ateljéer beställningar dagstidningar ekonomi examina fosterländskhet fotografier framtid franskhet fransmän konstnärer korrespondenter kvinnor medaljer musik nationalism nationalsånger pensionat politik politiker pris (belöning) republikanism resor skådespelare studenter studier (studieinnehåll) teater utställningar visor

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Paris till Alexandra Edelfelt, skrivet den 22 juni 1875, 8 sidor.

[...] Jag har ändtligen fått en medalj i École des Beaux Arts, i ornamentsteckning. Om den också ej är så ärorik som en i teckning efter modell varit, så är dock mitt mål vunnet, det nämnligen att hädanefter utan concours de places ha inträde i Cours du Soir. Utom att jag sålunda slipper att årligen förlora 2 à 3 veckor genom de gräsligt tråkiga concourserna, så har jag nu för allan tid en temmeligen god plats, d.v.s. bland ”Medaljisterna”. Concoursen som försiggick förra veckan fr. 1–3 alla dagar gällde en stor utförd teckning (perspektivisk, ej arkitektonisk) af en stor grekisk vas med sockel, allt fullt af reliefer, dansande nymfer, blomsterkransar inskriptioner o.d. – rätt tråkigt att göra. 4 av de 60 täflande fingo medalj bland dem Quesnet, massier i atelier Cabanel, och Carneiro en hygglig portugisare också hos Cabanel, undertecknad (den 2dra i ordningen) och sedan en som jag ej mins namnet på. Kommer jag hit i nästa år så skall jag försöka få en 3dje klassens med. i teckning så en 2dra klassens och så äro jag nöjd, och sparar mina bemödanden för Salongen. [...]

Innehåll

 • Edelfelt har fått brev från Alexandra Edelfelt och Lulle (Julian) Serlachius; familjen torde nu vara på Johannisberg och sitter med den gamla kära Borgå-staden för ögonen; saknaden över att ha förlorat Kiala är svår att lindra, men Mammas modiga och glada lynne är en säker borgen för att trevnad, kärlek och glädje följer var än de slår ned bopålarna.

  Borgå Kiala Johannisberg Alexandra Edelfelt Julian Serlachius
 • Lulle (Julian) Serlachius skriver att Johannisberg ger ett gladare intryck och att det säkert beror på invånarna.

  Johannisberg Alexandra Edelfelt Julian Serlachius
 • Edelfelt ser fram emot att i slutet av sommaren komma ut till familjen, gå längs den vackra ådalen och till Gamla Borgå; Morbror August Streng kan tjäna som förevändning till att besöka Kiala.

  Borgå Kiala August Streng
 • Var är Tajta (Fredrika Snygg) i sommar? Edelfelt förmodar att hon är på Johannisberg.

  Johannisberg Fredrika Snygg
 • Edelfelt antar att han får höra mer om Morbror Gustaf Brandts flyttning till Helsingfors i nästa brev från Alexandra Edelfelt.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Edelfelt har fått medalj i ornamentsteckning på École des Beaux Arts; det medför att han härefter har rätt att delta i kvällskurserna utan att behöva tävla om platserna; han kommer för all tid att ha en tämligen god plats, d.v.s. bland "medaljisterna"; fyra av de 60 tävlade fick medalj; de tre andra var Jules Quesnet som är massier [ateljéföreståndare] i Alexandre Cabanels ateljé, portugisen Carneiro, samt en som han inte minns namnet på.

  École des Beaux-Arts Alexandre Cabanel Jules Quesnet Carneiro
 • Nästa år skall Edelfelt försöka få medalj i teckning.

 • Edelfelt har visat teckningarna till Julqvällen för Gustave Boulanger, som var mycket nöjd, men kasserade ett förslag till gamla Pistol i stugan; Boulanger gav råd om ljusfördelningen, han sade också att kompositionen var innerlig, enkel och naturlig och hoppades att Edelfelt inte förlorade dessa kvaliteter.

