beställningar brev ekonomi födelsedagar gravyrer Gud lyrik porträtt

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Paris till Alexandra Edelfelt, skrivet den 20 augusti 1875, 4 sidor.

[...] Den stora lyckan att få måla Mammas och Runebergs porträtter då jag kommer hem uppfyller alla mina tankar. Jag skulle ej vilja ha några andra att göra än dessa två! Hvad jag gerna ville ha en Bastien-Lepages’ hand och öga, för att göra 2nne monumentala taflor. Måtte jag blott komma ihog Gérômes: sincérité, simplicité, étude, récherche, noblesse de conceplion, grandeur du contour! Jag är rädd att jag möjligen låter en hop menniskors råd inverka på mig, och kommer att göra slarfvigt. Likheten vill jag söka framför allt. Likheten är ju just – rigtig teckning och rigtig uppfattning. Jag har tänkt först göra en eller två noga studerade teckningar efter naturen, underkasta dem Mammas dom, och sedan, då jag fullkomligt vet hvad jag vill, skrida till målningen. – Detta porträtt af Runeberg måste bli bra. Måtte jag blott kunna ha tillräcklig viljekraft att genomföra bilden, hela tiden genomträngd af samma sökande efter sanning och natur. – Om jag ej skulle få porträttet färdigt på 2 veckor, så kan jag ju senare på vintern komma tillbaka till Borgå och fortsätta. Bäst vore tycker jag att hålla porträttet så enkelt som möjligt genom enkelhet vinnes storhet, och stort och bredt måste väl Runebergs porträtt vara hållet. Derföre inga accessoirer som skulle störa, allt måste concentreras. Här medfoljer ett utkast – naturligtvis ett barn af minuten, alls ej värdt att rätta sig efter. Bra roligt blir det att ej ha den tråkiga, styfva kaftanen att måla. [...]

Innehåll

 • Edelfelt har inte hållit reda på dagarna och skriver nu troligen för sent för att brevet skall komma fram till Johannisberg på Alexandra Edelfelts födelsedag; hela sommaren har han drömt om att personligen vara på plats men han har fått skjuta upp hemfärden.

  Johannisberg Alexandra Edelfelt
 • Man kan säga att Alexandra Edelfelt är Edelfelts allt, och han tycker ofta att han är en ovärdig son.

  Alexandra Edelfelt
 • På Alexandra Edelfelts fördelsedag den 25 augusti skall han nedkalla all Guds välsignelse över henne; han tänker alltid på Mamma när han läser ett par verser av Victor Hugo: "Oh, qui que vous soyez, bénissez-la, C'est elle! La soeur, visible aux yeux de mon âme immortelle, Mon orgueil, mon espoir, mon abrim, mon recours, toit de mes jeunes ans, qu'espèrent mes vieux jours" [Åh, vem ni än må vara, välsigna henne, Det är hon! Systern, synlig för min odödliga själ, Min stolthet, mitt hopp, mitt skydd, min tillflykt, Taket från mina unga år, som mina gamla dagar hoppas på].

  Alexandra Edelfelt Victor Hugo
 • Det är en stor lycka att få måla porträtt av Alexandra Edelfelt och Johan Ludvig Runeberg; Edelfelt skulle vilja kunna måla som Jules Bastien-Lepage för att göra dessa två monumentala tavlor; han får komma ihåg Jean-Léon Gérômes råd om ärlighet, enkelhet, studie, efterforskning, förfinad utformning och storhet i konturerna; likhet är det som han framför allt vill eftersträva.

  Johan Ludvig Runeberg Alexandra Edelfelt Jules Bastien-Lepage Jean-Léon Gérôme
 • Porträttet av Johan Ludvig Runeberg måste bli bra; Edelfelt hoppas kunna genomträngas av samma sökande efter sanning och natur hela tiden, han sänder med ett utkast på vad han har tänkt; det blir roligt att inte behöva måla den tråkiga, styva kaftanen.

  Johan Ludvig Runeberg
 • Edelfelt ser fram emot att höra vad Alexandra Edelfelt anser om hans funderingar; han hälsar till systrarna, tante Adèle Gadd, Morbror Gustaf Brandt och Tajta (Fredrika Snygg); bara Gustaf Wilhelm Edlund ville svara på när han vill ha gravyrerna; om han inte vill ha dem nu väntar Edelfelt bara på pengarna för att sedan komma hem så snabbt som möjligt.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Fredrika Snygg Gustaf Wilhelm Edlund