ateljéer beställningar Bibeln bildkonstläroinrättningar brev ekonomi fotografier gravering historia konst konstnärer kvinnor medaljer nationaldagar politik pris (belöning) republikanism resor restauranger studenter tavlor teater utställningar vänner

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Paris till Alexandra Edelfelt, skrivet den 9 juli 1875, 6 sidor.

[...] Första afton Axel var här, bjöd Weir mig och honom på champagne vid middagen; det var nämnl. den 4 Juli, Amerikas frihetsdag. Amerikanska standaret svajade hela dagen ut från vårt atelierfönster. Weir hade dessutom bjudit Dagnan, Wencker (Geromes 2 bästa elever) Bastien-Lepage, Paupion, Chevreuil och Guérin på viften ”chez Anna” der vi vanligtvis äta. Axel Antell kom således genast in i ett rigtigt artister sällskap, och fastän han ej kunde tala med dem, förvånade han sig öfver huru utmärkt hyggliga och trefliga de voro. Der dracks skålar för Amerika, för den republikanska idén, för Frankrike, för Washington och Lafayette. Har jag talt om Bastien Lepage (elev af Cabanel). Jag beundrar honom. Han är enligt mitt och många andras tycke den utmärktaste porträttmålare i frankrike, – har fått alla medaljer i Salongen, får helt säkert Romarpriset i år (åtminstone önskar jag det) och är blott 24 år. Den gladaste, intellige och mest genialiska ungdom man kan träffa på. Hans Romarpris med ämne ur Nya testamentet säges var mästerligt. Som Bastien Lepage och jag sutto sida vid sida vid bordet, samtalade vi hela tiden (vi stannade der, tack vare champagnen till kl. ½ 10). Hvad det var roligt att höra honom tala! Jag glömmer aldrig de råd han gaf mig, aldrig det myckna han sade om konsten, som han förstår battre än någon. Axel Antell fann honom utmärkt hygglig, och förvånade sig öfver att han genast var så hygglig och hjertlig, sans façon, med honom, en fullkomligt obekant. Bastien Lepage predikade för mig det samma som Gérôme: simplécité, sincérité et charactère” och sedan framför allt teckning. Han citerade ofta Corots korta och kraftiga regel, som han i ett bref till en vän uttalat:

”Dans la carrière d’artiste, il faut consience, confiance en soi et persévérance;

Ainsi armé,

Les deux choses, à mes yeux, de la dernière importance, sont: l’étude sévère du dessin et des valeurs (ljusförhållanden)”. B. Lepage har malat blott 3 porträtter och för alla tre har han fått medalj. Det första af hans gamla farfar ”en plein air” i en trädgård der gubben sitter med glasögon, rokmössa och just skall ta sig en pris är alldeles mästerligt det sista en judisk bankir och en liten communiante i sin hvita slöja, voro rigtiga pièces de succès på detta års Salong. Jag har hort sägas att han målat 3 porträtt af farfadren förut, men kasserat dem och sedan först gjort det sista. ”Jamais se contenter d’un à peu près”! Han sade att hufvude i måleri som i allt grundligt arbete var (utom talang, som naturligtvis måste finn) en stark vilja. Man får ej skona sig sjelf. Sade han, arbeta med hela sin intelligens och ej som en vedhuggare, sätta sig in i sitt ämne så att det allena upptager ens tankar. För en nybörjare sade han (och det är mycket sannt) är ej den hastiga skizzerande inspirationen att rekommendera ty den leder till egenkärlek och till sist andamålslöst frambringande af omogna verk. (Man smekes af det möjligen genialiska i skizzen och tror sig vara fullfjädrad konstnar) nej man skall veta hvad man vill och ej sky arbete, börja om, utföra, framförallt söka återgifva just det som man vill och ej lemna det minsta au hasard, icke bry sig om ”l’approbation des bourgeois”. [...]

Innehåll

 • Anledningen till att Edelfelt skjutit upp att besvara Alexandra Edelfelts brev, är att Axel Antell är i staden och han har inte haft någon ledig tid att skriva.

  Alexandra Edelfelt Axel Antell
 • Med Axel Antell har Edelfelt tagits tillbaka två år i tiden; han befarar att han inte skall känna igen sig i studentvärlden då han kommer till Finland; det har fått honom att inse att han verkligen vill bli konstnär; med hans närmaste vänner är det en annan sak, de binds samman med flera band än studentbekanta.

