arkitektur brev folkdräkter fransmän historia hyresbostäder illustration judar kläder konstsamlingar krig kvinnor kyrkor män mat mode museer österrikare palats pälsar polacker resor ryska slott språk tåg teater temperatur tyskar väderlek

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Wien till Alexandra Edelfelt, skrivet den 7 mars 1876, 8 sidor. Illustrationerna "två judar i kaftaner" på sid 2, "det polska landskapet" på sid 3, "österrikare; stationschefen, österrikarnas små fötter, nordtyskarnas stora fötter" på sid 5 och "tre damer från Wien" på sid 7.

Älskade Mamma!

I natt anlände vi hit och ha under hela förmiddagen genomströfvat staden – Intet bref från Mamma på posten! Nå ja, vi få ge oss till tåls tills i morgon eller öfvermorgon! Det kännes helt skönt att åter ha kommit från Asien till Europa, ty något så sibiriskt som vägen från Petersburg till Wilna och Grodno har jag knappast kunnat drömma om. Oändlig snöfalt, små usla tallar här och der, inge mensklig boning – se der ungefär en bild af de trakter man genomfar. Resan till Warschau är något tröttande. 36 timmars skakning i waggon är bra mycket, och man får verkligen ta mod på sig för att bege sig af morgonen efter ankomsten till Warschau. – Pelsarna voro öfverflödiga ty vädret var drägligt, och kupéerna eldades så häftigt att man snarare löpte fara att stekas än att frysa. Vi hade 1sta klass och kunde ej annat än prisa de ryska vagnarna för deras beqvämlighet. Den fösta natten sof jag ganska illa, och höll på att brinna upp i den heta kupén. Utom Hoving o. jag voro der ännu 2 ryssar, såsom det tycktes tjenstemän vid ambassaden i Wien. I Wilna stannade tåget en timme, just lagom tid för att man skulle hinna tvätta sig och dricka kaffe, två saker som är gudomliga efter en sådan natt som den vi utstått. Grodno passerade vi mot middagen: en ryslig stad. De uslaste kyffen, utan fönster, och byggda såsom för att bilda den mest krångliga labyrinth. Ju mera vi nalkades polska gränsen desto mera judar syntes det vid stationerna, och i sjelfva Polen och Galizien fanns nästan inga andra varelser. Trefliga gossar i långa kaftaner!

[...]

Ur Albert Edelfelt och Ryssland, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2004.

[...]kl. 5 rullade vi öfver den långa Donaubron som aldrig tyckes vilja taga slut, och några minuter derefter voro vi i Habsburgarnes gamla stad. – Vi togo in på Hôtel Métropole (enl. Harlings råd) och ha nu tvenne ytterst elegan rum med utsigt öfver Donaukanalen, Leopoldstadt och Frans Josefskasernen. – Jag hade ej ro att sofva till längre än kl. 8, och finner nu, (kl. 5 e.m.) efter den vandring härs och tvärs vi företagit under förmiddagen att Wien är en särdeles intressant och vacker stad, der det vore roligt att slå sig ned någon tid. Jag har vandrat genom hela der Ring, sett vaktparaden på Hofburg, Stephanskyrkan, Operan Nya Borsen m.m. Här är en rörelse snarlik den i Paris mest befolkade qvarter, men man märker snart att Wien är bra mycket mindre. Den nya Wiener arkitekturen är jag alldeles förtjust i. Der finnes en omvexling och en klok behandling af materialet som är alldeles förvånande. tegel, sandsten, cement, forgyllning o.a. äro sammanfördt till en förening som påminner om Venedigs renaissance byggnader. Hela der Ring isynnerhet SchottenRing består ju af palatser det ena mera förvånande vackert än det andra. Operan är fin och elegant. Facaden har en loggia likasom den på Pariseroperan, men skilnaden tycker jag är ofantlig i alla fall. Pariseroperan är kanske tyngre hvad proportionerna beträffar, men den har utom sin storlek ännu denna dunkla färgprakt och detta fulländade mästerskap i ornamentiken som öfvergår allt annat. – Hvilken omvexling af typer här i Wien! Man ser här folk af all slags ansigtsbildning och hållning från Italien till Nordtyskar d.v.s. en god del af profkar- på Europeiska typer. – Die WienerSchönheiten förtjena verkligen detta namn. De se ej så distingué ut som parisiskorna och äro mera extravaganta i sin klädsel – om gången vill jag ej tala, ty den härstamma ändå litet från das grosse Vaterland. Under dessa korta timmar har jag sett rigtiga skönheter blondiner och brunetter om hvartanna. Isynnerhet fäster man sig vid deras högst extravaganta coiffurer, som bestämdt äro sådana att en parisiska med bon sens skulle vägra att antaga dem. Det är helt simpelt de franska moderna använda i sin öfverdrift. Men som sagdt, vackra och ståtliga äro de, och se dessutom så välmående och blomstrande ut som om de blifvit uppfödda med bara knakwurst och öl. [...]

