brev konfirmation läkare sjukdom (tillstånd)

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Rom till Alexandra Edelfelt, skrivet den 31 mars 1876, 4 sidor.

[...] Den sista veckan har varit bland de tråkigaste jag upplefvat: Hoving är neml. sedan sex dagar sängliggande sjuk i tarmkatarr och jag har under dessa dagar nästan hela tiden varit hemma. Såväl den skicklige tyske dr Erhardt som dr C. Holm från Hfors bereda oss på att han ännu kommer att ligga 1 à 2 veckor. Dessutom har jag just ej kunnat få en blund under nätterna, ty H. har alltid några behofver hvar annan minut. Det har likaså varit omöjligt att företaga mig något under dagarna, ty då man påkallas alltjämt och till beständig konsert har: oj woj, oj woj – aaj, så blir man på ett så miserabelt lynne att man sannerligen ej har lust till någonting Hvar tredje timme lavemang, hvarannan kalla omslag, och hvar minut små isbitar som lägges i det enda han får förtära – litet bouillon, allt detta natt o. dag. I förrgår natt var han verkligen dålig, yrade och var så innerligt spak och beskedlig i sitt tal, att det tydligen bevisade försämring. – Och sedan var han bestämdt mera krånglig mot mig än mot andra – allt detta gjorde att mitt humör blef så uselt som möjligt och jag fick en sådan hufvudvärk och bleknade så att såväl Walter Runeberg som Holm rent af förbjödo mig att fortsätta att vaka om nätterna och sitta i den förfärliga atmosferen. Vi gingo derföre på dr Erhards råd i dag morgse och sökte upp en tysk gumma, en bokbindarfru, som nu är här. Hoving är ej särdeles nöjd härmed, men jag kan verkligen icke göra annorlunda. Gumman är beskedlig, men dum och tafatt, och hör till på köpet illa, så att Hoving för närvarande håller på att gorma på henne i andra rummet. I går natt lofvade W. skaffa Stigell för att vaka – men fick ej tag i honom, och hemtade i stället en ung dansk målare Krohn, en alldeles ovanligt hygglig och sympathisk person. Jag sof temligen lugnt den natten men var så van att vakna vid hvarje slammer, att jag ändå ej blef rigtigt utsöfd. [...]

Innehåll

 • Förgäves har Edelfelt väntat på brev hemifrån; enligt hans beräkningar borde ett svar på han brev från Venedig och det första från Rom ha hunnit fram.

  Rom Venedig
 • Victor Hoving är sjuk i magkatarr; både den tyske läkaren Erhardt och doktor C. Holm från Helsingfors förutspår att han kommer att vara sjuk ännu i 1-2 veckor.

  Victor Hoving Erhardt C. Holm
 • Edelfelt har knappt fått en blund om nätterna eftersom Victor Hoving alltid har något behov som behöver uppfyllas; vakandet har gett honom ett så miserabelt lynne att han inte har lust till någonting på dagarna; Edelfelts humör blev så uselt att han fick huvudvärk och bleknade till den grad att Walter Runeberg och C. Holm förbjöd honom att vaka om nätterna; doktor Erhard rekommenderade en tysk bokbindarfru, som Hoving inte är nöjd med; Runeberg hade lovat sända Robert Stigell för att vaka, men fick bara tag på en ung dansk målare, Pietro Krohn.

  Pietro Krohn Victor Hoving Walter Runeberg Robert Stigell Erhardt C. Holm
 • Någon resa till Neapel kan Edelfelt inte tänka på innan Victor Hoving blir bättre; med undantag för dagarna i Venedig så har han bara haft tråkigheter under hela resan till Italien.

  Italien Venedig Neapel Victor Hoving
 • Imorgon konfirmeras Ellen Edelfelt.

  Ellen Edelfelt
 • Edelfelt har inte skrivit tidigare under veckan eftersom han väntat på underrättelser hemifrån; har Axel Antell varit hos Alexandra Edelfelt med nyheter om Edelfelt?

  Alexandra Edelfelt Axel Antell