergej Vereshagin vill inte använda samma efternamn som brodern eftersom han inte tycker att han kan någonting; Wasilij Vereshagin är Jean-Léon Gérômes bortklemade gunstling; Wasilij kommer snart till staden och Edelfelt är säker på att bli bekant med honom genom brodern; som Alexandra Edelfelt kanske vet är Wasilij i Indien; fotografier av Wasilijs målningar från Khivafälttåget har rönt uppmärksamhet i Paris.

  Paris Khiva Indien Alexandra Edelfelt Jean-Léon Gérôme Sergej Vasiljevitj Veresjtjagin Vasilij Veresjtjagin
 • En annan ung rysk målare som gjort sig ett namn är Alexej Harlamoff; han är en lyckad imitation av Rembrandt, synd bara att Rembrandt kom först.

  Alexej Charlamov Rembrandt
 • Edelfelt imponerades inte av Karl Feodorovitj Huhn, som ryssarna "skriker" så mycket om och kallar för den ryske Meissonnier; måleriet är hårt och ängsligt utspelat i minsta detalj; Huhn målar mest småtavlor med ämnen ur det franska bondlivet.

  Karl Feodorovitj Huhn (Guhn/Gun/Hun) Ernest Meissonier
 • I söndags på Gustafsdagen var Edelfelt på en rolig utfärd till Versailles; Edelfelt presenterades för den amerikanska familjen Van Wijk som är Julian Alden Weirs ungdomsbekanta; familjen består av modern, två söner och två döttrar samt en moder- och faderlös Miss Jane Huggins; Weir och Edelfelt åkte med döttrarna och Miss Huggins till Versailles; den äldre Miss Van Wijk påminner om Majken Pesonius; de har tre år varit i Stuttgart, så Edelfelt talade tyska med dem; Weir talade engelska med damerna och franska med Edelfelt, det blev således ett "fullständigt Babylon"; Miss Jane "flammar" för Weir; Edelfelts sällskap var Marta Van Wijk som bara talade om Tyskland; han ritade en amor med en skrift på tyska på hennes solfjäder, som redan var fylld av verser enligt amerikanskt bruk.

  Tyskland Versailles Stuttgart Babylon Julian Alden Weir van Wijk Jane Huggins Martha van Wijk Maria Pesonius
 • I Versailles var det 23 000 parisare för att se grandes eaux Musicales [fontän- och musiktillställning i Ludvig XIV-stil]; Edelfelts sällskap drog sig till Trianon och dansade på en gräsmatta utanför Marie-Antoinettes Schweizerhydda; i Versailles kom han i en stämning där vardagsbekymren trängdes bort; de återvände kl.8 till Paris, åt middag och pratade i en berså ända till kl.11; det var synd om Miss Jane Huggins som såg så kärleksfullt på Julian Alden Weir, som endast hade gammal vänskap att erbjuda henne.

  Paris Versailles Trianon Julian Alden Weir Marie Antoinette Jane Huggins
 • Pauline Ahlberg har skrivit och vill "nödvändigt" att Edelfelt reser hem via Stockholm.

  Stockholm Pauline Ahlberg
 • Arbetet med teckningarna till Julqvällen blev avbrutna av denna veckas concours [tävling].

 • Brevet kommer troligen till Alexanda Edelfelt på Kiala; han har några illustrerade tidningar som han gärna skulle vilja sända till Mamma.

  Kiala Alexandra Edelfelt
 • *Hälsa alla på Kiala, hälsa framför allt det gamla, kära Kiala.

  Kiala
 • *Alexandra Edelfelt har väl läst att Adolphe Thiers vän och minister, greve Charles de Rémusat är död.

  Alexandra Edelfelt Adolphe Thiers Charles de Rémusat
 • *Har Alexandra Edelfelt hört något om Axel Antell?

  Axel Antell
 • *Edelfelt har ätit sig sjuk av körsbär och jordgubbar idag.