Innehåll

 • I natt anlände de till Wien och de har strövat omkring i staden hela förmiddagen.

  Wien
 • Inget brev från Alexandra Edelfelt väntade på posten.

  Alexandra Edelfelt
 • Det kändes skönt att komma från Asien till Europa, Edelfelt hade knappast kunnat drömma om något så sibiriskt som vägen från Petersburg till Wilna och Grodno.

  Sankt Petersburg Europa Vilnius Asien Grodno / Hrodna
 • Resan till Warschau var tröttande, 36 timmar av skakning i waggon (vagn); pälsarna var överflödiga eftersom vädret var drägligt och kupéerna eldades kraftigt; de åkte första klass och kunde inte annat än prisa de ryska vagnarna för deras bekvämlighet; förutom Victor Hoving och Edelfelt fanns i kupén två ryssar som verkade vara tjänstemän vid ambassaden i Wien; i Wilna hann de tvätta sig och dricka kaffe; Grodno var en ryslig stad, med usla kyffen som bildade krångliga labyrinter.

  Wien Warszawa Vilnius Grodno / Hrodna Victor Hoving
 • Ju mer de närmade sig polska gränsen desto mera judar syntes vid stationerna, i Polen och Galizien syntes nästan inga andra "varelser"; "trefliga gossar i långa kaftaner", Edelfelt kan inte motstå det "syndiga" begäret att rita av dem för Alexandra Edelfelt; förutom den välkända ansiktsbyggnaden har dessa herrar ett drag av elakhet och illmarighet som vida bättre återger Mefistofeleskaraktären än herr Bergholms [troligen Kaarlo Bergbom] förträffliga mask på finska teatern.

  Polen Galizien Alexandra Edelfelt Kaarlo Bergbom Mefistofeles
 • Norra delen av Polen var till stor del översvämmad, det märktes att de kom till mellersta Europa; Polen lämnade ett genomsorgligt intryck; den oändliga slätten med enstaka lerkojor och popplar påminde om så många krig och så mycket utgjutet blod.

  Europa Polen
 • Då och då såg man polacker i nationaldräkt, men de motsvarade inte föreställningen man gjort om Tadeusz Kosciuskos och Jósef Poniatowskys landsmän.

  Józef Poniatowski Tadeusz Kościuszko
 • Warschau är en riktig storstad och Weichseln är en stor och bred flod; Edelfelt såg inte mycket av staden men noterade genom vagnsfönstren att alla skyltar var skrivna först på ryska, sedan på franska eller tyska och sist på polska.

  Warszawa Wisła
 • På hotellet bodde de näst intill Adelina Patti och "hennes leda markis till man"; detta herrskap åkte sedan med samma tåg som Edelfelt till Wien; han tyckte att Adelina Patti är vackrare än porträtten man ser av henne.

