ekonomi fasta hotell kaféer kläder konst konstnärer konstsamlingar museer pälsar resor ryssar sömn statyer tåg teater temperatur tyskar väderlek

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Sankt Petersburg till Alexandra Edelfelt, skrivet den 2 mars 1876, 4 sidor.

Älskade Mamma!

Trött, sömnig och snufvig sitter jag nu i Kejsarstaden. – Jag känner djupt huru ofantligt tomt jag har efter Eder alla, huru jag saknar det kära hemmet. Petersburg har aldrig tett sig tråkigare för mina blickar än då vi i dag kl. 11 åkade in hit. – Ingen theater, inga förströelser, smutsigt på kaféerna, ruskigt och isande kallt ute! Resan från Hfors till Wiborg gick enligt förmodan. Sedan jag skiljts från mina vänner på Träskända hade jag ressällskap i Godenhjelm hela vägen fram till Wiborg. Af Hoving blef jag mycket vänligt emottagen. Gabriel Lagus, komm. rådet Rosenius, Törnudd, Rola B. m.fl. voro hos Hoving hela aftonen och först kl. efter 12 kommo vi i säng. Men ove! man hade bäddat åt mig på en soffa, som naturligtvis var för kort, och då var det mig omöjligt att få sömn. Jag blundade visserligen emellanåt, men summan af saken är att jag bra ontsöfd och trött begaf mig med Jaakko Ahrenberg och Hoving till bangården i dag morgon. Jaakko A. hade tänkt följa med oss till Wilna för att sedan bege sig till Stockholm via Berlin, men tyckes nu, efter den ledsamma erfarenhet han haft af Petersburg under fastan, vara fullt besluten att resa redan i morgon. Wi ha tänkt fara lördag morgon kl. 11 till Warschau der vi då skulle vara söndag afton kl. 10 ungefär. Efter att en natt ha sofvit i ordentliga sängar i Warschau (sleeping wagons finnas ännu ej i Ryssland) tänkte vi bege oss vidare till Wien. En hr Harling (Lydecker & Harling) förljer oss ända till Triest. Unga Heine reser till hannover och skiljer sig således från oss redan i Wilna. – Pelsen kommer nog bra till pass, om väderleken blir lika rå och otäck som den nu visat sig vara. Harling och Hoving ha båda pelsar, hvilka de ämna expediera till Lybeck till Pihl & Tehling, som sedan vid öppet vatten skulle öfversända dem till Finland. Kanske jag gör sammalunda, så besvärar jag ej grefve Piper. – Genast sedan jag fått en matbit i mig i dag på f.m. gick jag med mina reskamrater till Eremitaget der jag stannade tills kl. ½ 4. Det är ändå ett makalöst museum! Alla mina Antwerpiska sympathier för Rubens och Rembrandt döko med ens upp hos mig, ty dessa båda äro så mästerligt representerade här. Taflorna äro särdeles väl restaurerade, och de flesta se ut som nya. Der finnes Rembrandter sådana, att man frågar sig huru det är möjligt att målningar efter 200 år kan se så friska ut. Att göra sig ett fullständigt begrepp om Rembrandt utan att ha sett Petersburg anser jag vara omöjligt ty här äro en större mängd af hans arbeten samlade än i Amsterdam. – I morgon skall jag gå dit ytterligare och gå noga igenom de spanska och flamländska skolorna. – Hvad alla dessa ansigten som man ser på gatorna se tråkiga ut. Wi gingo och spatserade till kl. ½ 6 på Nevski, besågo Catharinas staty som ser ackurat som en kyrkklocka, och der alla den stora kejsarinnans gunstlingar ha så trångt på piedstalen att de hvarje ögonblick löpa fara att knuffas ned. (Detta kan allegoriskt betraktadt ej anses såsom alltför oafvigt).

Möjligen tyckte jag att petersburgarne sågo ledsammare ut emedan jag såg dem med outsöfda ögon, i morgon kommer jag kanske att rättfärdiga dem. – Jag är dugtigt sömnig nu, men får lof att väcka Hoving för att säga honom att jag ej kan sofva i samma rum utan måste gå till Oläsligt Oläsligt, alldenstund jag kommit underfund med att min reskamrat snarkar, och det så det hörs till på köpet. – Således första missödet. Jag skulle bra gerna vilja att resan till Wien vore öfverstånden. – 36 + 12 timmar det är 48 på jernväg, det är hemskt. –

Havd jag saknar Eder!! Älskade Mamma, förlåt att jag ej skrifver längre ty jag förgås af sömn och trötthet. Helsa Ellen och de små hjertligt och innerligt från deras bror, som nu har rätt tappert ledsamt efter dem. Morbror Gustaf och vännerna ha väl talt om att de lemnade mig temmeligen rask och kry på Träskända. – Havd distanserna äro odrägliga och långa här i P.burg.

Till Hôtel de l’europé skall jag gå i morgon om jag hinner.

