amerikaner ångbåtar båtar beställningar ekonomi européer fester gravering konst pensionat politik religion (fenomen) resor restauranger ryssar sjukdom (tillstånd) teater telegram

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Paris till Alexandra Edelfelt, skrivet den 24 augusti 1875, 6 sidor.

[...] Weir har kommit hem under det jag var hos Lavée. Ett telegram till honom hade ankommit i går, och jag hade uttryckligen sagt åt conciergen att depechen fanns i bordslådan. Nu förstår jag ej huru han ej funnit den, utan kommit ned till conciergen och skrikit och dundrat och sedan gått ut i vredesmod. Jag går upp drar ut bordslådan och ganska rigtigt, telegrammet ligger öfverst i mellersta bordslådan. Detta är så likt Weir. han hittar aldrig något, om jag ej hjelper honom att söka. Också är han 3 ggr större slarf än jag och det vill säga mycket. Nu kan jag vara säker på att han skall vara arg – jag kan ej gå ifrån att dessa amerikanare trots alla deras stora förtjenster förefalla mig som stora barn, som björnungar, de ha, såsom de indiska afgudarne, något jättelikt och barnsligt på samma gång. Så och med Weir då han är på dåligt humör och liksom skygga barn, föresätter sig att vara arg och se sur ut. Mme Jacquinot säger att amerikanare äro ”des bons sauvages” – det är att gå för långt, men nog ha de något i sitt sätt som skiljer dem från europeerna. [...]

Innehåll

 • Edelfelt är hjärtligt glad att i Alexandra Edelfelts brev ha fått svar på den Edlundska frågan; han kan inom kort vänta brev och pengar från Gustaf Wilhelm Edlund; Edelfelt ger följande dag teckningarna åt träsmeden.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Wilhelm Edlund
 • Edelfelt håller på med den sista illustrationen till Julqvällen, Gamle Pistol i stugan.

  Pistol
 • De senaste dagarna har Edelfelt inte kunnat arbeta p.g.a. illamående från allt stillasittande, kanske en liten förkylning och ovanan av det ensamma livet; Julian Alden Weir har rest till Cernay på andra sidan Versailles, Adolf von Becker har rest, då och då träffar han Karl Alfred Caveen; av kamratena från ateljén har han ibland varit ute om kvällarna med Sergej Vereschagin; han är ett stort original som sent börjat med målningen, är bara 29 år men ser ut som 45; han har varit rysk topograf i Kaukasien, gått till fots från Wien till Rom, vistats länge i Italien och Spanien; Hans bror är på kommande och håller på att bygga en villa nära St Germain; broderns sjuklighet lär möjligen förhindra hans avresa från Indien, och väntas inte före jul.

  Italien Versailles Wien Rom Spanien Indien Saint-Germain-en-Laye Cernay-la-Ville Kaukasien Adolf von Becker Julian Alden Weir Sergej Vasiljevitj Veresjtjagin Vasilij Veresjtjagin Karl Alfred Caveen
 • Edelfelt har varit hos Jules Marie Lavée, som ansåg att teckningar var "très-gravables" [mycket graverbara] och att det skulle bli bra och seriösa illustrationer; han ansåg att Edelfelt inte behövde stanna tills gravyrerna blev färdiga, vill det sig väl blir de bra, i annat fall dåliga, allt beror på tillfälligheter, t.ex. hade den utmärkta gravören Robert misslyckats med att återge en av Lavées bästa teckningar efter Goupils tavla på salongen; Lavée rekommenderade att ge planscherna med samma stora huvuden till en gravör, Henri Théophile Hildibrand, medan de två övriga kunde ges åt någon annan; Edelfelt tänker ge de två övriga (fröken Augusta på landet och Gamle Pistol i stugan) till Charles Baude.

  Charles Baude Jules Marie Lavée Henri Théophile Hildibrand Jules Adolphe Goupil Augusta Pistol Robert
 • Gustaf Wilhelm Edlund kommer till Paris; Edelfelt har ännu inte gått till Henri Théophile Hildibrand eftersom denne fordrar pengar på förhand, vilka Edelfelt ännu inte har.

  Gustaf Wilhelm Edlund Henri Théophile Hildibrand
 • På kvällen är Edelfelt bjuden till Léon Chévreuil på avskedsvift; på inbjudningsplakatet med officiellt-komiskt program står att Chévreuil inte skall recitera "la fille de Roland", vilket han gjort mycket den senaste tiden.

  Léon Chévreuil Roland Berthe
 • Edelfelt träffade Karl Alfred Caveen på Cremerie de Buci och fick höra att Nordin fr. Thus med dotter är i Paris och kallade truimfbågarna för fontäner.

  Crèmerie de Buci Karl Alfred Caveen Nordin Nordin
 • Karel Scriba har på nytt skrivit och bjudit in Edelfelt till sin onkel i Metz; Edelfelt reser dit om han får tid, det inverkar inte på hans hemresa då ångbåten från Lübeck går bara var torsdag.

  Lübeck Metz Karel Scriba
 • Det skulle bli en för lång och tråkig avkrok att resa till Jules Bastien-Lepage i departement de la Meuse, nära gränsen till Luxenburg.

  Meuse Luxemburg Jules Bastien-Lepage
 • Edelfelt gläder sig över att Julqvällen kommer ut till jul som planerat.

 • Julian Alden Weir har kommit hem under tiden Edelfelt var hos Jules Marie Lavée; Edelfelt hade meddelat conciergen [vaktmästaren] att ett telegram till Weir hittas i bordslådan; Weir hade inte hittat telegrammet och skällt ut conciergen och gått ut i vredesmod.

  Julian Alden Weir Jules Marie Lavée
 • Amerikaner är som stora barn, de har något jättelkt och barnsligt på samma gång, så också Julian Alden Weir; Madame Jacquinot säger att amerikaner är "des bons sauvages" [goda vildar], även om Edelfelt inte skulle gå så lång måste han säga att de har något i sitt sätt som skiljer dem från europeerna.

  Julian Alden Weir Jacquinot
 • Häromaftonen var Edelfelt hos Madame Jacquinot; de talade om politik, religion, konst och teater; *han är bjuden dit på middag nästa torsdag; han hälsar farväl åt Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Jacquinot