akademiker ångbåtar båtar beställningar brev ekonomi fotografier franska gravering kläder kvinnor landsbygd olyckor resor sällskapsliv sjukdom (tillstånd) språk tåg telegram utflykter veckotidningar

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Paris till Alexandra Edelfelt, skrivet den 8 september 1875, 6 sidor.

[...] I sista lördags kommo nämnl. båda bröderna Gueldry (min kamrat och studenten) hit och bådo mig ifrigt att komma ut till landet å söndagen. Söndagsmorgon reste jag af till Villiers-sur-Marne der mina vänner väntade mig, och derifrån vi till fots gingo till deras landtställe Trévis. Två herrar med sina fruar voro inbjudna som jag att tillbringa dagen hos familjen Gueldry och dessutom var der ute Mme Gueldry’s syster och svåger, den senare docteur ès lettres och professor i historia vid lyceet i Orleans, en utmärkt glad, hygglig och bildad man om 28 år. (han har tagit de högsta vitsorden vid Ecole normale (skolan för lärare, en afdelning af filos. faculteten vid Paris univ.) – Här ute på landet, i frisk luft midt i en förtjusande nejd lifde jag åter upp, vi gjorde långa promenader, åto och drack så som man gör i Frankrike d.v.s. rikligt och gott. – Värdfolket voro ytters vänliga och hjertliga och Mme Gueldry forklarade att jag inom en half timme skulle vara så bekant med societén som om jag kändt dem i allan tid. Så var och fallet; med glada och hyggliga menniskor gör man snart bekantskap. Bland de inbjudna fanns en licencié en droit, som snart skall undergå sin sista juridiska examen för att vinna doktorsgrad. Han var strykful, påminte starkt om Mauritz Nordström, men skall vara spränglärd och har otvifvelaktligt ett klingande hufvud! M. Lacoste, så heter han, kallas af hela familjen vid sitt studentnamn Pono, och är som son i huset. Utom de två sönerna finnes ännu en stackars blind dotter, som det gjorde mig alldeles ofantligt ondt att se. Hon har utom sin stora olycka att vara blind ännu dertill alltid varit mycket sjuk och är alldeles som ett litet barn i allt. Också är hon, just för sin hjelplöshets skull familjens enfant gaté och det är rigtigt rörande att se huru utmärkt vänliga och snälla föräldrarna och broderna äro mot henne. – Efter en middag som räckte ända till kl. ½ 9 och der det åts villebråd som ungherrarna dagen förut skjutit, begåfvo vi oss af för att ta 10 tåget till Paris. [...]

Innehåll

 • Edelfelt är räddad, han har fått pengar av Gustaf Wilhelm Edlund, 2000 francs.

  Gustaf Wilhelm Edlund
 • Anledningen till att Edelfelt inte genast svarat på Alexandra Edelfelts brev är att han varit bjuden ut till bröderna Gueldrys (Ferdinand och hans bror studenten) lantställe Trévis, nära tågstationen Villiers-sur-Marne: där fanns också Madame Gueldrys syster och svåger, den senare docteur ès lettres [filosofie doktor] och professor vid lycéet i Orleans och utbildad vid Ecole Normale (lärarutbildningen vid filosofiska fakulteten vid Paris universitet); bland de inbjudna fanns också en juris licentiat, Monsieur Lacoste, som påminde om Mauritz Nordström; bröderna Gueldry hade också en blind syster; då de på kvällen skulle ta tåget tillbaka till Paris fick de veta att en kolvagn stjälpt mellan Nogent och Villiers; många passagerare gick till Champigny, andra till Paris; Edelfelts sällskap återvände till Trévis och tog tåget följande dag.

  Paris Champigny Orléans Trévise Villiers-sur-Marne École Normale Superieure Nogent-sur-Marne Alexandra Edelfelt Ferdinand Gueldry Gueldry Gueldry Lacoste Karl Mauritz Nordström Gazeau Gazeau Gueldry Gueldry Gueldry
 • Edelfelt fick överraskningsbesök av Léon Chevreuil som kom från Tréport, nära Dieppe, och på väg till Poitiers; Chevreuil kinesade [sov över] hos Edelfelt; Julian Alden Weir är sedan en vecka i Cernay la Ville.

  Le Tréport Dieppe Cernay-la-Ville Poitiers Julian Alden Weir Léon Chévreuil
 • Edelfelt är färdig med sina träteckningar, så när som på några mindre ändringar i den sista, Majoren och Pistol; det hela blir färdigt i god tid, t.o.m. tidigare än Gustaf Wilhelm Edlund skriver i sitt brev.

  Gustaf Wilhelm Edlund Pistol
 • Redaktören för l’Illustration har hos Charles Baude sett Edelfelts teckningar och vill att han gör några teckningar från Finland till tidningen; Baude skall presentera Edelfelt innan han reser.

  Charles Baude Lucien Marc
 • Edelfelt har beställt en mörbklå duffelvinterkostym och stövlar; han hoppas bli resklar i slutet av följande vecka; han har skrivit till Pihl & Fehling för att få reda på ångbåtarnas avgångstider; han vet inte om han skall göra omvägen via Metz, mest har han lust att åka raka vägen hem; han sänder sina studier och böcker på förhand till Lübeck.

  Lübeck Metz
 • Den olycksaliga Eklöfska kopian är ännu omålad och Edelfelt är inte på humör att börja på något "allvarligt".

  August Eklöf
 • Alexandra Edelfelt har ingen aning om hur många brev Edelfelt har att skriva; de som väntar brev är Axel Antell, Karel Scriba, Pauline Ahlberg, Jospeh Cornet, Dewey Bates i Holland, Julian Alden Weir, Edouard Paupion, Oscar Levin, Jules Bastien-Lepage, samt fröknarna Kinstrand och Anna Agrell i Schweiz, vilka bett om hans fotografi; Edelfelt har varit hos fotografen och fått 12 konterfejer [porträttfotografier].

  Schweiz Nederländerna Pauline Ahlberg Axel Antell Jules Bastien-Lepage Julian Alden Weir Karel Scriba Dewey Bates Joseph Cornet Oscar Levin Edouard Paupion Anna Agrell Kinstrand
 • Karl Alfred Caveen har rest och de övriga finnarna ser Edelfelt inte till.

  Karl Alfred Caveen
 • Karl Eneberg, Karl Alfred Caveen och Edelfelt åkte senaste vecka till Meudon för att Cavéen skulle få ta farväl av de vackra flickorna Berthe Beauvais och Claire; Caveen var irriterad på Edelfelt för att han hade lagt beslag på Berthe; Mademoiselle Claire var inte där.

  Meudon Karl Eneberg Karl Alfred Caveen Berthe Beauvais Claire
 • Karl Eneberg har under sommarvistelsen i Meudon gjort stora framsteg i franskan.

  Meudon Karl Eneberg
 • Senaste fredag var Edelfelt bjuden på middag hos Madame Jacquinot och de gick följande dag på Vaudeville; på lördag skall han dit igen på middag.

  Théâtre du Vaudeville Jacquinot
 • Tanken på att resa hem uppfyller hela Edelfelts själ; det är bara den Eklöfska kopian som tär på hans samvete; han får lov att köpa en hel kappsäck och en resehatt, fyrken [pengarna] bara rinner iväg.

  August Eklöf
 • *Gustaf Wilhelm Edlund skriver vänligt och vill att Edelfelt inte skall knussla med träsnitten; Edelfelt ber om ursäkt för besväret han orsakade med sitt telegram.

  Gustaf Wilhelm Edlund