Vi komma troligen att stanna 3 dagar i Wien. Hr. Harling tyckes vara en beskedlig hamburgare på 40 år, men Hoving är dock ej rigtigt nöjd att få honom med så stor del af resan.

Mina pengar gaf jag åt Hoving, som lemnade mig utländska under resan och sedan skickar 750 på vexel till Paris.

Ur Albert Edelfelt och Ryssland, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2004.

Innehåll

 • Trött, sömnig och snuvig sitter Edelfelt i kejsarstaden [Sankt Petersburg] och saknar det kära hemmet.

  Sankt Petersburg
 • Petersburg har aldrig tett sig tråkigare, ingen teater, ingen förströelse, smutsigt på kaféerna och ruskigt, isande kallt ute.

  Sankt Petersburg
 • Resan från Helsingfors till Wiborg gick som väntat; sedan han skiljts från vännerna i Träskända hade han sällskap av Lars Agathon Godenhjelm hela vägen till Wiborg.

  Viborg Helsingfors Träskända Lars Agathon Godenhjelm (osäker koppling)
 • Edelfelt blev vänligt mottagen av Victor Hoving; Gabriel Lagus, kommerserådet Karl Johan Rosenius, Gustaf Törnudd, Rola (Carl) Borenius var hela kvällen hos Hoving och de kom först efter midnatt i säng; Edelfelt fick sova på en soffa som var för kort och fick därför ingen sömn.

  Carl Borenius Victor Hoving Karl Johan Rosenius Gustaf Törnudd Gabriel Lagus
 • Jaakko Ahrenberg och Victor Hoving följde Edelfelt i morse till bangården; Jaakko A. hade tänkt följa med till Wilna för att sedan via Berlin bege sig till Stockholm; efter den ledsamma erfarenhet Jaakko haft av Petersburg under fastan har han beslutat att resa redan följande dag.

  Sankt Petersburg Stockholm Vilnius Berlin Johan Jacob Ahrenberg Victor Hoving
 • Edelfelts sällskap har tänkt åka på lördag morgon till Warschau; eftersom "sleeping wagons" [sovvagnar] ännu inte finns i Ryssland tänker de sova ut en natt i Warschau och sedan fortsätta till Wien; en herr Harling (Lydecker & Harling) följer dem ända till Triest; unga Heyne reser till Hannover och skiljer sig från dem redan i Wilna.

  Ryssland Wien Trieste Warszawa Vilnius Hannover Harling Heine
 • Pälsen kommer väl till pass om vädret fortsätter att vara lika rått och otäckt som nu; Harling och Victor Hoving tänker expediera sina pälsar till Piehl & Fehling i Lybeck för att sedan vid öppet vatten sändas till Finland; kanske Edelfelt gör på samma sätt för att inte besvära greve Edvard Piper.

  Finland Finland Lübeck Harling Victor Hoving Edvard Piper Richard Piehl Hermann Wilhelm Fehling
 • Efter en matbit gick Edelfelt på förmiddagen till Eremitaget; alla hans antwerpiska sympatier för Peter Paul Rubens och Rembrandt gjorde sig påminda; det går inte att få ett fullständigt begrepp om Rembrandt utan att ha sett Petersburg, där en större mängd av hans arbeten är samlade än i Amsterdam; följande dag skall han på nytt gå till Eremitaget och noga gå igenom de spanska och flamländska skolorna.

  Sankt Petersburg Amsterdam Eremitaget Rembrandt Peter Paul Rubens
 • De gick på kvällen och spatserade på Newski, såg Catharinas staty, som liknar en kyrkklocka och hennes gunstlingar står så trångt på piedestalen att de löper risk att knuffas ned; petersburgarna ser tråkiga och ledsamma ut i ansiktet; Edelfelt såg dem visserligen med outsovda ögon, kanske han följande dag kommer att rättfärdiga dem.

  Nevskij prospekt Katarina II
 • Edelfelt är mycket sömnig, men måste först väcka Victor Hoving och sända honom till Jaakko Ahrenberg eftersom han snarkar högt; han önskar att resan till Wien var överstökad.

  Wien Johan Jacob Ahrenberg Victor Hoving
 • Edelfelt hälsar till Alexandra Edelfelt, Ellen och de små; *Morbror Gustaf Brandt och vännerna har väl talat om att de lämnade honom rask och kry i Träskända; avstånden är odrägliga och långa i Petersburg.

  Sankt Petersburg Träskända Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • *De kommer troligtvis att stanna tre dagar i Wien; Herr Harling tycks vara en beskedlig hamburgare på 40 år, men Victor Hoving är inte riktigt nöjd med att ha honom med så stor del av resan.

  Wien Harling Victor Hoving
 • *Edelfelt gav sina pengar till Victor Hoving som förser honom med utländska pengar under resan och skickar en växel på 750 till Paris.

  Paris Victor Hoving
 • *Edelfelt skall i morgon gå till hôtel de l'Europe om han hinner.

  Hôtel de l'Europe