  Wien Adelina Patti Henri Roger de Cahuzac
 • I Skiernievice (3 timmar från Warschau) lämnade de Carl Kraemer och en annan finsk officer Björling, som är stationerade där med sin bataljon; båda önskade återvända till Finland.

  Finland Finland Warszawa Skierniewice Carl von Kræmer Björling
 • Järnvägs- och tulltjänstemännen vid österrikiska gränsen gav genast en bild av österrikarna – något på samma gång "gemüthligt och sluskigt-elegant"; de ståtar med trånga byxor och vackra stövlar; deras vackra fötter bevisar bättre än något annat att deras tyska blod är uppblandat med italienskt, slaviskt och ungerskt blod.

 • De passerade Wagram mitt i natten; yrvaket blickade Edelfelt ut över det stora slagfältet och föreställde sig kämpande krigare av "la vieille garde" [av det gamla gardet], tappra generaler och modiga 13-åriga trumslagare.

  Wagram
 • I Habsburgarnas gamla stad Wien tog de på Harlings rekommendation in på Hôtel Métropole och fick två eleganta rum med utsikt över Donaukanalen, Leopoldstadt och Frans Josefskasernen; Wien är en intressant och vacker stad, där Edelfelt kunde tänka sig att slå sig ned för en tid; han har vandrat genom hela der Ring, sett vaktparaden på Hofburg, Stephanskyrkan, Operan och Nya Börsen; rörelsen på gatorna påminner om Paris, men man märker snart att Wien är mindre; Edelfelt är förtjust i arkitekturen som påminner om Venedigs renässansbyggnader; Operan är fin och elegant men överglänser inte Parisoperan; i Wien ser man omväxlande folktyper; "Die Wienerschönheiten" förtjänar detta namn, kvinnorna ser inte så distingerade ut som parisiskorna och är mera extravaganta i klädseln men han har sett riktiga skönheter, blondiner och brunetter om vartannat; de är vackra och ståtliga och ser välmående ut, som om de blivit uppfödda på bara "knakwurst" [knackkorv] och öl; i synnerhet fäster man sig vid deras extravaganta "coiffurer" [frisyrer], det är det franska modet använt i överdrift.

  Paris Wien Venedig Parisoperan Hôtel Métropole Donaukanalen Leopoldstadt Franz Josefskasernen Ring / Ringstraße Hofburg Stefansdomen Wiener Staatsoper Wiener Börse Harling
 • (Brevet fortsatt sent på aftonen.) Edelfelt har varit med Harling på Theater an der Wien och sett en äkta Wienerpjäs; Victor Hoving var på Carl Theatern och såg Demimonde, som Edelfelt sett i Paris.

  Paris Theater an der Wien Carltheater Harling Victor Hoving
 • Följande dag går Edelfel till Edvard Piper, sedan med Victor Hoving till Belvederesamlingen, och på kvällen till Burgteatern (den bästa teatern på tyska, vid sidan av hovteatern i München).

  Belvedere Burgtheater / Hofburgtheater Hov- och nationalteatern i München Victor Hoving Edvard Piper
 • Edelfelt hoppas få brev av Alexandra Edelfelt; han ville gärna skriva längre om sina intryck, men han fruktar att allt skulle handla om arkitektur; han är fortfarande helt uppfylld av Stephanskyrkan, Operan och byggnaderna vid der Ring; han hoppas att Morbror Gustaf Brandt inte skall tycka att breven är tråkiga; tiden i Antwerpen då han skrev intressant och hade god tid kommer aldrig åter; man går redan i sommarpaletå; han hälsar alla där hemma.

  Antwerpen Ring / Ringstraße Stefansdomen Wiener Staatsoper Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Victor Hoving är inte riktigt nöjd med att Harling verkar vilja fortsätta resan med dem; pälsen skickar han med Hovings och Harlings pälsar till Lübeck till Piehl & Fehling.

  Lübeck Harling Victor Hoving
 • Har Alexandra Edelfelt fått rum?

  Alexandra Edelfelt