affärer äktenskap ateljéer auktion beställningar bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar ekonomi frimärken kläder lyrik militärer (personer) pensionat politik sällskapsliv studenter studier (studieinnehåll) tåg tävlingar i yrkesskicklighet vänner

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Paris till Alexandra Edelfelt, skrivet den 14 juni 1875, 10 sidor.

[...] Jag har nu andtligen köpt en svart ”surtout” för 70 frcs. – (under 65 kan man ej få någon). Jag valde tyget med stud Wolff i ett af de bästa konfektionsmagasinerna (place de la Bourse) och hade sedan Caveen att se om den skulle sitta bra. Caveen sade att den var dåligt sydd, knapphål svaga m.m. men det kunde man ju afgöra förrän senare då det ena eller andra går sönder. Helsa Morbror Gustaf och säg att han alls ej må tänka på att få några kläder härifrån billigare och battre än hemma. – Paris-skräddarne och i synnerhet de som sälja till drägliga priser äro de värsta skojare på jorden. Vill man ha något bra så skall man köpa det hos sådana som ha rigtiga Peterburgska priser. Men på ”le bon diable”, la belle Jardinier m.fl. af de stora magasinerna med 5 våningar och 1000 kommis’er, blir man uppklädd så det står herrliga till. Weir kopte ett par byxor för 20 frs på ”la Maison du Pont Neuf” ett af de största i Paris – och dessa höllo jämnt 2 veckor, slitna och spruckna i alla sommar. Nej, man får bestämdt bättre och endast något 10 till frs dyrare hos Hfrs skräddare. [...]

Innehåll

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts två brev, det senare avslutat av Ellen Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Edelfelt läste med intresse om festen för Morbror Gustaf Brandt och Alexandra Edelfelt; han delar Mammas känslor vid att slutligt skiljas från Kiala; auktionen har ägt rum i dessa dagar; det har varit omöjligt för Edelfelt att inte tänka på en återkomst till Kiala, på samma sätt som han med glädje har tänkt på att komma till Helsingfors.

  Helsingfors Kiala Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Hur har Alexandra Edelfelt det på Johannisberg?; Edelfelt förställer sig att deras promenader oftast går till Kiala-Skoman-Kärrbyskogen

  Kiala Johannisberg Kärrby Alexandra Edelfelt
 • Hur tar Morbror Gustaf Brandt flyttningen till Helsingfors; det måste kännas ledsamt att lämna landet för staden i midsommartider, då det är som vackrast på Kiala.

  Helsingfors Kiala Gustaf Brandt
 • Edelfelt har slukat rapporterna från studentmötet i Uppsala, men han förlorar mycket tid då han måste sitta och vänta på Café de la Régance tills andra nordbor läst färdigt Aftonbladet, Allehanda och Helsingfors Dagblad; han ser fram emot att höra muntliga historier från resan.

  Uppsala Café de la Régence
 • Illustrationerna till Julqvällen går långsamt framåt; idag har han haft modell för gamla Pistol och hoppas mot slutet av veckan kunna visa skisserna för Gustave Boulanger.

  Gustave Boulanger Pistol
 • I Ecole des Beaux Arts har de haft 3 concourser [tävlingar]; Gustave Boulanger placerade Edelfelt som fjärde i Jean-Léon Gérômes ateljé; han får antagligen ingen medalj i teckning, det är sällsynt att någon får det första året han tecknar i Adolphe Yvons klass; som bäst håller han på med en tråkig concours i ornamentsteckning.

  École des Beaux-Arts Jean-Léon Gérôme Adolphe Yvon Gustave Boulanger
 • Tävlingen i ornamentsteckning gör Edelfelt uteslutande för att han därmed har goda chanser att bli medaljör och således alltid har rättighet till en plats i teckningsskolan utan att behöva göra concours de places [tävling om platser], som är det tråkigaste som finns.

  École des Beaux-Arts
 • I lördags var Edelfelt bjuden på middag till Madame Jaquinot med Filip Forstén, en italiensk orgelvirtuos och en fransk familj; det var roligt som alltid; Madame Jaquinot är glad, god och kvick, hennes dotter är söt och huset är det mest gästfria man kan tänka sig.