  Gustave Boulanger Pistol
 • Gustave Boulanger rekommenderade Edelfelt att gå till hans vän Monsieur Jules Marie Lavée, som är en av de bästa tecknarna på trä, för att fråga råd om träsnidare; Lavée har tecknat Alphonse de Neuvilles tavla på trä i den gravyr som Edelfelt skickat till Alexandra Edelfelt, samt "Cefalus och Prokris" i en av de illustrerade tidningar som han skickade till Johannisberg; Edelfelt besökte Lavées ateljé i Montmartre och fick rådet att teckna ljusare, eftersom varje litet streck blir tjockare och svartare i tryck; priset är svårt att förutse och beror på vilken kvalitet man vill ha.

  Johannisberg Montmartre Alexandra Edelfelt Alphonse de Neuville Gustave Boulanger Jules Marie Lavée Kefalos Prokris
 • Edelfelt är åter rik som Kresus efter att Herman Frithiof Antell gett honom 500 mk för sin beställning; de träffades på Salongen där Antell köpt en medelmåttig genremålning av Frédéric Lix för 2 800 francs, och ett bra landskap av Pierre-Emmanuel Damoye för 2 000 franc; Antell skall snart fortsätta till Tyskland och tyckte det var bästa att Edelfelt tog pengarna nu.

  Tyskland Herman Frithiof Antell Frédéric Lix Pierre-Emmanuel Damoye Krösus
 • Hos Herman Frithiof Antell har Edelfelt sett fotografier av Rafaels Villa Farnesina, Sixtinska kapellet och museerna i Florens, Neapel och Venedig.

  Florens Venedig Neapel Sixtinska kapellet Villa Farnesina Rafael Herman Frithiof Antell
 • Edelfelts korrespondens har ännu inte införts i Helsingfors Dagblad.

 • Edelfelt har noga följt med jublet och glädjen i Uppsala och Stockholm vid studentmötet; han tycker det är rätt att Finland blivit hedrad, folket har trots att det är under utländskt ok vetat att bevara sin självständighet, vilket resulterat i ett rikt litterärt liv, som eldar landsmännen till ädel hänförelse.

  Finland Stockholm Uppsala
 • Senaste onsdag var Edelfelt hos Madame Jaquinot; man diskuterade gamla franska visor som gått från generation till generation; till slut sjöng all unga marseljäsen, t.o.m. mademoiselle Suzanne som annars inte sjunger; Mademoiselle Marguérite ackompanjerade; hos Jaquinots är man grundrepublikansk och alla var därför förtjusta.

  Jacquinot Marguerite Jacquinot Suzanne
 • Intelligentian i Norden är vanligtvis konservativ, medan den i Frankrike är republikansk; *protestanterna i Frankrike är alla republikaner.

  Frankrike Norden
 • Unga fruntimmer är republikanskt sinnade, men kan vara lika fina och bildade, sant kvinnliga för det.

 • Fröken Suzanne känner personligen vänsterns deputerade från Bar le Duc; hon har talat med Léon Gambetta och Jules Favre.

  Bar-le-Duc Léon Gambetta Jules Favre Suzanne
 • Edelfelt och Filip Forstén är ikväll bjuden till Madame Jaquinot; han känner sig hemmastadd hos Jaquinots; man trivs alltid där folk är glada och intelligenta, vilket är två egenskaper som är allmänna i Frankrike; han har ofta tänkt att han och Alexandra Edelfelt har ett franskt lynne.

  Frankrike Alexandra Edelfelt Filip Forstén Jacquinot
 • När kommer Axel Antell? Edelfelt ber Alexandra Edelfelt också svara på om Axel tagit kandidatexamen eller inte?

  Alexandra Edelfelt Axel Antell
 • *Föregående dag var Edelfelt med Julian Alden Weir och Edouard Paupion, tidigare juris student som nu är elev till Jean-Léon Gérôme på Theatre Français; de såg Chez l'avocat, l'Ilote och Alfred de Mussets On ne badine pas avec l'amour; Sophie Croizette och Louis Delauney spelade mästerligt även om Croizette inte passade i Camilles roll.

  Théâtre-Français Sophie Croizette Louis Delaunay Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir Alfred de Musset Edouard Paupion Camille
 • *Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa syskonen, Morbror Gustaf Brandt med familj, Tajta (Fredrika Snygg); Morbror August Streng och Lulle (Julian) Serlachius.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Julian Serlachius Fredrika Snygg August Streng
 • *Edelfelt skall skriva till Lulle (Julian) Serlachius på Alexandra Edelfelts adress.

  Alexandra Edelfelt Julian Serlachius