Innehåll

 • Från det faktum att brevet är skrivet i Lund kan Alexandra Edelfelt gissa att "hendes lille Dreng har været i Kongens smukke By" [hennes lille pojke hade varit i kungens vackra stad], Köpenhamn; han, doktor Eljert Mobeck och hovintendent Johan Killander har åkt tåg till Malmö och därifrån tagit ångbåten till Kjøbenhavn.

  Malmö Köpenhamn Lund Alexandra Edelfelt Johan Fredrik Killander Eljert Edvard Mobeck
 • Hotellet Prinds Oscar som de skulle ta in på var fullt och de måste vänta några timmar; de fördrev tiden på Tivoli där de hörde "gubben" Hans Christian Lumbye anföra sin orkester; då de återvände till hotellet efter midnatt fanns fortfarande inga rum lediga; lika upptaget var det på hotellen Phoenix, Töllenberg, Skåne och Union; i stället åkte de droska hela natten och fick på morgonen rum på Prinds Oscar.

  Tivoli Hans Christian Lumbye
 • Hela dagen tillbringade de på [den nordiska konst- och industri]expositionen.

 • De följande dagarna såg de också Museum for nordiske oldsager, Ethnografiska museum, Thorvaldsens museum, och samlingarna på Christiansborgs slott.

  Christiansborg Bertel Thorvaldsen
 • De var på Kungliga Operan och såg Richard Wagners "Mästersångarne i Nürnberg"; där såg de också kronprins Frederik och kronprinsessan Louise.

  Richard Wagner Frederik VIII Louise
 • På expositionen fanns mycket intressant i möbelväg och i fråga om guldsmedsarbeten; bland konsten höll de svenska konstverken jämnast kvalitet; Edelfelt föredrog Alfred Wahlbergs och Johan Edward Berghs natursanna bilder framför de danska landskapen; i norska avdelningen utgjorde Hans Gude ett makalöst undantag med "Brudefærd" och "Sætergjenter som gå till Fjelds"; bland de danska konstärerna utmärkte sig figurmålarna Carl Block och Julius Exner, samt Wilhelm Marstrand; Johan Gertners porträtt av Frederik III och greve Gebhard Moltke Hvitfeld var mästerliga; huvudplatserna i svenska avdelningen intogs av Måren Eskil Winges "Tor och jättarna", Janne Höckerts "Lappkåta" och Georg von Rosens "Erik XIV"; Katharina [Karin Månsdotter], som liksom Göran Persson förekom på Rosens tavla, påminde om Moster Mintu (Helmina) Brandt; andra goda svenska målare var Fredrik Wilhelm Scholander och Egron Lundgren; Edelfelt ägnade mest tid åt att studera Per Wickenbergs "Vinterstycke med barn", som Carl August Adlersparre talat om; genretavlor av August Malmström och Ferdinand Fagerlin överträffade också danskarna.

  August Malmström Georg von Rosen Egron Lundgren Alfred Wahlberg Mårten Eskil Winge Johan Fredrik Höckert Erik XIV Hans Gude Carl Bloch Julius Exner Wilhelm Marstrand Johan Vilhelm Gertner Frederik VII Gebhard Moltke-Hvitfeldt Petter Gabriel Wickenberg Fredrik Wilhelm Scholander Ferdinand Fagerlin Tor Karin Månsdotter Johan Edward Bergh Helmina Gustava Brandt Carl August Adlersparre Jöran Persson
 • Danskarna och norrmännen hade lagt beslag på de bästa utställningsplatserna; de svenska tavlorna fanns i arkitekt Pehr Johan Ekmans "expositionsartikel" [paviljong]; Carl XV har köpt paviljongen för att senare uppföras på Ulriksdal.

