åsnor beställningar brev djur ekonomi häst krig kvinnor sånger släkter tyska utflykter visor

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Paris till Alexandra Edelfelt, skrivet den 29 augusti 1875, 8 sidor.

[...] Caveen, Eneberg och Wolffarne ha ofta under sommaren talt om sina fruntimmers bekanta i Meudon från Pensionen der Wolffarna bodde. Caveen var till och med förtjust (Att ungdomarna voro det faller af sig sjelft). Länge hade jag derföre länkt resa ut för att få se dessa omtalade Mlles Berthe och Claire men dels har jag varit förhindrad dels har jag haft oturen att på mina 3 à 4 besök i pensionen få se en massa gamla fruar och tanter men ej de unga flickorna, den ena dotter i huset och den andra kusin. I sista veckan var jag åter derute och måste erkänna att alla mina förväntningar öfverträffades af verkligheten. Jag såg då Mlle Claire helt flyktigt, men gick sedan med Eneberg till vinhandlaren Beauvais, Berthes pappa, och der fick jag hela aftonen sitta och prata med mamman och flickan. Modren är en högst enkel, fet fransk landtgumma, dottern alldeles förtjusande vacker 16 år, glad, liflig och klok. Sedan jag sett henne förvånar det mig alls ej att Caveen sagt att han på 15 år ej varit så betagen i någon flicka. Caveens beundran inskränker sig dock mest till stumma betraklelser, enär han ej vågar sig in på djupare räsonnemanger på franska. Eneberg har deremot, genom sitt dagliga umgänge i Meudon lärt sig bra mycket. [...]

Innehåll

 • Edelfelt har fått Alexandra Edelfelts brev med svar på penningfrågan.

  Alexandra Edelfelt
 • Gustaf Wilhelm Edlund har inte skickat pengar, och Edelfelt befinner sig i ett dilemma mot gravören Henri Théophile Hildibrand som kräver betalt på förhand; åt Charles Baude har han gett två plancher att skära; om han inte får pengarna om några dagar telegraferar han till Alexandra Edelfelt, för Edlund svarar ju inte.

  Alexandra Edelfelt Charles Baude Gustaf Wilhelm Edlund Henri Théophile Hildibrand
 • Alexandra Edelfelt kan väl förstå Edelfelts oro; han brinner av längtan att komma hem, men är på grund av krånglet tvungen att stanna och göra av med pengar längre tid än nödvändigt; bara Gustaf Wilhelm Edlund ville vara så god och komma.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Wilhelm Edlund
 • Karl Alfred Caveen reser till Italien.

  Italien Karl Alfred Caveen
 • Julian Alden Weir far till Cerney (nära Versailles).

  Versailles Cernay-la-Ville Julian Alden Weir
 • Julian Alden Weirs kusin har varit inkvarterad hos honom och Edelfelt; kusinen har varit vid en polyteknisk skola i Tyskland för att utbilda sig till gruvingenjör och bär det stolta namnet Bayard och härstammar i likhet med Weirs mor från "riddaren utan fruktan och tadel; under hugenottkrigen flyttade en gren av släkten till Skottland och på 1600-talet vidare till Amerika; Weir har tack vare de franska anorna gjort bekantskap med greven och grevinnan de Clementanère (Henri de Chambords köttsliga småkusiner); Edelfelt har talat tyska med unge Bayard.

  Amerika Tyskland Skottland Julian Alden Weir Henri de Chambord Bayard de Clementanère de Clementanère
 • Karl Alfred Caveen, Karl Eneberg och Wolffarna har talat om förtjusande fruntimmer på pensionen i Meudon; Edelfelt instämmer efter att ha träffat Mademoiselles Claire och Berthe; i lördags bjöds Edelfelt med på en utfärd till Robinson, ett stycke från Meudon; han har hört talas om Robinson allt sedan kom till Paris, Julian Alden Weir har ofta varit där; det är en liten plats i skogen som man inrättat "à la Robinson Crusoë"; de hamnade ut för en regnskur, när solen på nytt tittade fram stämde de upp i Charles Gounods "Sous les vieux sentiers ombreux, où s'égarent les amoureux" och "les Roses"; Edelfelt tog farväl av den storartade utsikten med Mont Valérien, St Cloud och Paris i bakgrunden då de återvände på häst och åsnor.

  Paris Saint-Cloud Meudon Mont-Valérien Robinson Charles Gounod Julian Alden Weir Karl Eneberg Karl Alfred Caveen Gustaf Alexander Gideon Wolff Gustaf Alexander Gideon Wolff Berthe Beauvais Claire Eugen Wolff Robinson Crusoe