adresser (kommunikation) nordbor sjukdom (tillstånd) sjukhus

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Rom till Alexandra Edelfelt, skrivet den 3 april 1876, 3 sidor.

[...] Oron och ansträngningarna vid Hovings sjukbädd äfvensom ovanan vid klimatet gjorde att jag fick feber och Erhardt har bedt mig ligga till sängs. Jag bor nu via Purificazione men hoppas komma in på protestantiska hospitalet der man har en utmärkt skötsel. Jag ber Mamma nu vara vid godt mod det är en pröfning, men Gud har väl någon mening med det Walter, dr Holm Stigell o.a. ha alltjamt varit inne hos mig och den utmärkt vänlige Krohn (Gud välsigne honom), låg här inne och passade upp mig i natt. De äro alla så vänliga och goda. – Med Guds hjelp går nog den ledsamma tid jag har för mig. För ogonblicket känner jag ej mycket till febern men svag och matt ty jag får ej sömn om nätterna. Nästan alla af de nordiska konstnärerna här ha någongång haft denna feber, f.n. finnes en ung dansk bildhuggare på hospetalet Jag hade bra gerna velat bespara mamma ett bref som detta, men menniskan spår och Gud rår – och vår italiens resa har sannerligen ej blifvit en lusttur. [...]

Innehåll