  Filip Forstén Jacquinot Marguerite Jacquinot
 • Edelfelt har köpt en svart surtout; han valde tyget med student Eugén Wolff i ett av de bästa konfektionsmagasinen vid Place de la Bourse och hade Karl Alfred Caveen att se om den skulle sitta bra; han hälsar Morbror Gustaf Brandt att det inte lönar sig att tro att han kan få kläder billigare och bättre här än hemma; parisskräddare som säljer till drägliga, billigare, priser är de "värsta skojare på jorden"; vill man ha något bra skall man köpa det till peterburgska priser; på "le bon diable", "la belle Jardiniere" och de andra stora magasinerna blir man uppklädd så det står härliga till; Julian Alden Weir köpte ett par byxor för 20 francs på "la Maison de Pont Neuf", ett av de största i Paris, men byxorna sprack i sömmarna efter två veckor; man får bättre hos Helsingfors skräddare.

  Helsingfors Paris Maison/Magasin du Pont Neuf Belle Jardinière Place de la Bourse Bon Diable Gustaf Brandt Julian Alden Weir Karl Alfred Caveen Eugen Wolff
 • Edelfelt såg den storartade militärrevyn på Longchamp med doktor Herman Frithiof Antell; 60 000 man av alla vapen var där, likaså president Patrice de Mac Mahon; Edelfelt fäste sig särskilt vid hussarerna, chasseurs [jägare] d’Afrique och artilleriets mitraljöser [snabbeldsskyttar]; efter paraden gick de som de flesta andra till St Cloud och överraskades av ett åskregn; efter att de lyckats få middag på ett litet värdshus åkte de med ångbåt tillbaka till Paris.

  Paris Saint-Cloud Longchamps Patrice de Mac Mahon Herman Frithiof Antell
 • Herman Frithiof Antell erbjöd andra hälften av de 1000 marken; Edelfelt frågar Alexandra Edelfelt om råd och ber henne sända vad hon har kvar av hans pengar.

  Alexandra Edelfelt Herman Frithiof Antell
 • Gustaf Wilhelm Edlund har frågat efter prisen på träsnitt, som visar sig vara högst varierande; trycks de i faksimil blir det mycket dyrt; Edelfelt skall teckna en av planscherna riktigt färdig och gå och fråga efter priset på den.

  Gustaf Wilhelm Edlund
 • Edelfelt gläder sig åt att Axel Antell är på kommande; han tycker det är ledsamt om Antell gifter sig med sin flamma [Rosina Hertzberg]; det skall mycket till för att en ungdomskärlek skall hålla livet igenom, i synnerhet då man har ekonomiska svårigheter att kämpa mot.

  Axel Antell Rosina Hertzberg
 • Det var en stor uppmuntran att Alexandra Edelfelt finner inte Edelfelts studier alltför dåliga; de är alla hopsmetade på 5-6 förmiddagar och om han får mera tid kan han göra bättre; bara han blir säkrare i teckningen, i synnerhet i konstruktionen (proportioner, rörelsen o.s.v), så kommer måleriet också att gå lättare.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt godnatt; han hoppas att tjänstemännen på Borgå järnväg låter sina grannar veta då det finns brev till dem, han hoppas att Mamma inte fåt vänta länge på hans brev; han skall försöka byta bort Ellen Edelfelts frimärken.

  Borgå Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • *Vad tycker Alexandra Edelfelt om de finska verserna från Uppsala?; Edelfelt tycker att Gabriel Lagus opus är något matt.

  Uppsala Alexandra Edelfelt Gabriel Lagus
 • Theodor Lindhs verser är raskare, men påminner mycket om Johan Ludvig Runeberg; August Ahlqvists verser är bäst även om Edelfelt tycker att han kunnat lämna bort strofen om att Ryssland är tryggad under den ryska spiran som är stark och mild, eftersom den alltid inte har varit det; Ahlqvist tycks vara mycket uppburen i Sverige.

  Sverige Ryssland Johan Ludvig Runeberg Theodor Lindh August Ahlqvist
 • På avskedsfesten i Uppsala blev finländarna överhöljda med ett blomsterregn.

  Uppsala