  Ulriksdal Karl XV Pehr Johan Ekman
 • Edelfelt beskrev stämningen på expositionen; svenska hörde man talas nästan lika mycket som danskan; det mesta han hörde av det "heoriske sprog", danskan, var kyparnas "Vær's'go'" eller "vær saa artig"; då han uttröttad kom hem från Christiansborg till hotellet hindrade en Amagergumma med gäll sopranröst utanför hans hotellfönster honom från att få ro att skriva till Alexandra Edelfelt i Köpenhamn.

  Köpenhamn Amager Alexandra Edelfelt
 • Brevet fortsatt i Jönköping.

  Jönköping
 • I Lund såg Edelfelt stadens "märkvärdigheter" [sevärdheter] och umgicks på kvällen med studenter.

  Lund
 • Från Köpenhamn hade doktor Eljert Mobeck fortsatt till Jönköping, Edelfelt stannade i Lund för att besöka parken Lundagård och domkyrkan, medan hovintendent Johan Killander ännu stannade ett par dagar i den danska huvudstaden; Edelfelt träffade en tysk "æsthetiker", nomine pastor Dollberg från Mecklenburg; domkyrkan höll på att restaureras efter Helgo Zettervalls modell.

  Köpenhamn Jönköping Lund Mecklenburg Lundagård Johan Fredrik Killander Eljert Edvard Mobeck Dollberg Helgo Zettervall
 • Edelfelt och hans sällskap gick till akademiföreningen och bad student Magnus Börring från Malmö visa dem Nilssonska samlingarna, "kuggis" [lokal där examina hölls] och Esaias Tegners rum, där denne skrev om Axel och hans ryska brud; då studenten hörde att Edelfelt inte var tysk utan finne hämtade han docent Pehr Eklund att förevisa dem stället.

  Malmö Esaias Tegnér Sven Nilsson Pehr Eklund Magnus Börring Axel
 • På kvällen blev Edelfelt bekant med flera "studiosi", studenter: Axel Koch, Carl af Petersens, Leth, Löfmark och andra av vilka de flesta var från Malmö; efter att han tagit avsked av den tyske professorn Dollberg begav de sig till Esaias Tegners rum, där denne diktat sagan om Axel och hans ryska brud [Axel, 1822]: Edelfelt såg också Tegners exemplar av Iliaden.

  Malmö Esaias Tegnér Dollberg Axel Kock Carl af Petersens Leth Löfmark
 • Den gamla Lundastaden var "egendomlig" med sina hus från danska tiden, krokiga gator, Lundagård, domkyrkan och de oändliga flacka fälten runtomkring.

  Lund Lundagård
 • Följande dag följde en "hel hop af mina Lundenserbekanta" med Edelfelt till tåget; han jämförde akademiföreningen i Lund med Studenthuset i Helsingfors.

  Helsingfors Lund Studenthuset
 • Reskamrat till Jönköping var major Kejl [?], som Edelfelt träffat i Köpenhamn.

  Köpenhamn Jönköping Kejl [?]
 • Resan till Köpenhamn hade varit mycket rolig och utgifterna stannade på 60 riksdaler, inklusive Lundresan och små inköp som handskar och hänglsen.

  Köpenhamn Lund
 • Köpenhamn framstod inte lika storslaget som Stockholm.

  Stockholm Köpenhamn
 • Edelfelt skulle vilja resa så snabbt som möjligt till Stockholm; Leuhusens vill ha honom kvar ännu några dagar.

  Stockholm Adelaide Leuhusen Alexander Leuhusen
 • Leonard Serlachius har sänt brev, likaså Alexandra Edelfelt, vilket gör att Edelfelt längtar hem; Edelfelt försvarar sig mot moderns beskyllningar om fåfänga för utgifterna och resan till Köpenhamn; pengarna räcker för att resa till Stockholm.

  Stockholm Köpenhamn Alexandra Edelfelt Leonard Serlachius
 • Edelfelt har samma kväll lyssnat på en vacker studentkonsert i kyrkan.

 • Tante Iden (Adelaide Leuhusen) och doktor Eljert Mobeck hälsade; Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa alla från honom.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Eljert Edvard Mobeck