akademier ekonomi fasta Gud kaféer konst konstsamlingar mat museer restauranger tåg telegram temperatur väderlek

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Sankt Petersburg till Alexandra Edelfelt, skrivet den 3 mars 1876, 2 sidor.

Älskade Mamma.

Några ord blott för att visa att jag ännu har bra ledsamt efter Eder alla. – Sedan jag ändtligen fått sofva ut i natt begåfvo vi oss H. och jag till Konstakademin och derifrån till Eremitaget som olyckligtvis var stängt emedan det var fredag. – Förargelse och missräkningn slutande med en fin frukost hos Jelisejeff (fin oläslig och restauratiuon) med ostron och caviar i massor. – Hoving menar, att det är bättre att vi båda ha pengar i portemonnän (jag har fått utländsk mynt af honom) för att betala om hvartannat, än den ena och än den andra, – och jag tycker också det är förståndigare än att låtsa halfvera allt, såsom först projekterades, ty ett låtsa skulle det väl bli då jag ej alls vet när eller huru jag skulle betala resan. På eftermiddagen gingo vi till Zilliacus som tycktes fägnad af vårt besök, och som längtade härifrån så mycket han orkade. Nu på aftonen foro vi en ohyggligt lång väg till petersburgska förstan för att träffa en tysk familj som H. ville göra visit hos, åro derefter hos Palkin (Newsky pr.) der vi träffade Berndts Standertskjöld och Carl Kræmer, hvilken senare kommer att resa med oss till Warschau i morgon. – Inte en enda konsert, intet café chantant, intet som stöter på aftonunderhållning finnes här under fastan, ja de dundrande ”organerna” äro t.o.m. ouppdragna för närvarande. Äfven jag känner det ledsamt att vara så nära och ändå så skild från Mamma. Kallt och ruskigt har här varit, dock mera ruskigt än kallt, ty vi ha ej haft mera än 6 à 8 grader i dag. – Det är rigtigt ledsamt att tänka på att bara en enda dagsresa skiljer oss åt och vi ändå ej få se hvarandra. Får nu se huru vi stå ut med jernvägsskakningen o morgon och öfvermorgon, vi ha redan börjat proviantera oss skaffat oss lektyr. – Min kappsäck anses ej vara för stor af Hoving. – God natt goda älskade Mamma – Gud välsigne Eder alla! –

Atte.

Af det moderna ryska måleriet på konstakademin fann jag bra litet anslående; de ryska målarne ha en viss skicklighet, men äro hårda i färgen och tyckas mig ej sympathiska.

Jag tror mig ej ha glömt något vigtigt, derföre har jag också ej telegraferat,

Ur Albert Edelfelt och Ryssland, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2004.

Innehåll

 • Edelfelt skriver några ord för att visa att han fortfarande känner hemlängtan.

 • Sedan Edelfelt fått sova ut gick han och Victor Hoving till konstakademien och därifrån till Eremitaget som olyckligtvis var stängt i.o.m. att det var fredag; förargelsen och missräkningen gick över med en fin frukost hos Jelisejeff (fin delikatess handel och restauration) med ostron och kaviar.

  Eremitaget Jelisejeff Victor Hoving
 • Victor Hoving menar att det är bättre att de båda har pengar i portmonnän och betalar om vartannat; Edelfelt tycker också det är förståndigare än att låtsas dela allt på hälften, då han inte vet när eller hur han skall betala tillbaka resan.

  Victor Hoving
 • På eftermiddagen gick de till Konni Zilliacus som uppskattade deras besök.

  Konrad Zilliacus
 • På kvällen gick de till den petersburgska förstaden för att träffa en tysk familj som Victor Hoving ville besöka; därefter åt de hos Palkin (Newsky pr.) där de träffade Berndt Standertskjöld och Carl Kremer; den senare kommer att resa med dem till Warschau.

  Warszawa Nevskij prospekt Palkin Victor Hoving Carl von Kræmer Berndt Standertskjöld
 • Under fastan finns inte en enda konsert, inga café chantant eller annan kvällsunderhållning, t.o.m. de dundrande "organerna" [mekaniska orgelverk, populära i kaféer och restauranger] är ouppdragna.

 • Edelfelt tycker det är ledsamt att vara på bara en dagsresas avstånd utan att kunna se Alexandra Edelfelt; vädret har varit kallt och ruskigt.

  Alexandra Edelfelt
 • Får se hur de står ut med tågresan de följande dagarna; de har redan börjat proviantera och skaffat lektyr; Victor Hoving anser inte att Edelfelts kappsäck är för stor.

  Victor Hoving
 • Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt god natt och Guds välsignelse till dem alla.

  Alexandra Edelfelt
 • *Edelfelt tror inte att han glömt något viktigt och har därför inte heller telegraferat.

 • *Edelfelt anslogs inte mycket av det moderna ryska måleriet på konstakademien; de ryska målarna har en viss skicklighet men är hårda i färgen och framstår inte som sympatiska.