Årstider brev frukter hyresbostäder italienska kuster landskap (fysiska helheter) resor slott svenska svenskar tåg temperatur väderlek vinter

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Triest till Alexandra Edelfelt, skrivet den 11 mars 1876, 4 sidor.

[...] I går foro vi dock genom en vinter fulltut jemförlig med den ni har i Finland, ty i Semmering-alperna låg snön öfverallt alnshög, dalarna voro äfven fullkomligt snötäckta och en otäck dimma hindrade oss att se landskapet, som af Bædeker och alla andra forklaras vara storartadt och förtjusande. Vi hade blott medvetandet att vi åkte 1500 fot öfver hafvet, och kunde dessutom då och då, då dimman och snöfallet för en stund tycktes upphöra, se på ena sidan de ofantligt höga branta bergväggarne och på den andra brådjupet med kyrkor och byar nere i dalen. Först när vi kommo från Steyermark in i Krain och följde Savafloden under flere timmar, klarnade det upp och vi fingo nu se de herrligaste, grantitetiska [?] berg med ruiner och kyrkor på toppen på sidorna af vägen. Då skymning inträdde och solen just kastade sina sista strålar var skådespelet särdeles egendomligt. Bergen skiftade i klarblått, rödt och violett, det till stor del ofversvämmade landskapet tog sig ut som vore det taget från Sacinens [?] skär, och långt borta sken snön på bergen i de allra grannaste guld och slifver toner. Snö ligger delvis ännu här i Triest på bergen, ty vintern har ju varit sträng öfverallt. Från stationen Nabresina till Triest reser man hela vägen längs Adriatiska hafvets strand. Det var alldeles gudomligt: Triest i bakgrunden, bergen som tecknade sig så skarpt mot den morkblå aftonhimlen och sedan det omätliga hafvet! [...]

Innehåll

 • Före de reste från Wien sände Edelfelt ett brev till Alexandra Edelfelt; han kan inte låta bli att skriva på nytt nu sedan han fått en skymt av adriatiska havet.

  Wien Adriatiska havet Alexandra Edelfelt
 • Föregående dag hade de åkt genom vinterlandskap fullt jämförliga med dem de har i Finland; i Semmering alperna låg snön alnshög; en otäck dimma hindrade dem att se landskapet, som av Bædeker [reseguideböcker] förklarats vara storartat; det klarnade upp när de kom från Steyermark in i Krain och följde Savafloden; skymningen över bergen var ett riktigt skådespel.

  Finland Krain Steiermark Sava Semmering
 • I Triest ligger en del snö ännu på bergen; från stationen Nabresina till Triest reser man längs Adriatiska havet; utsikten var gudomlig.

  Trieste Adriatiska havet Nabresina / Nabrežina
 • På morgonen åkte de ut till slottet Miramare; det är svårt att säga vad arkitekten och vad naturen kan räkna till sin förtjänst på det makalöst vackra stället; Edelfelt har "rådbråkat" italienska och ätit apelsiner och det börjar snart klarna för honom att han kommit till södern, även om det är ganska kallt ännu.

  Miramare
 • På kvällen åker de till Venedig, troligen med tåg; har inte Alexandra Edelfelt rest från Venedig till Wien via Triest?; de planerade två dagarna i Venedig ger Edelfelt insikten att turistens resande utan längre uppehåll inte passar honom.

  Wien Trieste Venedig Alexandra Edelfelt
 • På Miramare träffade de en svensk läkare med fru, som var förvånade över att höra svenska och ville genast göra resesällskap, vilket Edelfelts sällskap undvek för att inte få en "formlig karavan" med sig.

  Miramare
 • Har Alexandra Edelfelt hittat rum?; de Juslinska rummen är troligen de samma som Boije hade; de andra vill nu göra en promenad till hamnen så Edelfelt måste avsluta och hälsar hjärtligt åt alla.

  Alexandra Edelfelt Boije