  Finland Axel Antell
 • Det är roligt att se hur förtjust Axel Antell är i Paris; de har gjort långa promenader och överallt blivit påminda om Frankrikes historia.

  Frankrike Paris Axel Antell
 • De har sett la fille de Roland på [Théâtre] Français och Axel Antell var alldeles utom sig över Sarah Bernhards spel.

  Théâtre-Français Axel Antell Sarah Bernhardt Roland Berthe
 • De har flanerat på bulverderna, besökt Louvren och Luxembourg och Edelfelt har angett vilka saker Axel Antell företrädesvis bör se; föregående kväll var de på bal Bullier.

  Louvren Luxembourgpalatset Bal Bullier / Closerie des Lilas Axel Antell
 • På morgnarna har Edelfelt arbetat i Ecole des Beaux Arts och på eftermiddagarna har han tecknat på trä sista planschen för Julqvällen; en kamrat från ateljén, Albin Meyssat har visat hur man gör, han tecknar för en mode Journal och är van vid arbetet; Edelfelt skall gå med klossen till Monsieur Jules Marie Lavée; Meyssat sade att gravyren skulle kosta omkring 80 till 100 francs per plansch, får se om Gustaf Wilhelm Edlund går in för så mycket.

  École des Beaux-Arts Gustaf Wilhelm Edlund Jules Marie Lavée Albin Meyssat
 • Första kvällen Axel Antell var här bjöd Julian Alden Weir på champagne vid middagen för att fira den 4 juli, Amerikas frihetsdag; Weir hade också bjudit Jean-Léon Gérômes två bästa elever Pascal Dagnan och Joseph Wencker, samt Jules Bastien-Lepage, Edouard Paupion, Léon Chevreuil och Jean-Baptiste Guérin på "viften" "chez Anna", där de vanligtvis äter; de skålade för Amerika, den republikanska idén, Frankrike, George Washington och Gilbert de Lafayette.

  Frankrike Amerika Chez Mademoiselle Anne Axel Antell Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir Jean-Baptiste Paulin Guérin Joseph Wencker Léon Chévreuil Edouard Paupion Anna Chomette Gilbert de Lafayette George Washington
 • Edelfelt beundrar Alexandre Cabanels elev Jules Bastien-Lepage, som bara är 24 år och fått alla medaljer i Salongen och säkert får årets Romarpris; hans bidrag för Romarpriset som är ett tema från Nya Testamentet lär vara mästerligt; Axel Antell fann honom "utmärkt hygglig" och Edelfelt satt bredvid honom och talade med honom hela kvällen; han "predikade" samma saker som Jean-Léon Gérôme: simplicité, sincérité och charactère [enkelhet, innerlighet och karaktär] och citerade Camille Corot som menar att man i konstnärskarriären behöver samvete, självförtroende och uthållighet, samt fördjupade studier i teckning och ljusförhållanden; Bastien-Lepage menar att man skall veta vad man vill och inte sky arbete; de talade länge om poesi och musik, om Bibeln vars teman Bastien-Lepage ansåg aldrig kunna bli gamla.

  Rom Axel Antell Jules Bastien-Lepage Jean-Léon Gérôme Alexandre Cabanel Camille Corot
 • Axel Antell hade inte förändrats; han hade studerat så flitigt att han inte hade reda på vad som hänt i Helsingfors under senaste tiden; *om någon vecka fortsätter han till Schweiz och Italien, för att på hemvägen komma via Paris, så att han och Edelfelt kanske kan åka hem tillsammans.

  Helsingfors Paris Italien Schweiz Axel Antell
 • *Axel Antel har mycket talat om "Gumman" Berndtsons bestyr med att få Hulda Berndtson uppmärksammad i Stockholm; Han har med sig ett kort av den sköna, och Edelfelt tycker hon ser betydligt äldre ut; Axel har umgåtts lite med släkten de senaste tiderna, bara två gånger under vintern har han varit hos Victor de la Chapelles; Edelfelts mage säger att det är frukostdags, så han önskar Alexandra Edelfelt farväl.

  Stockholm Alexandra Edelfelt Axel Antell Hulda von Born Carl Victor de la Chapelle Augusta Berndtson